Spis treści:
"Edukacja małego dziecka. Tom 12", Oelszlaeger Beata

Wprowadzenie    


Twórcza aktywność językowa dziecka w kontekście zmian kreatywnych w edukacji

Agnieszka Twaróg-Kanus
Uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego przez wykorzystanie technik kreatywnego myślenia w aspekcie emocjonalnym, społecznym i edukacyjnym ucznia edukacji wczesnoszkolnej    


Alicja Ungeheuer-Gołąb
Literatura dziecięca jako narzędzie w badaniach pedagogicznych na przykładzie badań prowadzonych w grupie nauczycieli-wychowawców przedszkolnych   


Simoneta Babiaková, Mariana Cabanová
Budovanie čitateľskej gramotnosti detí na začiatku povinnej školskej dochádzky 


Kinga Kuszak
Anglicyzmy w języku dziecka – problem czy wyzwanie nauczyciela?    Przestrzenie twórczych działań dziecka i nauczyciela w kontekście kreatywnych zmian w edukacji


Aniela Różańska
Rola refleksji w edukacji ekologicznej 


Martyna Justyńska, Anna Majewska-Owczarek
Odyseja Umysłu® jako metoda stwarzająca przestrzeń do rozwijania aktywności twórczej dziecka   


Magdalena Sasin
Dziecko jako odbiorca i twórca muzyki współczesnej


Anna Trzcionka-Wieczorek
Muzyczne kompetencje studentek pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej – przyszłych nauczycielek muzyki 


Bernadeta Didkowska
Czy warto wspierać naturalną, ideoplastyczną drogę rozwoju aktywności plastycznej dziecka w wieku od 7 do 10 lat? 

Barbara Kurowska, Kinga Łapot-Dzierwa
Rozwijanie aktywności twórczej – tradycyjne i alternatywne metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym 

Dorota Szumna
Aktywni i samodzielni – o potrzebie zmiany modelu kształcenia najmłodszych uczniów 


Paula Wiażewicz-Wójtowicz
Akademicka pracownia artystyczna jako przestrzeń edukacji plastycznej dziecka 


Marek Świeca
Warunki skutecznej interakcyjności w edukacji dziecka 


Dominika Łowkajtis
Zastosowanie urządzeń mobilnych w edukacji plastycznej uczniów zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej 


Ondřej Šimik
Využití aplikace Nearpod jako nástroje pro interaktivní výuku 


Joanna Sikorska
Edutainment – w poszukiwaniu rozwiązań sprzyjających trójwymiarowemu uczeniu się w okresie późnego dzieciństwa 


Informacja o autorach   207

Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"Edukacja małego dziecka. Tom 12", Oelszlaeger Beata

Tom 12 serii Edukacja małego dziecka, zatytułowany Kierunki zmian w edukacji i stymulacji aktywności twórczej, prezentuje kolejne rozważania teoretyczne i praktyczne nad współczesnymi problemami rozwoju twórczego dziecka. Czas, w jakim dokonują się zmiany, jest okresem szczególnym, który prowadzi do zmiany myślenia o dziecku, jego rozwoju i stymulacji twórczości. Zmiany w edukacji powinny warunkować rozwój dziecka, tzn. takie „odczytanie” jego możliwości znanych i niepoznanych jeszcze, które znajdują się w strefie jego naj…

Zobacz więcej…

Książka informacje
"Edukacja małego dziecka. Tom 12", Oelszlaeger Beata

Tytuł:

Edukacja małego dziecka. Tom 12

Podtytuł:Kierunki zmian w edukacji i stymulacji aktywności twórczej

Autorzy: Beata Oelszlaeger : Autor tekstu
Urszula Szuścik : Autor tekstu
Ewa Ogrodzka-Mazur : Autor tekstu

Wydawca:Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Kategoria,
Rodzaj:
[max: 3]
Edukacja
psychologia, pedagogika
E-books

Oprawa:miękka
Rok wydania:2018
Data wydania:2018-01-05
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
40,00
ISBN /ISSN:978-83-8095-396-3
Zobacz więcej…

Recenzje:
"Edukacja małego dziecka. Tom 12", Oelszlaeger Beata

Brak recenzji

Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"Edukacja małego dziecka. Tom 12", Oelszlaeger Beata

księgarnia internetowa, wydawnictwo naukowe, pedag

Dodaj komentarz

Komentarze:
"Edukacja małego dziecka. Tom 12", Oelszlaeger Beata

Pozycja niekomentowana

Oceny

Średnia ocena łączna
5,00 [5]
Edukacja małego dziecka. Tom 12 - ocena graficzna
Oceń książkę
Edukacja małego dziecka. Tom 12 Kierunki zmian w edukacji i stymulacji aktywności twórczej
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2018-01-05 13:20:13
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005