Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"„Rusz się człowieku” – program wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej", Kierczak Urszula

Cały PROGRAM oparty na NOWEJ PODSTAWIE PROGRAMOWEJ do Wychowania Fizycznego dla szkół podstawowych zatytułowany Rusz się człowieku autorstwa Urszuli Kierczak składa się z dwóch części: 1. podręcznika + 2. planu pracy.Podręcznik - program oparty na nowej podstawie programowej dostępny jest w wersji papierowej, natomiast rozkłady materiałów, czyli Plany pracy dla klas IV i VII oraz przedmiotowe systemy oceniania dostępne są odpłatnie w wersji elektronicznej (e-book w formacie PDF) na stronie Oficyny Wydawniczej „Impuls”, do …

Zobacz więcej…

Recenzje:
"„Rusz się człowieku” – program wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej", Kierczak Urszula

Dodał: Impuls :: 2017-11-09 10:23:21

„Rusz się człowieku” – program wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej Urszuli Kierczak to wyjątkowo tęsknie wyczekiwana pozycja. Na czym polega jej wyjątkowość? Urszula Kierczak należy do najbardziej rozpoznawalnych autorów w Impulsie, jej programy wychowania fizycznego (kolejno: dla szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły średniej) od lat cieszą się niesłabnącym powodzeniem. Najnowsza, jeszcze gorąca publikacja zawiera natomiast zestaw propozycji dla nowej – zreformowanej – szkoły podstawowej, a więc m.in. dla objętej nowym programem klasy czwartej oraz dla właśnie utworzonych klas siódmych i ósmych, zgodne z tegorocznym rozporządzeniem ministra edukacji. Wersja papierowa – podręcznik – zawiera program edukacyjny obowiązując od września 2017 i jest komplementarna z Planem pracy WF dla klasy IV i VII (nowa podstawa programowa) w formacie PDF, zawierającym rozkład materiału dla klas IV i VII (aby ułatwić czytelnikowi indywidualizację planów, PDF ma formę otwartą, a więc umożliwiającą dowolne modyfikacje) – plan pracy dla nauczyciela, ewaluację oraz zasady oceniania. Cele kształcenia oraz treści nauczania dla poszczególnych etapów edukacyjnych zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2014 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z dnia 24 lutego 2017 r. poz. 356). Śmiemy twierdzić, że ciężko o podobny pakiet na rynku wydawniczym, zatem nic dziwnego, że telefony w Impulsie od miesięcy się urywają.

Książka informacje
"„Rusz się człowieku” – program wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej", Kierczak Urszula

Tytuł:

„Rusz się człowieku” – program wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej


Autor: Urszula Kierczak : Autor tekstu

Wydawca:Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Oprawa:miękka
Rok wydania:2017
Data wydania:2017-08-30
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
24,00
ISBN /ISSN:978-83-8095-351-2
Zobacz więcej…

Spis treści:
"„Rusz się człowieku” – program wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej", Kierczak Urszula

WARUNKOWANIA PRAWNE ZMIAN W NAUCZANIU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO – WRZESIEŃ 2017 ROKU

Nowy system edukacji
Nowa podstawa programowa
Pierwszy etap edukacyjny: klasy I–III
Drugi etap edukacyjny: klasy IV–VIII
Nowy system organizacji zajęć wychowania fizycznego
Nowe zasady oceniania

„RUSZ SIĘ CZŁOWIEKU” – PROGRAM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ


Wstęp
Ogólne cele kształcenia
Procedury osiągania celów
„Rusz się człowieku” – program wychowania f…

Zobacz więcej…
Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"„Rusz się człowieku” – program wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej", Kierczak Urszula

księgarnia internetowa, wydawnictwo naukowe, pedag

Dodaj komentarz

Komentarze:
"„Rusz się człowieku” – program wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej", Kierczak Urszula

Pozycja niekomentowana

Oceny

Średnia ocena łączna
5,00 [5]
„Rusz się człowieku” – program wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej - ocena graficzna
Oceń książkę
„Rusz się człowieku” – program wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2017-11-09 10:22:50
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005