Spis treści:
"Komunikacja interpersonalna i masowa", Wawrzak-Chodaczek Mirosława

Wstęp   

Część pierwsza
Podstawy teoretyczne i metodologiczne badań nad komunikacją

Rozdział 1. Obszary badawcze komunikacji 

1.1. Pojęcie i cechy komunikowania   
1.2. Podstawowe tradycje teorii komunikacji 
1.2.1. Tradycja socjopsychologiczna 
1.2.2. Tradycja cybernetyczna 
1.2.3. Retoryka Arystotelesa  
1.2.4. Tradycja semiotyczna w komunikacji 
1.2.5. Tradycja socjokulturowa 
1.2.6. Tradycja krytyczna 
1.2.7. Tradycja fenomenologiczna   
1.2.8. Podsumowanie   

Rozdział 2. Teorie opisujące proces komunikacji interpersonalnej 

2.1. Symboliczny interakcjonizm  
2.2. Teoria kodów Basila Bernsteina   
2.3. Perspektywa dialektyczna Leslie Baxter i Barbary Montgomery 
2.4. Podejście systemowe w badaniach komunikowania 
2.5. Teoria wymiany społecznej   
2.6. Idee Ervinga Goffmana   
2.7. Teoria integracji i dezintegracji społecznej 
2.8. Teoria oceny społecznej Muzafera Sherifa 
2.9. Teoria interpersonalnego oszustwa 

Rozdział 3. Teorie stosunków społecznych 

3.1. Analiza transakcyjna   
3.2. Wybrane teorie komunikowania międzykulturowego w zarysie 
3.2.1. Komunikacja a płeć   
3.2.2. Dialekty rodzajowe  
3.2.3. Teoria akulturacji   
3.2.4. Komunikowanie się w organizacji jako przykład komunikowania międzykulturowego i grupowego 
3.2.5. Teoria tożsamości społecznej 
3.2.6. Teoria systemów informacyjnych w organizacji 

Rozdział 4. Teorie komunikowania masowego   

4.1. Perspektywy i tradycje w teorii komunikowania masowego 
4.2. Spojrzenie na funkcjonowanie mediów z perspektywy teorii agenda-setting 
4.3. Teoria użytkowania i korzyści, czyli co ludzie robią z mediami 
4.4. Teoria przynależności a kształtowanie więzi społecznych w Internecie
4.5. Nowe media w aspekcie teorii determinizmu komunikacyjnego Marshalla McLuhana 
4.6. Teoria konektywistyczna  
4.7. Agresja i przemoc w Internecie 

Rozdział 5. Teorie wyjaśniające powstawanie uzależnień od nowych technologii informacyjnych 

5.1. Teoria społecznego uczenia a uzależnienia 
5.2. Teorie środowiskowe podkreślające rolę rodziny w kształtowaniu uzależnień 
5.3. Zespół uzależnienia od Internetu (Internet addiction disorder – IAD) 
5.4. Założenia teorii autoprezentacji 
5.5. Teoria tożsamości jako próba wyjaśnienia zachowania autoprezentacyjnego użytkowników przestrzeni
wirtualnej 


Rozdział 6. Założenia metodologiczne prowadzonych badań

6.1. Paradygmat i strategia badawcza   
6.2. Perspektywa badawcza 
6.3. Problem badań i pytania badawcze 
6.4. Metoda badawcza 
6.5. Organizacja i charakterystyka terenu badań 


Część druga
Komunikacja w wybranych środowiskach – dyskusja i interpretacja w świetle wyników badań własnych


Rozdział 7. Komunikacja w rodzinie 

7.1. Jakość komunikacji interpersonalnej w rodzinie 
7.1.1. Jakość komunikacji między małżonkami a poziom satysfakcji małżeńskiej  
7.1.2. Konflikty w małżeństwie 
7.1.3. Relacje rodziców i dzieci w badanych rodzinach 
7.1.4. Komunikacja między rodzeństwem 
7.1.5. Konflikty między rodzeństwem  
7.1.6. Relacje pomiędzy seniorami rodu a wnukami i własnymi dziećmi
7.1.7. Komunikacja w rodzinach zrekonstruowanych 
7.1.8. Komunikacja w rodzinach nomadycznych 
7.1.9. Komunikacja interpersonalna w małżeństwach międzykulturowych 


Rozdział 8. Komunikowanie się w organizacjach i instytucjach 

8.1. Proces komunikowania się jako kluczowy element kultury organizacji 
8.2. Kultura organizacyjna w korporacjach w świetle wypowiedzi osób badanych 
8.3. Opinie o komunikacji studenci – nauczyciele 


Rozdział 9. Mobbing jako komunikacja destrukcyjna 

9.1. Inne bariery komunikacyjne w organizacji 
9.2. Konflikty w miejscu pracy   


Rozdział 10. Specyfika komunikacji w wojsku 

10.1. Komunikacja interpersonalna w środowisku wojskowym 
10.2. Konflikty występujące w środowisku wojskowym 
10.3. Relacje w oddziale i komunikacja międzykulturowa żołnierzy biorących udział w misjach pokojowych Wojska Polskiego


Część trzecia
Komunikacja w świecie wirtualnym


Rozdział 11. Komunikacja interpersonalna z wykorzystaniem nowych mediów 

11.1. Portale społecznościowe jako miejsce wirtualnych spotkań różnych grup społecznych 
11.1.1. Facebook jako najpopularniejszy portal społecznościowy 
11.2. Portale randkowe jako miejsce spotkań użytkowników w różnym wieku 
11.3. Relacje interpersonalne dorosłych na czatach 
11.4. Blogi jako forma wyrażania siebie w Internecie 
11.5. Funkcjonowanie grup wsparcia w Internecie
11.6. Telefon komórkowy jako narzędzie komunikacji ludzi w różnym wieku  
11.6.1. Uzależnienie od telefonu komórkowego 


Zakończenie 

Bibliografia

Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"Komunikacja interpersonalna i masowa", Wawrzak-Chodaczek Mirosława

„Tak rozległy i silnie zróżnicowany przedmiot badań nie pojawił się do tej pory w żadnej z monografii naukowych opublikowanych nie tylko na polskim rynku wydawniczym” – brzmi zachęcająco? W takim razie zapraszamy do Oficyny Impulsu! Książka jak już wiemy niezwykła: Mirosława Wawrzak-Chodaczek, pisząc Komunikację interpersonalną i masową. Wybrane teorie i praktyki, jedną publikacją odpowiedziała na wszystkie otwarte i ukryte potrzeby specjalistów zgłębiających tajniki teorii komunikacji społecznej, we wszystkich jej p…

Zobacz więcej…

Książka informacje
"Komunikacja interpersonalna i masowa", Wawrzak-Chodaczek Mirosława

Tytuł:

Komunikacja interpersonalna i masowa


Autor: Mirosława Wawrzak-Chodaczek : Autor tekstu

Wydawca:Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Kategoria,
Rodzaj:
[max: 3]
psychologia, pedagogika
E-books
Edukacja

Oprawa:miękka
Rok wydania:2017
Data wydania:2017-09-15
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
60,00
ISBN /ISSN:978-83-8095-318-5
Zobacz więcej…

Recenzje:
"Komunikacja interpersonalna i masowa", Wawrzak-Chodaczek Mirosława

Dodał: Impuls :: 2017-11-09 10:20:10

Tak rozległy i silnie zróżnicowany przedmiot badań nie pojawił się do tej pory w żadnej z monografii naukowych opublikowanych nie tylko na polskim rynku wydawniczym. […] Autorka przytacza wiele przykładów aktywności społecznej Polaków, funkcjonujących w społeczeństwie postnowoczesnym, demonstruje nowe formy komunikacji i współpracy, zmiany w języku porozumiewania się, w naszych obyczajach i kulturze. Publikacja stanowi obszerne kompendium wiedzy dotyczącej codziennego procesu komunikowania się bezpośredniego i pośredniego Polaków, a w szczególności poprzez użycie mediów cyfrowych. […] Zawartość merytoryczna monografii pozwala na stwierdzenie, że jest ona oryginalnym wytworem badawczym – zarówno analitycznym, jak i empirycznym Autorki. Wnosi znaczący wkład nie tylko do pedagogiki medialnej, ale także do wielu jej subdyscyplin. […] Książką będą zainteresowani nie tylko pracownicy naukowo-dydaktyczni z dziedziny pedagogiki, ale także przedstawiciele socjologii, komunikacji społecznej, medioznawstwa i innych dyscyplin, z którymi współpracuje pedagogika medialna. […] Stanowi ona znakomite dzieło naukowe.
Z recenzji prof. dra hab. Stanisława Juszczyka

Książka dotyczy wielu bogato dobranych zagadnień komunikacji społecznej na tle szerszych refleksji o relacjach międzyludzkich w kontaktach bezpośrednich, pośrednich, organizacyjnych, służbowych, masowych i międzykulturowych. Pojawiają się tu niemal wszystkie poziomy komunikacji, choć oczywiście w różnych proporcjach. Czytelnik otrzymuje więc bogaty zestaw wiedzy o podstawach procesów porozumiewania się ludzi, często wiedzy prezentowanej dwutorowo: w aspekcie teoretycznym i w aspekcie praktycznym, nawiązującym do badań własnych i obserwacji życia codziennego. W tym sensie książka jest cennym i potrzebnym dziełem na naszym polu nauk społecznych. Jako przyszłych czytelników widzę głównie studentów kierunków humanistycznych, społecznych, lingwistycznych i wielu nauk pokrewnych. […] Będzie cennym materiałem dydaktycznym oraz interesującą pozycją dla poszukujących wiedzy o komunikacji.
Z recenzji prof. dra hab. Zbigniewa Nęckiego

Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"Komunikacja interpersonalna i masowa", Wawrzak-Chodaczek Mirosława

księgarnia internetowa, wydawnictwo naukowe, pedag

Dodaj komentarz

Komentarze:
"Komunikacja interpersonalna i masowa", Wawrzak-Chodaczek Mirosława

Pozycja niekomentowana

Oceny

Średnia ocena łączna
5,00 [5]
Komunikacja interpersonalna i masowa - ocena graficzna
Oceń książkę
Komunikacja interpersonalna i masowa
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2017-11-09 10:19:50
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005