Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"MUTYZM WYBIÓRCZY W PRAKTYCE TERAPEUTYCZNEJ", Cabała Monika

W niniejszej publikacji pragniemy przedstawić specjalistom, nauczycielom, rodzicom oraz wszystkim osobom zainteresowanym problematyką mutyzmu wybiórczego nasze doświadczenia i różne podejścia do tego zaburzenia. Uważamy, że każde dziecko dotknięte mutyzmem – choć zachowuje się podobnie jak inne dzieci niemówiące – wymaga odpowiednio dobranych metod i technik terapeutycznych, działań, które nazywamy „terapią szytą na miarę dziecka”. Należy pamiętać, że brak mowy w różnych sytuacjach społecznych jest tylko jednym z objawów mutyzmu, a jego kluczową przyczyną są zaburzenia lękowe. Ważne, aby w trakcie terapii uwzględnić inne aspekty funkcjonowania dziecka, przepracować z nim umiejętność radzenia sobie z lękiem w różnych sytuacjach, także tych, które nie zawsze są bezpośrednio związane z mówieniem.
W książce przedstawiamy doświadczenia terapeutów dotyczące zarówno pracy indywidualnej, jak i grupowej. Dzielimy się również naszymi wątpliwościami i rozważaniami, które często towarzyszą naszej pracy w gabinecie, szkole czy przedszkolu.
Jako pierwszy został opisany przypadek dziecka uczęszczającego do żłobka, chociaż mutyzm wybiórczy diagnozuje się z reguły u starszych dzieci. Autorka pokazuje, że przez działania prewencyjne można nie dopuścić do sytuacji, aby niepokojące zachowania rozwinęły się w późniejszym okresie w mutyzm wybiórczy. Następnie przedstawiono przypadek chłopca w wieku przedszkolnym. Aneta Kiepiela-Koperek śledzi w swoim studium zmiany w zachowaniu dziecka oraz pokazuje korzyści płynące ze współpracy z rodziną i środowiskiem. Nieco odmienny przykład prezentuje Alicja Pilch, opisując swoje doświadczenia terapeutyczne z okresu pracy za granicą. Autorka podkreśla nie tylko rolę współdziałań, lecz także wdrożenie programu terapeutycznego. Odmienną, główną formę pomocy, którą jest terapia grupowa, prezentują Joanna Bala i Jadwiga Miękina-Pindur. Według autorek dobór różnorodnych metod pracy, a także współpraca na linii rodzic – terapeuta – nauczyciel przynoszą znakomite efekty. Katarzyna Szyszka przedstawia moment, w którym mutyzm wybiórczy ujawnia się w okresie dojrzewania. Iwona Młynarska będąca nauczycielką nauczania wczesnoszkolnego pomaga dziecku wspólnie z zaangażowaniem klasy. Natomiast opowieść Sylwii Szczęśniak ukazuje postępy syna przy wsparciu wychowawcy i terapeuty na odległość.
Jako ostatnia swoje doświadczenia opisuje Klaudia Giese-Szczap, która zwraca uwagę na fakt, jak istotna jest cierpliwość w pracy terapeutycznej – to równocześnie autorka bajki pomagajki. Optymistyczna historia Marysi i jej niecodziennego spotkania może być doskonałym punktem wyjścia do rozmowy o mutyzmie wybiórczym.
Bajka terapeutyczna, która została napisana przez jedną z współautorek (psychologa klinicznego) i przedstawiona na końcu publikacji, może pomóc dziecku z mutyzmem w zrozumieniu swoich trudności i ograniczeń oraz podjęciu kroków w kierunku zmian na lepsze.

Książka informacje
"MUTYZM WYBIÓRCZY W PRAKTYCE TERAPEUTYCZNEJ", Cabała Monika

Tytuł:

MUTYZM WYBIÓRCZY W PRAKTYCE TERAPEUTYCZNEJ

Podtytuł:Terapie szyte na miarę

Autorzy: Monika Cabała : Autor tekstu
Katarzyna Szyszka : Autor tekstu
Joanna Bala : Autor tekstu
Klaudia Giese-Szczap : Autor tekstu
Aneta Kiepiela-Koperek : Autor tekstu
Jadwiga Miękina-Pindur : Autor tekstu
Iwona Młynarska : Autor tekstu
Alicja Pilch : Autor tekstu
Sylwia Szczęśniak : Autor tekstu

Wydawca:Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Oprawa:miękka
Rok wydania:2017
Data wydania:2017-09-15
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
30,00
ISBN /ISSN:978-83-8095-328-4
Zobacz więcej…

Spis treści:
"MUTYZM WYBIÓRCZY W PRAKTYCE TERAPEUTYCZNEJ", Cabała Monika

Wstęp 

Monika Cabała
Czy w żłobku można mieć mutyzm wybiórczy? 

Aneta Kiepiela-Koperek
Studium przypadku dziecka z mutyzmem wybiórczym 

Alicja Pilch
John – chłopiec, który nie mógł mówić 

Jadwiga Miękina-Pindur, Joanna Bala
Kto zrozumie Maciupka?   

Katarzyna Szyszka
Wojtek   

Iwona Młynarska
Mutyzm i co dalej?    

Sylwia Szczęśniak
Dawid. Opowieść rodzica   

Klaudia Giese-Szczap
Moje spotkania z ̶…

Zobacz więcej…

Recenzje:
"MUTYZM WYBIÓRCZY W PRAKTYCE TERAPEUTYCZNEJ", Cabała Monika

Dodał: Impuls :: 2017-11-09 10:04:22

Książka przedstawia doświadczenia terapeutów i ich różne spojrzenia na terapię w mutyzmie wybiórczym. Opisuje formy, techniki i metody pracy z dziećmi z tym zaburzeniem. Autorki wykorzystują zróżnicowane formy terapeutyczne i „szyją terapie na miarę dziecka”, a także podkreślają, że z wielu metod terapeutycznych należy stworzyć tę jedną, „własną” – indywidualną dla konkretnego dziecka z mutyzmem wybiórczym. […] Przedstawiają przypadki dzieci na różnych etapach rozwojowych: dwuletniej dziewczynki uczęszczającej do żłobka, pacjentów w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz chłopca w wieku gimnazjalnym. Ukazanie skali zaburzenia wśród dzieci jest ogromnie ważne dla logopedów, psychologów, pedagogów i rodziców. Mutyzm może bowiem pojawić się niezależnie od wieku dziecka, przeżyć, środowiska i miejsca.
Publikacja prezentuje wiele unikatowych i bardzo ciekawych propozycji oddziaływań, które opierają się na szerokiej literaturze przedmiotu oraz pogłębionych przez analizę rozwiązaniach praktycznych. […] Należy czerpać jak najwięcej z wiedzy i doświadczenia specjalistów prowadzących diagnozę i terapię mutyzmu wybiórczego, którzy reprezentują różne ośrodki terapeutyczne w Polsce, co podkreśla wagę podjętej tutaj problematyki.
Z recenzji dr Moniki Kozery-Wierzchoś

Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"MUTYZM WYBIÓRCZY W PRAKTYCE TERAPEUTYCZNEJ", Cabała Monika

księgarnia internetowa, wydawnictwo naukowe, pedag

Dodaj komentarz

Komentarze:
"MUTYZM WYBIÓRCZY W PRAKTYCE TERAPEUTYCZNEJ", Cabała Monika

Pozycja niekomentowana

Oceny

Średnia ocena łączna
5,00 [5]
MUTYZM WYBIÓRCZY W PRAKTYCE TERAPEUTYCZNEJ - ocena graficzna
Oceń książkę
MUTYZM WYBIÓRCZY W PRAKTYCE TERAPEUTYCZNEJ Terapie szyte na miarę
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2017-11-09 10:04:08
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005