Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"Komunikacja interpersonalna i masowa", Wawrzak-Chodaczek Mirosława

„Tak rozległy i silnie zróżnicowany przedmiot badań nie pojawił się do tej pory w żadnej z monografii naukowych opublikowanych nie tylko na polskim rynku wydawniczym” – brzmi zachęcająco? W takim razie zapraszamy do Oficyny Impulsu! Książka jak już wiemy niezwykła: Mirosława Wawrzak-Chodaczek, pisząc Komunikację interpersonalną i masową. Wybrane teorie i praktyki, jedną publikacją odpowiedziała na wszystkie otwarte i ukryte potrzeby specjalistów zgłębiających tajniki teorii komunikacji społecznej, we wszystkich jej przejawach: kontaktach bezpośrednich, pośrednich, organizacyjnych, służbowych, masowych, międzykulturowych…

Monografia składa się ze wstępu oraz z trzech części. Pierwsza stanowi podbudowę teoretyczną badań – zawiera opis teorii wyjaśniających zachowania w komunikacji bezpośredniej i pośredniej, a także uzasadnienie wyboru metody badawczej i osadzenia badań w określonym paradygmacie, charakterystykę problemów badawczych i grup badawczych. W części drugiej umieściłam interpretację wyników badań własnych. Część trzecia zawiera wyniki badań dotyczących komunikacji masowej.

Książka informacje
"Komunikacja interpersonalna i masowa", Wawrzak-Chodaczek Mirosława

Tytuł:

Komunikacja interpersonalna i masowa


Autor: Mirosława Wawrzak-Chodaczek : Autor tekstu

Wydawca:Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Kategoria,
Rodzaj:
[max: 3]
psychologia, pedagogika
E-books
Edukacja

Oprawa:miękka
Rok wydania:2017
Data wydania:2017-09-15
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
60,00
ISBN /ISSN:978-83-8095-318-5
Zobacz więcej…

Spis treści:
"Komunikacja interpersonalna i masowa", Wawrzak-Chodaczek Mirosława

Wstęp   

Część pierwsza
Podstawy teoretyczne i metodologiczne badań nad komunikacją

Rozdział 1. Obszary badawcze komunikacji 

1.1. Pojęcie i cechy komunikowania   
1.2. Podstawowe tradycje teorii komunikacji 
1.2.1. Tradycja socjopsychologiczna 
1.2.2. Tradycja cybernetyczna 
1.2.3. Retoryka Arystotelesa  
1.2.4. Tradycja semiotyczna w komunikacji 
1.2.5. Tradycja socjokulturowa 
1.2.6. Tradycja krytyczna 
1.2.7. Tradycja …

Zobacz więcej…

Recenzje:
"Komunikacja interpersonalna i masowa", Wawrzak-Chodaczek Mirosława

Dodał: Impuls :: 2017-11-09 10:20:10

Tak rozległy i silnie zróżnicowany przedmiot badań nie pojawił się do tej pory w żadnej z monografii naukowych opublikowanych nie tylko na polskim rynku wydawniczym. […] Autorka przytacza wiele przykładów aktywności społecznej Polaków, funkcjonujących w społeczeństwie postnowoczesnym, demonstruje nowe formy komunikacji i współpracy, zmiany w języku porozumiewania się, w naszych obyczajach i kulturze. Publikacja stanowi obszerne kompendium wiedzy dotyczącej codziennego procesu komunikowania się bezpośredniego i pośredniego Polaków, a w szczególności poprzez użycie mediów cyfrowych. […] Zawartość merytoryczna monografii pozwala na stwierdzenie, że jest ona oryginalnym wytworem badawczym – zarówno analitycznym, jak i empirycznym Autorki. Wnosi znaczący wkład nie tylko do pedagogiki medialnej, ale także do wielu jej subdyscyplin. […] Książką będą zainteresowani nie tylko pracownicy naukowo-dydaktyczni z dziedziny pedagogiki, ale także przedstawiciele socjologii, komunikacji społecznej, medioznawstwa i innych dyscyplin, z którymi współpracuje pedagogika medialna. […] Stanowi ona znakomite dzieło naukowe.
Z recenzji prof. dra hab. Stanisława Juszczyka

Książka dotyczy wielu bogato dobranych zagadnień komunikacji społecznej na tle szerszych refleksji o relacjach międzyludzkich w kontaktach bezpośrednich, pośrednich, organizacyjnych, służbowych, masowych i międzykulturowych. Pojawiają się tu niemal wszystkie poziomy komunikacji, choć oczywiście w różnych proporcjach. Czytelnik otrzymuje więc bogaty zestaw wiedzy o podstawach procesów porozumiewania się ludzi, często wiedzy prezentowanej dwutorowo: w aspekcie teoretycznym i w aspekcie praktycznym, nawiązującym do badań własnych i obserwacji życia codziennego. W tym sensie książka jest cennym i potrzebnym dziełem na naszym polu nauk społecznych. Jako przyszłych czytelników widzę głównie studentów kierunków humanistycznych, społecznych, lingwistycznych i wielu nauk pokrewnych. […] Będzie cennym materiałem dydaktycznym oraz interesującą pozycją dla poszukujących wiedzy o komunikacji.
Z recenzji prof. dra hab. Zbigniewa Nęckiego

Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"Komunikacja interpersonalna i masowa", Wawrzak-Chodaczek Mirosława

księgarnia internetowa, wydawnictwo naukowe, pedag

Dodaj komentarz

Komentarze:
"Komunikacja interpersonalna i masowa", Wawrzak-Chodaczek Mirosława

Pozycja niekomentowana

Oceny

Średnia ocena łączna
5,00 [5]
Komunikacja interpersonalna i masowa - ocena graficzna
Oceń książkę
Komunikacja interpersonalna i masowa
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2017-11-09 10:19:50
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005