Spis treści:
"Rodzina wobec nieuleczalnej choroby dziecka", Godawa Grzegorz

Wstęp  

Rozdział I
Tanatopedagogiczne konteksty życia rodziny  


1. Niezawinione cierpienie dziecka  
2. Dziecko w cierpieniu totalnym  
2.1. Nieuleczalna choroba dziecka  
2.2. Wymiary cierpienia chorego dziecka  
3. Skutki choroby dziecka w rodzinie  
4. Tanatopedagogika wobec zagrożenia życia dziecka    
4.1. Ogólne założenia tanatopedagogiki  
4.2. Tanatopedagogiczny wymiar funkcjonowania rodziny chorego dziecka  Rozdział II
Rodzina wobec sytuacji tanatologicznej     


1. Dążenie do podniesienia jakości życia dziecka  
2. Adaptacja do trudnej sytuacji  
3. Wykorzystanie resilience  
4. Wzrost potraumatyczny  
5. Znaczenie wsparcia hospicyjnego  
6. Rola edukacji  
6.1. Edukacja w rodzinie chorego dziecka  
6.2. Edukacja formalna  Rozdział III
Metodologia badań własnych  


1. Orientacja jakościowa w badaniach empirycznych  
1.1. Ogólne założenia badań jakościowych 
1.2. Konstruktywistyczne ujęcie teorii ugruntowanej  
1.3. Zastosowanie teorii ugruntowanej w opiece paliatywnej  
2. Badania własne  
2.1. Problematyka badawcza i metody gromadzenia danych  
2.2. Środowisko realizacji badań i ich przebieg  Rozdział IV
Budowanie oraz wykorzystanie zasobów indywidualnych i rodzinnych  


1. Zdrowe i chore dziecko        
2. Ojcostwo i macierzyństwo         
3. Filozofia życiowa    
4. Wiara w Boga      
5. Praca i odpoczynek       
6. Wspólny potencjał rodziny      
7. Zasoby materialne  
8. Plany i marzenia  Rozdział V
Sprzeciw rodziców wobec własnej bezradności  


1. Dbanie o jakość życia dziecka  
2. Blaski i cienie komunikacji z personelem szpitalnym  
3. Uczestniczenie w edukacji formalnej
4. Podejmowanie inicjatyw własnych  
5. Dzielenie się doświadczeniem  
6. Własny rozwój bliskich dziecka  
6.1. Poznanie i akceptacja samego siebie  
6.2. Zmiany w hierarchii wartości i w postawach  
6.3. Akceptacja nieuchronności cierpienia i śmierci    
6.4. Własny rozwój duchowo-religijny  
6.5. Samokształcenie i nabywanie kompetencji  Rozdział VI
Współpraca rodziny z hospicjum  


1. Hospicjum jako istotna forma wsparcia rodziny  
1.1. Postrzeganie hospicjum i początek współpracy  
1.2. Korzyści płynące ze wsparcia  
2. Trudności we współpracy  
3. Ku wzajemnemu zrozumieniu  Rozdział VII
Edukacja chorego dziecka w rodzinie  


1. Organizowanie doświadczeń w celu „przybliżenia dziecku świata”  
2. Wspieranie rozwoju intelektualnego i emocjonalnego  
3. Wzmacnianie samodzielności  
4. Kształtowanie postaw prospołecznych  
5. Wzmacnianie aktywności duchowo-religijnej dziecka  
6. Nagradzanie i karanie  Rozdział VIII
Edukacja zdrowego dziecka w rodzinie  


1. Diagnoza i zaspokajanie potrzeb dziecka  
1.1. Deficyt obecności i uwagi bliskich  
1.2. Brak informacji o chorobie    
1.3. Potrzeba planowania przyszłości  
1.4. Poszukiwanie kontaktów społecznych  
2. Wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka  
3. Troska o rozwój duchowo-religijny  
4. Wdrażanie do obowiązków
5. Kształtowanie postawy opiekuńczej wobec chorego rodzeństwa  
6. Korygowanie i wzmacnianie zachowań dziecka  Zakończenie    


1. Rodzina wobec choroby dziecka  
2. Dyskusja wyników  
3. Postulaty     

Bibliografia    Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"Rodzina wobec nieuleczalnej choroby dziecka", Godawa Grzegorz

Celem niniejszej pracy jest próba przedstawienia niektórych doświadczeń codziennego życia rodzin nieuleczalnie chorych dzieci objętych opieką hospicyjną. Książka ma charakter empiryczny i zawiera analizę danych uzyskanych i opracowanych zgodnie z metodologią teorii ugruntowanej, zinterpretowaną przez K. Charmaz. Uczestnikami badań byli członkowie rodzin chorych dzieci, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami.Książka powstała w celu prezentacji praktycznego wymiaru życia rodziny znajdującej się w specyficznej, nie…

Zobacz więcej…

Książka informacje
"Rodzina wobec nieuleczalnej choroby dziecka", Godawa Grzegorz

Tytuł:

Rodzina wobec nieuleczalnej choroby dziecka


Autor: Grzegorz Godawa : Autor tekstu

Wydawca:Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Oprawa:miękka
Rok wydania:2018
Data wydania:2018-01-22
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
48,00
ISBN /ISSN:978-83-8095-393-2
Zobacz więcej…

Recenzje:
"Rodzina wobec nieuleczalnej choroby dziecka", Godawa Grzegorz

Dodał: Impuls :: 2018-01-25 14:32:06

Autor podjął i z powodzeniem zrealizował w ramach badań jakościowych niełatwy temat zmagania się rodzin z nieuleczalną, zagrażającą śmiercią chorobą dziecka i stosowanych przez nie strategii codziennego życia. Badania ukazały trudne doświadczenia i emocje rodziców oraz rodzeństwa chorego dziecka pozostającego pod opieką hospicjum domowego. Problematykę tę Autor przedstawił w rozdziałach teoretycznych, wykazując się znajomością literatury przedmiotu, a pogłębił prezentacją wyników badań własnych. Ze względu na podjętą problematykę i wartość poznawczą książka jest pozycją godną polecenia. […] Z pewnością jej odbiorcami będą pedagodzy, psychologowie kliniczni, pracownicy hospicjów i wolontariusze, a także rodzice, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji opieki nad przewlekle chorym dzieckiem.

Z recenzji prof. dr hab. Zofii Kawczyńskiej-ButrymKsiążka nawiązuje do wcześniejszej publikacji Autora, zatytułowanej Funkcjonowanie rodziny dziecka objętego domową opieką hospicyjną. Studium tanatopedagogiczne. Wydaje się, że wskazanie na ową wyśmienitą pozycję wystarczyłoby za rekomendację kolejnej pracy księdza Godawy. Niniejsza monografia to klasyczne trójelementowe opracowanie, obejmujące analizę teoretyczną, przedstawienie założeń metodologicznych oraz prezentację wyników badań. Taka struktura pracy pozwala zachować harmonię i przejrzystość wywodu, prowadzić czytelnika od teorii do praktyki przebijającej się z ukazanych wyników badań. Unikatowość książki wynika z samego tematu oraz ulokowania go w nowej, rozwijającej się subdyscyplinie pedagogiki – tanatopedagogice.

Z recenzji dr. hab. Józefa Binnebesela, prof. UMK

Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"Rodzina wobec nieuleczalnej choroby dziecka", Godawa Grzegorz

księgarnia internetowa, wydawnictwo naukowe, pedag

Dodaj komentarz

Komentarze:
"Rodzina wobec nieuleczalnej choroby dziecka", Godawa Grzegorz

Pozycja niekomentowana

Oceny

Średnia ocena łączna
3,00 [20]
Rodzina wobec nieuleczalnej choroby dziecka - ocena graficzna
Oceń książkę
Rodzina wobec nieuleczalnej choroby dziecka
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2018-01-25 14:24:56
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005