Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"Dobro i zło w wychowaniu dziecka. Tom pierwszy", Głażewski Michał

Dobro, tak jak prawda czy piękno, jest pojęciem, które dość powszechnie uważa się za samowyjaśniające, intuicyjnie oczywiste, intersubiektywne. Chociaż ludzie powszechnie mają określone wyobrażenie o tym, „czym jest dobroć, wydaje się, że istnieje znaczna przestrzeń sporna między kompetentnymi użytkownikami tego słowa, dotycząca jego konkretnego sensu”. poleca ImpulsMożna usiłować definiować to słowo za pomocą strategii redukcjonistycznych, sprowadzić jego konotacje do katalogu prostszych, konstytutywnych i dystynktywnych właściwości. Podobny charakter mają utylitarystyczne próby definiowania dobra w kategoriach skutkowych – jako tego, co powoduje przyrost szczęścia i zmniejszenie przykrości i cierpienia. „Wszystkie te cechy są prostsze niż dobro, ponieważ mamy większą jasność co do ich sensu”: przyrost poczucia szczęśliwości jest bardziej jednoznaczny, ścisły, konkretny niż dość abstrakcyjne „czynienie dobra”. To pierwsze wyjaśnia równocześnie, co sprawia, że rzeczy dobre są dobre – bo karmią ludzką szczęśliwość, podczas gdy rzeczy złe (ból, cierpienie) człowieka z niej deprywują.

A może jest jeszcze inaczej – mimo tylu intersubiektywnych konotacji dobra, wspólnych cech i radykalnych podobieństw polimorficznego Dobro-Bytu, jego ostateczna denotacja jest każdorazowo tworzona indywidualnie i niepowtarzalnie przez każdego i dla każdego człowieka z osobna – niczym róża Małego Księcia…Niniejszy tom, otwierający cykl, został podzielony na dwie części. Pierwsza to przyczynki do refleksji nad dobrem najwyższym, czyli summum bonum, które jest celem samym w sobie, zawierającym wszystkie inne rodzaje dobra. Pojęcie to zostało wprowadzone przez Cycerona jako odniesienie do idei boskości w starożytnej filozofii greckiej, później było stosowane w filozofii średniowiecznej i w kantyzmie do opisania wartości autotelicznej, wartości samej w sobie, naczelnej, najważniejszej, zajmującej najwyższe miejsce w hierarchii wartości. Nie sposób oceniać summum bonum pragmatycznie ze względu na skutki, jakie powoduje w działaniu, ponieważ jest wartością już tylko z tego powodu, że istnieje. Część drugą zatytułowano bonum honestum, czyli dobro godziwe. Odpowiadają mu wartości absolutne, będące kwantyfikatorami ostatecznej racji kultury. To dzięki nim człowiek doznaje (przeczuwa obecność) absolutu, uniwersum, sacrum.


W niniejszym tomie i w kolejnych publikacjach projektowanego cyklu Czytelnik znajdzie konieczną refleksję nad antytezą dobra i zła, obecną przecież realnie i dotkliwie w ludzkiej egzystencji w ogóle, w każdym jej bycie indywidualnym i zbiorowym, a w wychowaniu dziecka w szczególności. Ta obecność zła obejmuje np. pseudowychowanie – wychowanie nieadekwatne, fikcyjne, wyobcowane, zawładające, sięgając aż po „czarną pedagogikę”, nie-wychowanie i różne inne pedagogiczne zło-byty dziecięctwa – dziecko jako świadek zła (małoletni), dziecko jako sprawca zła (nieletni). W wychowaniu ważna jest zarówno ochrona dziecka przed złem, jak i przygotowanie go do nieuchronnego z nim spotkania, do „zarządzania” złem – choćby przez przeżywanie w baśniach oczywistego triumfu dobra.

Książka informacje
"Dobro i zło w wychowaniu dziecka. Tom pierwszy", Głażewski Michał

Tytuł:

Dobro i zło w wychowaniu dziecka. Tom pierwszy

Podtytuł:Ku dobru

Autorzy: Michał Głażewski : Autor tekstu
Bożena Muchacka : Autor tekstu

Wydawca:Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Kategoria,
Rodzaj:
[max: 3]
psychologia, pedagogika
E-books
Edukacja

Oprawa:miękka
Rok wydania:2017
Data wydania:2017-12-27
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
42,00
ISBN /ISSN:978-83-8095-285-0
Zobacz więcej…

Spis treści:
"Dobro i zło w wychowaniu dziecka. Tom pierwszy", Głażewski Michał

Od redakcji


Część I. Summum bonum


Michał Głażewski
Dyskretny urok dobra

Adam Solak, Bożena Muchacka
Wychowanie – kategoria urzeczywistniania dobra jako wartości uniwersalistycznej, rodzinnej i laborystycznej

Anna Włoch
Zacieranie granicy między dobrem i złem w wychowaniu dzieci w dobie relatywizmu

Liubov Lokhvytska
Moral Self-Consciousness as the Basis in Educating Children


Część II. Bonum honestum


Mirosława Nyczaj-Drąg
Dobry i zły kapitał rodziny a wczesna edukacja dziecka

Ingri…

Zobacz więcej…

Recenzje:
"Dobro i zło w wychowaniu dziecka. Tom pierwszy", Głażewski Michał

Brak recenzji

Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"Dobro i zło w wychowaniu dziecka. Tom pierwszy", Głażewski Michał

księgarnia internetowa, wydawnictwo naukowe, pedag

Dodaj komentarz

Komentarze:
"Dobro i zło w wychowaniu dziecka. Tom pierwszy", Głażewski Michał

Pozycja niekomentowana

Oceny

Średnia ocena łączna
5,00 [5]
Dobro i zło w wychowaniu dziecka. Tom pierwszy - ocena graficzna
Oceń książkę
Dobro i zło w wychowaniu dziecka. Tom pierwszy Ku dobru
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2018-01-05 13:30:35
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005