Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"Człowiek w obliczu kresu życia", Przybyliński Sławomir

Oddajemy do rąk czytelników publikację dotyczącą szeroko pojętego zagadnienia śmierci pt. Człowieka w obliczu kresu życia – studia interdyscyplinarne. Mamy w zamiarze dostarczyć opracowanie, które w trzech wymiarach zarysowuje eksponowane zagadnienie, tj. Współczesne zainteresowania śmiercią – w stronę egzystencjalnej przepaści, Myślenie trudne, lecz niezbędne – cenne doświadczenia śmierci, Śmierć społeczna – nieposkromione myśli o unicestwieniu. W zależności od wymiaru mówimy m.in. o kwestii związanej z odchodzeniem, odejściem, końcem i wiarą w to, że „życie ludzkie się jeszcze nie kończy”. W tekstach wyłania się walka o życie, ważne jest bowiem to, aby je dogonić, nadać mu sens, nową jakość – zwłaszcza w ostatnich dniach, chwilach zanim odejdzie z ostatnim oddechem. Ilustruje się jednocześnie doświadczanie śmierci widzianej z różnych perspektyw, a także wyrażonej w ignorancji, spychaniu na margines społecznego funkcjonowania zarówno problemów, jak i osób z nimi się zmagających, piętnowaniu zjawisk będących udziałem człowieka wówczas, kiedy żyje. Można by wskazać, że jest to uśmiercanie za życia. Ten wymiar ma na celu przywołać refleksję i mądrość, która spowoduje pragnienie otwarcia się na życie, innego spojrzenia na nie.

Zarysowane wymiary związane są z uczeniem się na nowo każdego etapu życia zbliżającego nas do śmierci. Może być to zmaganie ze śmiertelną chorobą kogoś bliskiego, swoją, towarzyszenie komuś w odchodzeniu, a także zmiana myślenia i redefiniowania zjawisk zepchniętych na margines – kres życia. Może to być w końcu i nowy sposób rozumienia, udzielania pomocy, otwierania drzwi przed tymi, którzy tak jak inni zasługują na takie samo życie ze względu na jego osobowy wymiar i nadaną każdemu bez wyjątku godność.

Holistycznie rzecz ujmując, należy nadmienić, że niewątpliwie ukazane teksty nie są przygodnie dobrane, ale posiadają wspólny mianownik o wektorze rozważań skoncentrowanych na krańcach egzystencjalnego tchnienia. Kreślone w książce słowa dookreślają i wypełniają niniejszy dyskurs, wywołując – jak należy mniemać – trudne myśli oraz refleksje o przemijaniu i doczesności. Instynkt życia oraz konstruowanie ścieżki własnego rozwoju, a także sam fakt codziennego funkcjonowania, rozniecają uzasadnione obawy szczególnie w kontekście nurtu ziemskiego bytowania o to, co wydarzy się jutro, jak potoczy się moje życie.

Lokując nasze dysputy w takiej problematyce, pomimo jej ciężaru egzystencjonalnego liczymy, że staną się one zachętą do naukowego namysłu. Polecamy niniejszą lekturę z nadzieją na życzliwe przyjęcie i pozytywny odbiór.

Książka informacje
"Człowiek w obliczu kresu życia", Przybyliński Sławomir

Tytuł:

Człowiek w obliczu kresu życia


Autorzy: Sławomir Przybyliński : Autor tekstu
Beata Antoszewska : Autor tekstu

Wydawca:Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Kategoria,
Rodzaj:
[max: 3]
Edukacja
E-books
psychologia, pedagogika

Oprawa:miękka
Rok wydania:2018
Data wydania:2018-01-04
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
60,00
ISBN /ISSN:978-83-8095-324-6
Zobacz więcej…

Spis treści:
"Człowiek w obliczu kresu życia", Przybyliński Sławomir

Wprowadzenie 


Wymiar 1
Współczesne zainteresowania śmiercią – w stronę egzystencjalnej przepaści


Andrzej Kucner
Problem śmierci w filozoficznym i kulturowym namyśle nad współczesnością 


Krzysztof Leśniewski
Osoba ludzka wobec decyzji obdarowywania swoim ciałem w obliczu śmierci mózgowej 


Bernadeta Szczupał
Zagrożenia godności a prawa pacjenta terminalnie chorego 


Grzegorz Kazberuk
Współczesna kultura śmierci – śmiercią kultury współczesnej 


Zygmunt Puc…

Zobacz więcej…

Recenzje:
"Człowiek w obliczu kresu życia", Przybyliński Sławomir

Dodał: Impuls :: 2018-01-05 13:15:44

Człowiek w obliczu kresu życia. Studia interdyscyplinarne pod redakcją naukową Beaty Antoszewskiej i Sławomira Przybylińskiego to obszerne opracowanie interdyscyplinarne na temat różnych aspektów starzenia się, w tym śmierci i związanych z nią kryzysów. Podejmowanie tej problematyki w pracach z obszaru nauk społecznych i humanistycznych nie jest zjawiskiem częstym, dla niektórych wręcz kontrowersyjnym. […] W pedagogice specjalnej i jej subdyscyplinie – pedagogice leczniczej – zjawisko stanu terminalnego, a w dalszej perspektywie kryzysów wywołanych śmiercią staje się istotnym problemem wielokontekstowym. […] mamy do czynienia z publikacją nietuzinkową. Dla części odbiorców nie będzie to pozycja łatwa z racji emocji, które wzbudza. Jednak dla osób pracujących z ludźmi starszymi, części pedagogów specjalnych, resocjalizacyjnych czy pracowników socjalnych może to być książka bardzo przydatna w nabywaniu i doskonaleniu kompetencji zawodowych. Trudno przygotować pacjenta i jego najbliższych na śmierć, ale jeszcze trudniej ją przeżywać w samotności. Kompetentni profesjonaliści są po to, aby temu zapobiec.


Z recenzji wydawniczej prof. zw. dr. hab. Amadeusza Krausego

Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"Człowiek w obliczu kresu życia", Przybyliński Sławomir

księgarnia internetowa, wydawnictwo naukowe, pedag

Dodaj komentarz

Komentarze:
"Człowiek w obliczu kresu życia", Przybyliński Sławomir

Pozycja niekomentowana

Oceny

Średnia ocena łączna
3,00 [25]
Człowiek w obliczu kresu życia - ocena graficzna
Oceń książkę
Człowiek w obliczu kresu życia
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2018-01-05 13:15:28
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005