Spis treści:
"Diagnoza i terapia w pracy logopedy i nauczyciela terapeuty", Skałbania Barbara

Wstęp         

Część 1
Diagnoza i terapia – konteksty logopedyczne, medyczne i psychologiczne

Zbigniew Tarkowski, Ewa Humeniuk
Diagnoza logopedyczna – interdyscyplinarna czy logopedyczna?     

Marta Korendo
Diagnoza zespołu Aspergera w ujęciu nowych rozwiązań prawnych  

Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska
Pierwotna afazja postępująca
Międzynarodowe kryteria diagnozy  

Ewa Humeniuk, Zbigniew Tarkowski
Zaburzenia oddychania u osób jąkających się – konieczność diagnozy i terapii  

Jagna Czochańska-Kruk
Dzieci z padaczką w obszarze działań logopedy  

Iwona Palicka
Współpraca psychologa i logopedy w diagnostyce zaburzeń poznawczych i komunikacyjnych dzieci z FASD. „Czy słyszysz to, co ja widzę?” – implikacje teoretyczne, doświadczenie własne  

Ewa Kaptur, Jolanta Sławek
O interdyscyplinarnej współpracy logopedy z innymi specjalistami
(na przykładzie Centrum Uśmiechu Dziecka – Montessori w Poznaniu)  

Dorota Lipiec, Izabela Więcek-Poborczyk, Agnieszka Woźniak
Stan wiedzy z zakresu profilaktyki logopedycznej rodziców dzieci w wieku przedszkolnym  

Andrzej Gretkowski
Problemy psychoonkologiczne chorego na raka krtani – próba pomocy i wsparcia  

Część 2
Diagnoza i terapia – konteksty edukacyjne, pedagogiczne i społeczne

Jacek J. Błeszyński
Obszar diagnozy i terapii w logopedii pozytywnej  

Barbara Skałbania
Terapia pedagogiczna – poczucie pewności versus zagrożenie
Pytanie o kierunki rozwoju  

Ewa Jeżewska-Krasnodębska
Dysleksja rozwojowa u dorosłych z zaburzeniami artykulacji – aspekty diagnozy i autodiagnozy  

Ewa Jeżewska-Krasnodębska
Trudności i mocne strony osób dorosłych z dysleksją rozwojową  

Alicja Giermakowska
Językowe komponenty w nauce, profilaktyce i usuwaniu trudności w czytaniu i pisaniu  

Zdzisława Orłowska-Popek
Technika programowania języka nie tylko na zajęciach logopedycznych  

Marek Kawa
Wybrane aspekty nauczania języka polskiego jako obcego w polskiej szkole podstawowej  

Marzena Błasiak-Tytuła
Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka dwujęzycznego  

Teresa Lewandowska-Kidoń, Anna Witek
Wspomaganie społeczno-emocjonalne ucznia z alergią w środowisku szkolnym – konteksty rozwojowe  

Ewa Jeżewska-Krasnodębska, Jarosław Krasnodębski
Rodzaje zaburzeń mowy u dzieci z dysfunkcjami procesów integracji sensorycznej  

Barbara Skałbania, Ewa Szumilas
Sztuka i siła opowiadania – o narracji w terapii pedagogicznej

Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"Diagnoza i terapia w pracy logopedy i nauczyciela terapeuty", Skałbania Barbara

Diagnoza i terapia są ważnym tematem w dyskursie pomagania, wspierania rozwoju, zwłaszcza w odniesieniu do logopedii, pedagogiki czy psychologii. Treścią niniejszej publikacji są zagadnienia diagnozy i terapii w pracy logopedy i nauczyciela-terapeuty, co porządkuje niejako i ogranicza zakres podjętych rozważań. Zarówno logopeda, jak i nauczyciel/terapeuta są specjalistami, których działania pomocowe regulowane zapisami prawa wpisują się w działania szkoły i oświatowego systemu pomocy. Mimo znaczącego dorobku w logopedii i terapii peda…

Zobacz więcej…

Książka informacje
"Diagnoza i terapia w pracy logopedy i nauczyciela terapeuty", Skałbania Barbara

Tytuł:

Diagnoza i terapia w pracy logopedy i nauczyciela terapeuty

Podtytuł:Konteksty teoretyczne i praktyka

Autorzy: Barbara Skałbania : Autor tekstu
Ewa Jeżewska-Krasnodębska : Autor tekstu

Wydawca:Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Kategoria,
Rodzaj:
[max: 3]
psychologia, pedagogika
Edukacja
E-books

Oprawa:miękka
Rok wydania:2017
Data wydania:2017-08-30
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
49,80
ISBN /ISSN:978-83-8095-296-6
Zobacz więcej…

Recenzje:
"Diagnoza i terapia w pracy logopedy i nauczyciela terapeuty", Skałbania Barbara

Dodał: Impuls :: 2017-11-09 10:43:36

Książka pod redakcją naukową prof. WSP dr hab. Barbary Skałbani i dr Ewy Jeżewskiej-Krasnodębskiej to publikacja bogata tematycznie […]. Omówiono w niej bowiem wiele zagadnień z pogranicza logopedii, psychologii klinicznej i pedagogiki specjalnej. Dotyczy problematyki diagnozy i terapii w kontekście logopedycznym, medycznym i psychologicznym […] oraz edukacyjnym, pedagogicznym i społecznym […]. Publikacja mieści się zatem w nurcie interdyscyplinarnego podejścia do rozumienia istoty i patogenezy zaburzeń neurorozwojowych i schorzeń, ich diagnozowania oraz udzielania pomocy.
Z recenzji prof. zw. dr hab. Marty Bogdanowicz

Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"Diagnoza i terapia w pracy logopedy i nauczyciela terapeuty", Skałbania Barbara

księgarnia internetowa, wydawnictwo naukowe, pedag

Dodaj komentarz

Komentarze:
"Diagnoza i terapia w pracy logopedy i nauczyciela terapeuty", Skałbania Barbara

Pozycja niekomentowana

Oceny

Średnia ocena łączna
5,00 [5]
Diagnoza i terapia w pracy logopedy i nauczyciela terapeuty - ocena graficzna
Oceń książkę
Diagnoza i terapia w pracy logopedy i nauczyciela terapeuty Konteksty teoretyczne i praktyka
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2017-11-09 10:43:28
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005