Spis treści:
"Opieka i resocjalizacja wobec przestępczości nieletnich", Mazur Jolanta

Wykaz skrótów    

Wprowadzenie    

Rozdział
PRZESTĘPCZOŚĆ, OPIEKA I RESOCJALIZACJA NIELETNICH W II RZECZYPOSPOLITEJ 

1.1. Geneza i rozwój opieki nad dzieckiem w II Rzeczypospolitej    
1.2. Definicje podstawowych pojęć    
1.3. Nieletni sprawcy przestępstw    

ROZDZIAŁ 2
UWARUNKOWANIA PRZESTĘPCZOŚCI NIELETNICH W II RZECZYPOSPOLITEJ    

2.1. Problemy społeczno-oświatowe   
2.2. Charakterystyka przestępczości    
2.3. Rodzaje przestępstw    

ROZDZIAŁ 3
SĄDY DLA NIELETNICH I INSTYTUCJE POMOCNICZE 

3.1. Podstawy prawne   
3.2. Sądy dla nieletnich    
3.3. Instytucje pomocnicze sądu 
3.3.1. Towarzystwo Opieki nad Więźniami „Patronat”   
3.3.2. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 
3.3.3. Liga Opieki nad Młodzieżą i Dziećmi Opuszczonymi i Zaniedbanymi 
3.4. Policja kobieca   
3.5. Zakłady penitencjarne   
3.6. Domy pracy dobrowolnej i przymusowej 


ROZDZIAŁ 4
INSTYTUCJE OPIEKUŃCZO-RESOCJALIZACYJNE W POLSCE 

4.1. Zakonne placówki wychowawcze 
4.2. Samorządowe zakłady wychowawcze 
4.3. Państwowe zakłady wychowawczo-poprawcze   
4.4. Misje dworcowe   
4.5. Pogotowia opiekuńcze   
4.6. Instytucja opiekuna społecznego   


ROZDZIAŁ 5
ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE W LUBLINIE 

5.1. Zakłady wychowawcze dla chłopców 
5.1.1. Zakład Wychowawczy św. Stanisława Kostki „Dom Zarobkowy” 
5.1.2. Bursa Andrzejów   
5.1.3. Zakład Rzemieślniczo-Wychowawczy Braci Misjonarzy Kresowych 
5.2. Zakłady wychowawcze dla dziewcząt 
5.2.1. Sala Sierot św. Józefa   
5.2.2. Zakład św. Antoniego na Wiktorynie 
5.3. Zakłady koedukacyjne 
5.3.1. Ośrodki Powiatowej Rady Opiekuńczej w Lublinie 
5.3.2. Miejski Zakład Wychowawczy „Osada Dziecięca” 
5.3.3. Miejski Zakład Opiekuńczo-Wychowawczy im. S. Jachowicza 
5.3.4. Świetlice i kolonie letnie 


ZAKOŃCZENIE 


BIBLIOGRAFIA 

I. Źródła archiwalne 
II. Źródła drukowane 
III. Prasa 
IV. Opracowania   


ANEKS 

SPIS TABEL 

SUMMARY   


Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"Opieka i resocjalizacja wobec przestępczości nieletnich", Mazur Jolanta

Praca ma na celu omówienie inicjatyw tworzenia się i działania instytucji opiekuńczo-resocjalizacyjnych dla nieletnich (w tym kurateli sądowej) w Lublinie w okresie międzywojennym na tle procesów o zasięgu ogólnopolskim. W przeprowadzonych badaniach starano się określić zasadnicze działania państwa polskiego oraz instytucji prywatnych, samorządowych i kościelnych wobec przestępczości nieletnich w latach 1918–1939.Zgodnie z myślą H. Radlińskiej budowanie systemu opieki nad dzieckiem bez znajomości i uwzględnienia uwarunkowań hist…

Zobacz więcej…

Książka informacje
"Opieka i resocjalizacja wobec przestępczości nieletnich", Mazur Jolanta

Tytuł:

Opieka i resocjalizacja wobec przestępczości nieletnich


Autor: Jolanta Mazur : Autor tekstu

Wydawca:Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Kategoria,
Rodzaj:
[max: 3]
psychologia, pedagogika
E-books
Edukacja

Oprawa:miękka
Rok wydania:2017
Data wydania:2017-09-15
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
34,00
ISBN /ISSN:978-83-8095-366-6
Zobacz więcej…

Recenzje:
"Opieka i resocjalizacja wobec przestępczości nieletnich", Mazur Jolanta

Dodał: Impuls :: 2017-11-09 10:16:23

Książka Jolanty A. Mazur zawiera wiele cennych ustaleń dotyczących całych zespołów ludzkich współtworzących i wspomagających opiekę nad polskim dzieckiem osieroconym i opuszczonym po pierwszej wojnie światowej. Chodzi o władze państwowe i ministerialne, fundacje i stowarzyszenia, siostry zakonne, a także pedagogów, prawników, lekarzy i wolontariuszy w różnym wieku, ludzi zatroskanych o budynki szkolne i zakłady wychowawczo-poprawcze, prowadzących ich budowy, adaptacje i remonty, a jednocześnie podejmujących systematyczne dożywianie dzieci, organizujących ich wyjazdy na kolonie letnie, zajmujących się leczeniem prostytutek i organizujących profilaktykę przestępczości. Przedstawione zaangażowanie wychowawcze wobec młodzieży przestępczej realizowane przez instytucje państwowe, społeczne i samorządowe może stanowić interesujący przykład dla podejmowanych obecnie działań w tej przestrzeni życia społecznego [...]. Publikacja Opieka i resocjalizacja wobec przestępczości nieletnich w okresie międzywojennym na przykładzie Lublina ma charakter interdyscyplinarny, zasługuje na uwagę nie tylko pedagogów teoretyków, pedagogów społecznych i resocjalizacyjnych, historyków wychowania i opieki społecznej oraz uprawiających pedagogikę opiekuńczą, ale każdego, kto zajmuje się problemami wychowania, a zwłaszcza problematyką niedostosowania społecznego i pracy socjalnej czy profilaktyką w pedagogice.
Z recenzji prof. zw. dr. hab. Mariana Surdackiego

Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"Opieka i resocjalizacja wobec przestępczości nieletnich", Mazur Jolanta

księgarnia internetowa, wydawnictwo naukowe, pedag

Dodaj komentarz

Komentarze:
"Opieka i resocjalizacja wobec przestępczości nieletnich", Mazur Jolanta

Pozycja niekomentowana

Oceny

Średnia ocena łączna
5,00 [5]
Opieka i resocjalizacja wobec przestępczości nieletnich - ocena graficzna
Oceń książkę
Opieka i resocjalizacja wobec przestępczości nieletnich
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2017-11-09 10:16:06
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005