Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"Rodzina wobec nieuleczalnej choroby dziecka", Godawa Grzegorz

Celem niniejszej pracy jest próba przedstawienia niektórych doświadczeń codziennego życia rodzin nieuleczalnie chorych dzieci objętych opieką hospicyjną. Książka ma charakter empiryczny i zawiera analizę danych uzyskanych i opracowanych zgodnie z metodologią teorii ugruntowanej, zinterpretowaną przez K. Charmaz. Uczestnikami badań byli członkowie rodzin chorych dzieci, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami.

Książka powstała w celu prezentacji praktycznego wymiaru życia rodziny znajdującej się w specyficznej, niezmiernie trudnej sytuacji choroby i zagrożenia życia dziecka. Tanatopedagogiczny wymiar ludzkiej egzystencji stanowi istotny kontekst podjętych rozważań. Analiza danych uzyskanych w wywiadach i w czasie obserwacji uczestniczącej w życiu rodziny pozwala określić, jak rodziny objęte opieką domowego hospicjum ustosunkowały się do choroby dziecka i do nowych warunków życia. Dzięki temu możliwe jest wskazanie praktycznych sposobów realizacji zadań rodzin dzieci objętych opieką domowego hospicjum.

Książka składa się z ośmiu rozdziałów, z których pierwsze dwa zawierają skrótowy przegląd literatury przedmiotu. Pierwszy rozdział przybliża tanatyczny kontekst życia rodziny z odwołaniem do założeń tanatopedagogiki. W drugim zaprezentowano formy aktywności bliskich chorego dziecka w sytuacji tanatologicznej opisane w literaturze przedmiotu. Rozdział metodologiczny otwiera część badawczą i przedstawia wszystkie niezbędne założenia dotyczące problematyki badawczej, zastosowania orientacji jakościowej, sposobu przeprowadzenia badań oraz grupy i środowiska badań. Kolejne rozdziały są analizą danych uzyskanych w wywiadach i obserwacji uczestniczącej. Zaprezentowano w nich sposób budowania i wykorzystania zasobów indywidualnych i rodzinnych. Zestawiono także dwie przeciwstawne kategorie: bezradność i aktywność rodziny. Szósty rozdział jest analizą płaszczyzn współpracy rodziny z hospicjum domowym i zawiera pozytywne oraz negatywne aspekty tego współdziałania. Dwa ostatnie rozdziały opisują proces edukacji chorego i zdrowego dziecka odbywający się w rodzinie przy współudziale placówek edukacyjnych i hospicjum. W tych rozdziałach zwrócono uwagę na praktyczne sposoby realizacji zamierzeń edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem wychowania.

Książka informacje
"Rodzina wobec nieuleczalnej choroby dziecka", Godawa Grzegorz

Tytuł:

Rodzina wobec nieuleczalnej choroby dziecka


Autor: Grzegorz Godawa : Autor tekstu

Wydawca:Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Oprawa:miękka
Rok wydania:2018
Data wydania:2018-01-22
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
48,00
ISBN /ISSN:978-83-8095-393-2
Zobacz więcej…

Spis treści:
"Rodzina wobec nieuleczalnej choroby dziecka", Godawa Grzegorz

Wstęp  

Rozdział I
Tanatopedagogiczne konteksty życia rodziny  


1. Niezawinione cierpienie dziecka  
2. Dziecko w cierpieniu totalnym  
2.1. Nieuleczalna choroba dziecka  
2.2. Wymiary cierpienia chorego dziecka  
3. Skutki choroby dziecka w rodzinie  
4. Tanatopedagogika wobec zagrożenia życia dziecka    
4.1. Ogólne założenia tanatopedagogiki  
4.2. Tanatopedagogiczny…

Zobacz więcej…

Recenzje:
"Rodzina wobec nieuleczalnej choroby dziecka", Godawa Grzegorz

Dodał: Impuls :: 2018-01-25 14:32:06

Autor podjął i z powodzeniem zrealizował w ramach badań jakościowych niełatwy temat zmagania się rodzin z nieuleczalną, zagrażającą śmiercią chorobą dziecka i stosowanych przez nie strategii codziennego życia. Badania ukazały trudne doświadczenia i emocje rodziców oraz rodzeństwa chorego dziecka pozostającego pod opieką hospicjum domowego. Problematykę tę Autor przedstawił w rozdziałach teoretycznych, wykazując się znajomością literatury przedmiotu, a pogłębił prezentacją wyników badań własnych. Ze względu na podjętą problematykę i wartość poznawczą książka jest pozycją godną polecenia. […] Z pewnością jej odbiorcami będą pedagodzy, psychologowie kliniczni, pracownicy hospicjów i wolontariusze, a także rodzice, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji opieki nad przewlekle chorym dzieckiem.

Z recenzji prof. dr hab. Zofii Kawczyńskiej-ButrymKsiążka nawiązuje do wcześniejszej publikacji Autora, zatytułowanej Funkcjonowanie rodziny dziecka objętego domową opieką hospicyjną. Studium tanatopedagogiczne. Wydaje się, że wskazanie na ową wyśmienitą pozycję wystarczyłoby za rekomendację kolejnej pracy księdza Godawy. Niniejsza monografia to klasyczne trójelementowe opracowanie, obejmujące analizę teoretyczną, przedstawienie założeń metodologicznych oraz prezentację wyników badań. Taka struktura pracy pozwala zachować harmonię i przejrzystość wywodu, prowadzić czytelnika od teorii do praktyki przebijającej się z ukazanych wyników badań. Unikatowość książki wynika z samego tematu oraz ulokowania go w nowej, rozwijającej się subdyscyplinie pedagogiki – tanatopedagogice.

Z recenzji dr. hab. Józefa Binnebesela, prof. UMK

Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"Rodzina wobec nieuleczalnej choroby dziecka", Godawa Grzegorz

księgarnia internetowa, wydawnictwo naukowe, pedag

Dodaj komentarz

Komentarze:
"Rodzina wobec nieuleczalnej choroby dziecka", Godawa Grzegorz

Pozycja niekomentowana

Oceny

Średnia ocena łączna
3,00 [20]
Rodzina wobec nieuleczalnej choroby dziecka - ocena graficzna
Oceń książkę
Rodzina wobec nieuleczalnej choroby dziecka
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2018-01-25 14:24:56
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005