Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"Kategorie (nie)obecne w edukacji", Domagała-Kręcioch Agnieszka

Celem niniejszego opracowania jest szeroko rozumiana refleksja nad kategoriami (nie)obecnymi w obszarze współczesnej edukacji. Staje się ona szczególnie istotna w kontekście permanentnych reform w systemie oświaty, które choć wprowadzają wiele deklarowanych zmian, to nadal pozostają na poziomie strukturalnym, tzn. dotyczą zewnętrznych aspektów szkoły. Jednak, jak zauważa Marek Konieczniak, zmiany strukturalne nigdy nie zmieniają paradygmatu, z którego się wywodzą, a dominujący paradygmat polskiej szkoły wciąż mocno opiera się na uprze…

Zobacz więcej…

Recenzje:
"Kategorie (nie)obecne w edukacji", Domagała-Kręcioch Agnieszka

Dodał: Impuls :: 2017-11-09 09:44:12

Publikacja Kategorie (nie)obecne w edukacji jest ważnym głosem w społecznej dyskusji na temat funkcjonowania edukacji szkolnej, potrzebnym zwłaszcza w kontekście wprowadzanej w Polsce reformy systemu oświatowego. […] książka analizuje wybrane aspekty funkcjonowania edukacji przez pryzmat kategorii edukacyjnych, przestrzeni wzajemnych oddziaływań i podmiotów wychowania, ukazując nowe zadania, szanse i zagrożenia dla edukacji. […]
prof. zw. dr hab. Jolanta Szempruch

W 2017/2018 roku polski system edukacji wchodzi w nowe (stare) ramy organizacyjne. Zmianie ulegną programy nauczania, a także obowiązywać będą nowe przedmioty i podręczniki. Warto więc uświadomić sobie i zwrócić uwagę na zjawiska, które tkwią niejako podskórnie w polskiej edukacji oraz wymykają się naszym badaczom, wychodząc zaledwie sporadycznie na światło dzienne w postaci opracowań naukowych. Być może […] są to zjawiska mało istotne dla naszego szkolnictwa lub na tyle drażliwe, że lepiej ich nie ujawniać […]. Tymczasem jeżeli decydenci podjęli tak gruntowną reformę naszej szkoły, to warto także wskazać obszary, które reformie się nie poddają i nie są przez nią uwzględniane, a które – czy tego chcemy, czy nie – drążą naszą edukację. Otworzenie na ich temat publicznej debaty może jedynie pomóc w naprawianiu funkcjonowania szkolnej edukacji.
Tej sanacji oświatowej wychodzi naprzeciw znakomita pozycja dotycząca skrywanych, nieujarzmionych zjawisk tkwiących w szkolnej rzeczywistości. Autorzy odważyli się wydobyć na światło dzienne wiele interesujących kategorii, które odsłaniają niedopowiedziany nurt życia szkolnego. Zamieszczone w książce teksty wzbudzają zainteresowanie, wywołują niepokój, a czasem potrzebę polemiki z ich autorami. […] Mając na uwadze niekonwencjonalną tematykę, która umyka licznym badaczom, uważam, że publikacja jest „wpuszczeniem światła” w skrywane dotąd czeluście szkolnej edukacji.
prof. zw. dr hab. Marian Śnieżyński

Książka informacje
"Kategorie (nie)obecne w edukacji", Domagała-Kręcioch Agnieszka

Tytuł:

Kategorie (nie)obecne w edukacji


Autorzy: Agnieszka Domagała-Kręcioch : Autor tekstu
Bożena Majerek : Autor tekstu

Wydawca:Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Oprawa:miękka
Rok wydania:2017
Data wydania:2017-09-30
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
49,80
ISBN /ISSN:978-83-8095-273-7
Zobacz więcej…

Spis treści:
"Kategorie (nie)obecne w edukacji", Domagała-Kręcioch Agnieszka

Wstęp     

Część I
(Nie)obecne lub zaniedbane kategorie edukacyjne

Danuta Waloszek
Niepewność w działaniu nauczyciela – zaleta czy wada?    

Danuta Opozda
Potoczność w codzienności edukacyjnej – w kierunku zarysu refleksji    

Jadwiga Szymaniak
O ambiwalencji w roli nauczyciela i uczniów    

Olga Wyżga
Kompetencje komunikacyjne dyrektorów szkół   

Witold Ostafiński
Komu potrzebne dobre maniery? S…

Zobacz więcej…
Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"Kategorie (nie)obecne w edukacji", Domagała-Kręcioch Agnieszka

księgarnia internetowa, wydawnictwo naukowe, pedag

Dodaj komentarz

Komentarze:
"Kategorie (nie)obecne w edukacji", Domagała-Kręcioch Agnieszka

Pozycja niekomentowana

Oceny

Średnia ocena łączna
5,00 [5]
Kategorie (nie)obecne w edukacji - ocena graficzna
Oceń książkę
Kategorie (nie)obecne w edukacji
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2017-11-09 09:43:58
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005