Spis treści:
"Borne Sulinowo – miasto spóźnionej niepodległości", Moniak Andrzej

Wstęp        

Część 1
Teoretyczne podstawy analizy społeczności lokalnej Bornego Sulinowa


1. Między historią a kulturą    
2. Czym jest i czemu służy historia?  
3. Kultura jako projekcja życia    
4. Kategorie doświadczania czasu historycznego  
5. Społeczność lokalna jako kategoria badawcza  
6. Integracja  
7. Tożsamość warunkiem istnienia społeczności lokalnej  
8. Organizacja i przebieg badań  



Część 2
Miasto i jego mieszkańcy


1. Borne Sulinowo na tle regionu     
2. Dalsza i bliższa historia miasta    
3. Nowi mieszkańcy Bornego Sulinowa – początki miasta  
4. Przestrzeń i miejsce, oswajanie przestrzeni  
5. Wspólnotowość miasta – stan, perspektywy, zagrożenia    
6. Aktywność kulturalna środowiska lokalnego miasta    

7. Miasto w świadomości mieszkańców     
8. Społeczność lokalna – poszukiwanie tożsamości  



Zakończenie       

Abstract  

Résumé     

Bibliografia    

Aneks  

Przestrzeń Bornego Sulinowa w fotografii

Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"Borne Sulinowo – miasto spóźnionej niepodległości", Moniak Andrzej

W historii miasta możemy wyróżnić cztery okresy. Pierwszy rozpoczyna osadnictwo saksońskie, kiedy to w 1587 roku osadnicy z Saksonii założyli wieś Linde. W latach trzydziestych Rzesza Niemiecka zrealizowała plan utworzenia wielkiego wielofunkcyjnego poligonu i garnizonowego miasta (1933–1945). W 1945 roku w wyniku działań wojennych cały teren przejęła Armia Czerwona (1945–1992). Od 1993 roku do chwili obecnej trwa okres osadnictwa cywilnego.Dziś to unikalne miasto, często nazywane „leśnym miastem”, powstało dzi…

Zobacz więcej…

Książka informacje
"Borne Sulinowo – miasto spóźnionej niepodległości", Moniak Andrzej

Tytuł:

Borne Sulinowo – miasto spóźnionej niepodległości


Autor: Andrzej Moniak : Autor tekstu

Wydawca:Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Kategoria,
Rodzaj:
[max: 3]
Historia
E-books
Edukacja

Oprawa:miękka
Rok wydania:2017
Data wydania:2017-12-12
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
36,00
ISBN /ISSN:978-83-8095-349-9
Zobacz więcej…

Recenzje:
"Borne Sulinowo – miasto spóźnionej niepodległości", Moniak Andrzej

Dodał: Impuls :: 2017-12-28 13:44:11

Każdą pacę dotyczącą dziejów i przebiegu procesu powstawania „nowego” polskiego miasta, jakim jest Borne Sulinowo kształtujące się w przestrzeni byłej bazy sowieckich wojsk rezydujących na terenie Pomorza Zachodniego, należy powitać z zainteresowaniem. [...] Autor ukazuje nam nową społeczność lokalną w pierwszych dekadach XXI wieku i stara się trafnie ten obraz uchwycony in statu nascendi skonstruować ze stanem pierwszych lat życia przybyszów. W ten sposób poznajemy dynamikę zachodzących zmian i tendencje widoczne w budowaniu społecznych relacji. [...] Andrzej Moniak trafnie zauważa, że mieszkańcy Bornego Sulinowa nie tworzą dzisiaj „wspólnoty pamięci”, gdyż mają kłopoty z akceptacją swego otoczenia złożonego z obcego „dziedzictwa materialnego”, a do tego sami reprezentują bardzo odmienne style życia i wartości wywiedzione ze swych kultur regionalnych. Wszystkie te konstatacje wplecione w dowodowy materiał empiryczny uważam za istotny wkład Autora w poznanie współczesnych problemów mieszkańców tego miasta.

prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński (UAM Poznań, PAN Warszawa)



Andrzej Moniak, etnolog, podjął się niełatwego zadania uchwycenia procesów kształtowania się nowej społeczności lokalnej w trakcie jej trwania. […] Pragnąc znaleźć wyjaśnienie dla badanego przez siebie fenomenu społecznego, jakim jest Borne Sulinowo, dokonał przeglądu szeregu ważnych nurtów współczesnej humanistyki. [...] Rozważył relacje historii i kultury, kategorie doświadczania czasu historycznego, zagadnienia społeczności lokalnej jako kategorii badawczej, procesy integracji oraz konstytuowania się tożsamości jako warunku powstawania lokalnej wspólnoty. Autor pojmuje historyczność Bornego jako stan wiedzy o dziejach miasta oraz pamięć historyczną funkcjonującą w świadomości jego mieszkańców. […] Andrzej Moniak dokonał ciekawego zabiegu osadzenia unikalnego przypadku ciągle formującej się społeczności Bornego Sulinowa w kontekście ważnych, niekiedy sprzecznych lub rywalizujących ze sobą, dyskursów prowadzonych w obrębie współczesnej humanistyki. Podstawowym podmiotem badań jest […] społeczność lokalna miasta […], natomiast przedmiotem badań – czynniki ją kształtujące: przestrzeń, pamięć indywidualna i zbiorowa, tradycja, zastane dziedzictwo kulturowe oraz aktywność społeczno-kulturowa mieszkańców.

prof. dr hab. Jaromir Jeszke (UAM Poznań, Instytut Historii Nauki PAN Warszawa)

Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"Borne Sulinowo – miasto spóźnionej niepodległości", Moniak Andrzej

księgarnia internetowa, wydawnictwo naukowe, pedag

Dodaj komentarz

Komentarze:
"Borne Sulinowo – miasto spóźnionej niepodległości", Moniak Andrzej

Pozycja niekomentowana

Oceny

Średnia ocena łączna
5,00 [5]
Borne Sulinowo – miasto spóźnionej niepodległości - ocena graficzna
Oceń książkę
Borne Sulinowo – miasto spóźnionej niepodległości
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2017-12-28 13:43:06
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005