Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"Ewaluacja edukacyjna", Mizerek Henryk

Książka dzieli się na dwie części. Pierwsza – Tradycje i współczesność – pokazuje genezę, rozwój oraz współczesne „sposoby istnienia” ewaluacji edukacyjnej w dwóch jej postaciach: jako praktyki nieodłącznie związanej z dziejami naszego gatunku oraz jako grupy nurtów, podejść i teorii istniejących w ramach dyscypliny akademickiej powstałej w latach 50. ubiegłego stulecia w Stanach Zjednoczonych. W ten sposób chcę zaprzeczyć obecnej w myśleniu wielu wpływowych osób w Polsce tezie, że ewaluacja jest kulturowo obcym, „wziętym z kosmosu” bytem. Że nie istniała wcześniej i jeśli już musimy ją prowadzić (bo tak każe prawo), to „trzeba ją wymyślić od nowa”. W tej części przedstawiam świadectwa, w których świetle takiej tezy da się bronić.

Drugiej części książki nadałem tytuł Słowa wytrychy, słowa klucze. Analizuję tu sześć kategorii: wartości, refleksję, dialog, podmioty sceny edukacyjnej, odpowiedzialność i jakość. Każdej z nich poświęcam osobny rozdział. O ich wyborze zadecydowały dwie kwestie. Pierwszą z nich jest fakt, że każda z tych kategorii odnosi się do fundamentalnych problemów podejmowanych w teorii i metodologii badań ewaluacyjnych. Jednocześnie – z racji swojej ogólności – traktowane są często jako aksjomaty niewymagające dalszych uzasadnień. Tymczasem – jeśli się im przyjrzeć bliżej – nawet jeżeli przyjmują status ukrytych przedzałożeń (por. Slife, Williams, 1995), to zawsze stanowią punkt odniesienia w zrozumieniu fenomenu bogactwa modeli, nurtów, podejść czy generacji ewaluacji.

Książka informacje
"Ewaluacja edukacyjna", Mizerek Henryk

Tytuł:

Ewaluacja edukacyjna


Autor: Henryk Mizerek : Autor tekstu

Wydawca:Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Kategoria,
Rodzaj:
[max: 3]
Edukacja
E-books
psychologia, pedagogika

Oprawa:miękka
Rok wydania:2017
Data wydania:2017-05-16
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
48,00
ISBN /ISSN:978-83-8095-233-1
Zobacz więcej…

Spis treści:
"Ewaluacja edukacyjna", Mizerek Henryk

Przedmowa 


Część I. Tradycje i współczesność

Wprowadzenie 
1. Linie rozwoju    
1.1. Etapy rozwoju   
1.2. Ewolucja myśli ewaluacyjnej w edukacji 
Perspektywa paradygmatyczna   
2. Ewaluacja edukacyjna w Polsce 
2.1. Trajektorie rozwoju 
Era milczenia 
Czas reform 
Czas krzepnięcia 
2.2. Perspektywy rozwoju ewaluacji w Polsce 


Część II. Słowa wytrychy, słowa klucze

Wprowadzenie 


Zobacz więcej…

Recenzje:
"Ewaluacja edukacyjna", Mizerek Henryk

Dodał: Impuls :: 2017-05-19 13:24:22

Już po pierwszej lekturze […] monografii Henryka Mizerka można powiedzieć: nareszcie! Nieobecność tego rodzaju studiów, diagnoz oraz rodzących się w związku z nimi postulatów pod adresem praktyki ewaluacyjnej w naszej przestrzeni publicznej jest wręcz dramatyczna. I chociaż lektura książki uświadomi polskiemu czytelnikowi, jak daleko jesteśmy dziś od zbudowania społecznej arkadii, to jednocześnie pozwoli lepiej zrozumieć konsekwencje zaniechań w rozwijaniu ewaluacji jako dyscypliny akademickiej i refleksyjnej praktyki społecznej na gruncie edukacji.
Z recenzji dr hab. Justyny Nowotniak
(Uniwersytet Szczeciński)

[…] monografię zaliczam do tych prac usytuowanych w obszarze nauk społecznych, które mogą być ważne, a nawet przełomowe, zarówno w obszarze teorii, jak i praktyki szeroko rozumianej edukacji (nie tylko pedagogów). Henryk Mizerek […] przygotował dzieło, które z jednej strony stanowi znakomite domknięcie (zwieńczenie) Jego zaangażowania w rozwój teorii i praktyki ewaluacji, z drugiej zaś otwiera dyskusję nad praktycznością, normatywnością, zaangażowaniem – nie tylko współczesnej pedagogiki, ale i całej „akademii” legitymizującej badania w dziedzinie nauk społecznych. Znakomite teoretyczne wywody – lekcja aplikacji mało znanej jeszcze, na przykład w pedagogice, metodologii – są tu nie do przecenienia. Ich percepcję […] ułatwi niewątpliwie strona pisarska tekstu. Autor o trudnych, kontrowersyjnych sprawach wypowiada się z dużą humanistyczną kulturą […]. Ważny z tego punktu widzenia jest też osobisty, ale nie nachalny, nacechowany lekką autoironią ton wypowiedzi. Przywoływane sentencje, opowiadane anegdoty także sprzyjają zaprzyjaźnieniu się z tekstem, powodują, że „chce się chcieć” studiować wybrane wątki kilkakrotnie, i to na różnych poziomach.
Z recenzji dr hab. Bogusławy Doroty Gołębniak
(Collegium Da Vinci)

Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"Ewaluacja edukacyjna", Mizerek Henryk

księgarnia internetowa, wydawnictwo naukowe, pedag

Dodaj komentarz

Komentarze:
"Ewaluacja edukacyjna", Mizerek Henryk

Pozycja niekomentowana

Oceny

Średnia ocena łączna
5,00 [5]
Ewaluacja edukacyjna - ocena graficzna
Oceń książkę
Ewaluacja edukacyjna
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2017-05-19 13:24:06
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005