Książka informacje
"Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami", Plichta Piotr

Tytuł:

Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami

Język oryginału:polski

Autorzy: Piotr Plichta : Autor tekstu
Iwona Jagoszewska : Autor tekstu
Joanna Gładyszewska-Cylulko : Autor tekstu
Bernadetta Szczupał : Autor tekstu
Agnieszka Drzazga : Autor tekstu
Beata Cytowska : Autor tekstu

Wydawca:Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Kategoria,
Rodzaj:
[max: 3]
psychologia, pedagogika
Edukacja
E-books

Numer wydania:I
Rok wydania:2017
Data wydania:2017-05-09
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
40,00
ISBN /ISSN:978-83-8095-258-4
Kod kreskowy,
EAN
http://www.impulsofi
Ilość stron:194

Spis treści:
"Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami", Plichta Piotr

Wstęp  

1. Możliwości zapobiegania i radzenia sobie z przemocą rówieśniczą, w którą zaangażowani są uczniowie z niepełnosprawnościami i innymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

1.1. Wprowadzenie  
1.2. Specjalne potrzeby edukacyjne  
1.3. Agresja elektroniczna i cyberbullying    
1.4. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a przemoc rówieśnicza – wybrane aspekty zapobiegania i interwencji  
1.5. Ogólne zasady w d…

Zobacz więcej…

Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami", Plichta Piotr

Niniejsze opracowanie prezentuje specyfikę pracy i wsparcia w odniesieniu do uczniów z niepełnosprawnościami, o różnych potrzebach edukacyjnych. Choć każdy z rodzajów niepełnosprawności wymaga nieco innych oddziaływań terapeutyczno-edukacyjnych, to niektóre zjawiska występujące w przestrzeni szkolnej dotykają wszystkich przedstawianych grup. Jednym z nich jest agresja rówieśnicza i przemoc (bullying). Temu tematowi została poświęcona pierwsza część monografii. Osoby z niepełnosprawnościami niekiedy występują w roli agresorów, ale częś…

Zobacz więcej…

Recenzje:
"Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami", Plichta Piotr

Dodał: Impuls :: 2017-05-11 13:24:11

Efektywność osiąganych celów i zadań rehabilitacyjno-edukacyjnych determinuje jakość życia osób z niepełnosprawnością. Dlatego też wielkie poparcie powinny uzyskać inicjatywy tworzenia teorii i praktyki związane ze współczesnymi psycho-socjo-pedagogicznymi nurtami kształcenia osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W związku z tym z uznaniem należy przyjąć opracowanie Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnością – charakterystyka, specyfika pracy i wsparcie. Zawarte w monografii opracowania Autorów w sposób przekonywujący ukazują wartości poznawcze i praktyczne koncepcji edukacji włączającej. Mogą one motywować pedagogów i decydentów do działania na rzecz doskonalenia systemu kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Należy wyrazić przekonanie, że zawarte w monografii treści będą inspirowały pedagogów do podejmowania twórczych, racjonalnych, przemyślanych działań na rzecz doskonalenia procesu kształcenia osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Opracowanie zasługuje na szczególne wyróżnienie ze względu na:
– spójną i inspirującą poznawczo prezentację teoretyczno-praktyczną modelu kształcenia wraz z jego uwarunkowaniami osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie edukacji integracyjnej i włączającej;
– udaną, przekonywującą formę wyjaśniania wartości kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych z zachowaniem ich podmiotowości i autonomii;
– przejrzystość i klarowność prezentowanych rozwiązań organizacyjno-metodycznych uwzględnianych w toku kształcenia osób z niepełnosprawnością w szkołach ogólnodostępnych.

Z recenzji dr. hab. Andrzeja Giryńskiego, prof. APS

Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami", Plichta Piotr

księgarnia internetowa, wydawnictwo naukowe, pedag

Dodaj komentarz

Komentarze:
"Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami", Plichta Piotr

Pozycja niekomentowana

Oceny

Średnia ocena łączna
5,00 [5]
Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami - ocena graficzna
Oceń książkę
Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2017-05-11 13:23:52
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005