Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"Dorośli z głębszą niepełnosprawnością intelektualną jako partnerzy, małżonkowie i rodzice", J. Kijak Remigiusz

Książka jest o miłości, o bliskich, intymnych relacjach partnerskich i małżeńskich, o rodzicielstwie, a narratorami są osoby głębiej niepełnosprawne intelektualnie. Zawiera aktualną wiedzę na temat partnerstwa, małżeństwa i rodzicielstwa osób głębiej niepełnosprawnych intelektualnie. Badania pozwoliły zauważyć, że partnerstwo, małżeństwo i rodzicielstwo dla wszystkich badanych par stanowiło wartość – różnie przeżywaną, w rozmaity sposób postrzeganą, odmiennie realizowaną. Pozwoliły również na analizę w głąb ludzkich przeżyć, pra…

Zobacz więcej…

Recenzje:
"Dorośli z głębszą niepełnosprawnością intelektualną jako partnerzy, małżonkowie i rodzice", J. Kijak Remigiusz

Dodał: Impuls :: 2017-07-06 13:37:00

Autor w środowisku naukowym pedagogów specjalnych znany jest z publikacji poruszających kontrowersyjne, „niewygodne” tematy tabu. Tak było w przypadku seksualności osób z niepełnosprawnością, tak jest i teraz, gdy na warsztat wziął zagadnienie miłości, związków i rodzicielstwa osób z niepełnosprawnością intelektualną, i to w dodatku głębszego stopnia. Remigiusz Kijak, badając interesujące go zagadnienie, przeprowadził siedemdziesiąt jeden wywiadów z heteroseksualnymi parami osób, z których przynajmniej jedna ujawnia niepełnosprawność intelektualną […]. Celem pracy było poznanie poprzez narrację realiów życia partnerskiego, rodzicielstwa osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Autor dokonał analizy doświadczeń, uwarunkowań, subiektywnych przeżyć, ale również społecznego wsparcia/braku wsparcia jako warunku możliwości usamodzielnienia się, stabilizacji i satysfakcji/braku satysfakcji życiowej dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Powstała w ten sposób książka niezwykła. Warto również zaznaczyć, że monografia porusza w części empirycznej problemy dotąd niemal nieobecne: „zakotwiczenie” w związku, stabilizacji życia w parze, potomstwa, planów życiowych pozostających w związkach osób z niepełnosprawnością intelektualną głębszego stopnia. Na uznanie zasługują kompetencje metodologiczne Autora, dotyczące sposobu realizacji badań, prezentacji wyników, ich interpretacji w odniesieniu do aktualnego stanu wiedzy teoretycznej i empirycznej, zasad etycznych. Otrzymujemy publikację, która jest nie tylko nowatorska w zakresie tematyki, ale również bardzo ważna społecznie. Oby stała się rysą na skale konserwatyzmu i ksenofobii myślenia o dorosłości i związkach osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Z recenzji wydawniczej prof. zw. dr hab. Iwony Chrzanowskiej

Temat podjęty przez Remigiusza Kijaka jest wyjątkowo trudny ze względu na jego uwikłania w najróżniejsze konteksty życia społecznego […]. Autor wykazał swoimi wcześniejszymi opracowaniami, które również odnosiły się do życia intymnego osób niepełnosprawnych, że potrafi radzić sobie dobrze z różnorodnością kontekstów społecznych, w jakich tkwi jego problematyka badawcza. Za pomocą pojęcia „reprezentacja” trafnie przedstawia istotę podjętego zagadnienia badawczego. Słusznie zaznacza, że tradycyjna reprezentacja społeczna funkcjonowania osób z niepełnosprawnością umysłową zawiera białe plamy. Jedną z nich jest dorosłość tych osób, traktowana jako przedłużone dzieciństwo. Warto podkreślić detektywistyczną wręcz solidność w poszukiwaniu literatury dotyczącej par osób niepełnosprawnych. Imponujące jest również to, że Autor potrafił wziąć pod uwagę prawie wszystkie konteksty życia społecznego i funkcjonowania par osób niepełnosprawnych – od kontekstu medycznego, poprzez kontekst prawny, aż do kontekstu pedagogicznego. […] książkę Remigiusza Kijaka uznaję za dzieło wartościowe i bardzo potrzebne dla doskonalenia pomocy udzielanej dorosłym osobom z głębszą niepełnosprawnością umysłową.
Z recenzji wydawniczej prof. zw. dr hab. Stanisława Kowalika

Książka informacje
"Dorośli z głębszą niepełnosprawnością intelektualną jako partnerzy, małżonkowie i rodzice", J. Kijak Remigiusz

Tytuł:

Dorośli z głębszą niepełnosprawnością intelektualną jako partnerzy, małżonkowie i rodzice


Autor: Remigiusz J. Kijak : Autor tekstu

Wydawca:Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Oprawa:miękka
Rok wydania:2017
Data wydania:2017-06-15
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
50,00
ISBN /ISSN:978-83-8095-288-1
Zobacz więcej…

Spis treści:
"Dorośli z głębszą niepełnosprawnością intelektualną jako partnerzy, małżonkowie i rodzice", J. Kijak Remigiusz

Wprowadzenie 7
Rozdział 1
Wykraczanie poza „tradycyjne reprezentacje” niepełnosprawności
intelektualnej – nowe spojrzenie na dorosłość człowieka z niepełnosprawnością
intelektualną i jego role społeczne (partnera, małżonka, rodzica) 11
1.1. Teoretyczne deskrypcje dorosłości i ról społecznych osób
z głębszą niepełnosprawnością intelektualną 13
1.2. Dorosłość w życiu osób z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu głębszym 20
Rozdział 2
Socjobiologia i teorie socjokulturowe wyjaśniające dobieranie się ludz…

Zobacz więcej…
Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"Dorośli z głębszą niepełnosprawnością intelektualną jako partnerzy, małżonkowie i rodzice", J. Kijak Remigiusz

księgarnia internetowa, wydawnictwo naukowe, pedag

Dodaj komentarz

Komentarze:
"Dorośli z głębszą niepełnosprawnością intelektualną jako partnerzy, małżonkowie i rodzice", J. Kijak Remigiusz

Pozycja niekomentowana

Oceny

Średnia ocena łączna
5,00 [5]
Dorośli z głębszą niepełnosprawnością intelektualną jako partnerzy, małżonkowie i rodzice - ocena graficzna
Oceń książkę
Dorośli z głębszą niepełnosprawnością intelektualną jako partnerzy, małżonkowie i rodzice
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2017-07-06 13:36:23
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005