Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"Kapitał resocjalizacyjny zakładu poprawczego", Frąckowiak Przemysław

Wstęp [...] udało się wypracować profilaktyczno-resocjalizacyjną formułę, wedle której możliwe jest dokonywanie intencjonalnych zmian w zachowaniu i postawach, a nawet osobowościowym profilu osób społecznie niedostosowanych. Rzecz w tym, że wyjątkowo trudno wprowadzić jej założenia w życie. Przyczyny tej sytuacji są oczywiście złożone, jednak wychodzę z założenia, że obecnie na pierwszy plan wysuwa się tu kwestia braku zaplecza w postaci szeroko rozumianego kapitału społecznego instytucji resocjalizacyjnych. W powiązaniu z ich szeroko…

Zobacz więcej…

Recenzje:
"Kapitał resocjalizacyjny zakładu poprawczego", Frąckowiak Przemysław

Dodał: Impuls :: 2017-12-28 13:47:17

Z recenzji prof. zw. dr hab. Anny Nowak

Publikacja dotyczy ważnej z perspektywy naukowej dyskusji na temat paradygmatów resocjalizacji. Autor umiejętnie diagnozuje liczne paradoksy polskiej resocjalizacji nieletnich. [...]

Analiza materiału badawczego […] uwzględnia realia codziennego życia w zakładzie poprawczym [...], ukazuje współczesne problemy i trudności w funkcjonowaniu tej instytucji w kontekście zachodzących przeobrażeń społecznych, organizacyjno-prawnych, kulturowych. [...] Monografia [...] podejmuje temat aktualny z punktu widzenia pedagogiki (najbliższy pedagogice resocjalizacyjnej), spełnia kryterium nowatorstwa i oryginalności, wskazuje nowe obszary badań – kapitał społeczny i jego komponent, jakim jest zaufanie, zostały przez Autora aplikowane do pedagogiki resocjalizacyjnej. [...]

Praca jest bardzo dobrze udokumentowana – Przemysław Frąckowiak dokonał rzetelnego przeglądu interdyscyplinarnej literatury przedmiotu (socjologicznej, pedagogicznej, filozoficznej, prawniczej). Podjęta przez autora analiza odzwierciedla współczesną rzeczywistość zakładu poprawczego, a wnioski z niej są ważne dla teorii i praktyki pedagogiki resocjalizacyjnej oraz dla procesu resocjalizacji w zakładach poprawczych. Co ważne, zostały one oparte na rzetelnej diagnozie niepowodzeń i trudności w funkcjonowaniu zakładu poprawczego, są dostosowane do aktualnych potrzeb i wyzwań, co może sprzyjać skutecznemu działaniu kadry pedagogicznej w zakładach poprawczych.

Książka informacje
"Kapitał resocjalizacyjny zakładu poprawczego", Frąckowiak Przemysław

Tytuł:

Kapitał resocjalizacyjny zakładu poprawczego


Autor: Przemysław Frąckowiak : Autor tekstu

Wydawca:Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Kategoria,
Rodzaj:
[max: 3]
E-books
Edukacja
psychologia, pedagogika

Rok wydania:2017
Data wydania:2017-12-12
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
68,00
ISBN /ISSN:978-83-8095-395-6
Zobacz więcej…

Spis treści:
"Kapitał resocjalizacyjny zakładu poprawczego", Frąckowiak Przemysław

Wprowadzenie 
Rozdział 1. Uwagi metodologiczne 
1.1. W sprawie przedmiotu poznania 
1.2. Przyjęte cele i problemy badawcze. Pytania o i do zakładowej rzeczywistości   
1.3. Między mirażem a codziennością zakładowej resocjalizacji nieletnich, czyli o przyjętych hipotezach badawczych 
1.4. O strategiach badania rzeczywistości resocjalizacyjnej zakładu poprawczego 
1.5. Prakseologiczne konteksty poznawania kapitału resocjalizacyjnego zakładu poprawczego, …

Zobacz więcej…
Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"Kapitał resocjalizacyjny zakładu poprawczego", Frąckowiak Przemysław

księgarnia internetowa, wydawnictwo naukowe, pedag

Dodaj komentarz

Komentarze:
"Kapitał resocjalizacyjny zakładu poprawczego", Frąckowiak Przemysław

Pozycja niekomentowana

Oceny

Średnia ocena łączna
5,00 [5]
Kapitał resocjalizacyjny zakładu poprawczego - ocena graficzna
Oceń książkę
Kapitał resocjalizacyjny zakładu poprawczego
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2017-12-28 13:47:03
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005