Książka informacje
"Znaczenie postaw rodzicielskich i stylów przywiązania dla funkcjonowania psychospołecznego dziecka w życiu dorosłym", Juroszek Weronika

Tytuł:

Znaczenie postaw rodzicielskich i stylów przywiązania dla funkcjonowania psychospołecznego dziecka w życiu dorosłym

Język oryginału:polski

Autor: Weronika Juroszek : Autor tekstu

Wydawca:Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Oprawa:miękka
Numer wydania:I
Rok wydania:2018
Data wydania:2018-01-23
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
30,00
ISBN /ISSN:978-83-8095-412-0
Ilość stron:134

Spis treści:
"Znaczenie postaw rodzicielskich i stylów przywiązania dla funkcjonowania psychospołecznego dziecka w życiu dorosłym", Juroszek Weronika

Wstęp     


Część I. Postawy rodzicielskie   

Rozdział 1. Postawy rodzicielskie a osobowość dziecka 
Wprowadzenie 
1.1. Relacja z rodzicem a osobowość dziecka w perspektywie wybranych badań 
1.2. Problematyka postaw (stylów) rodzicielskich w ujęciu Marii Ryś 
1.3. Koncepcja osobowości Johna M. Oldhama i Loisa B. Morrisa 
1.4. Problematyka i metodologia badań własnych 
1.5. Wyniki   
1.6. Interpretacja wynikówR…

Zobacz więcej…

Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"Znaczenie postaw rodzicielskich i stylów przywiązania dla funkcjonowania psychospołecznego dziecka w życiu dorosłym", Juroszek Weronika

Rodzina odgrywa kluczową rolę w prawidłowym rozwoju dziecka. Liczne badania pokazują, że w wyniku uogólnienia doświadczeń wyniesionych z domu rodzinnego kształtuje się obraz własnej osoby, hierarchia wartości oraz postawy życiowe młodego człowieka.Rodzina jest najważniejszym elementem kształtowania więzi społecznych dziecka. Członkowie rodziny tworzą jego najbliższe środowisko i są osobami najbardziej znaczącymi w pierwszych latach życia dziecka. Na podłożu interakcji społecznych dzieci z rodzicami i rodzeństwem rozwijają się postawy …

Zobacz więcej…

Recenzje:
"Znaczenie postaw rodzicielskich i stylów przywiązania dla funkcjonowania psychospołecznego dziecka w życiu dorosłym", Juroszek Weronika

Dodał: Impuls :: 2018-01-25 14:31:25

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Henryka Krzysteczki

Rodzina odgrywa kluczową rolę w prawidłowym rozwoju dziecka. Jako ważne więc jawią się badania, które dotyczą tej tematyki. Książka dr Weroniki Juroszek wpisuje się w ten nurt. Poruszone zostało w niej zagadnienie zależności między relacją z rodzicem a funkcjonowaniem psychospołecznym dziecka w życiu dorosłym. Rodzina pochodzenia analizowana była przez Autorkę w kategoriach postaw rodzicielskich oraz stylów przywiązania. Warto podkreślić, że zarów- no w teorii przywiązania, jak i teoriach dotyczących postaw rodzicielskich relacja z rodzicem traktowana jest jako podstawowy czynnik wpływający na kształtowanie się osobowości dziecka. Wyniki przeprowadzonych badań skłaniają do twórczych przemyśleń na temat relacji rodzic – dziecko.[...]

Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"Znaczenie postaw rodzicielskich i stylów przywiązania dla funkcjonowania psychospołecznego dziecka w życiu dorosłym", Juroszek Weronika

księgarnia internetowa, wydawnictwo naukowe, pedag

Dodaj komentarz

Komentarze:
"Znaczenie postaw rodzicielskich i stylów przywiązania dla funkcjonowania psychospołecznego dziecka w życiu dorosłym", Juroszek Weronika

Pozycja niekomentowana

Oceny

Średnia ocena łączna
5,00 [5]
Znaczenie postaw rodzicielskich i stylów przywiązania dla funkcjonowania psychospołecznego dziecka w życiu dorosłym - ocena graficzna
Oceń książkę
Znaczenie postaw rodzicielskich i stylów przywiązania dla funkcjonowania psychospołecznego dziecka w życiu dorosłym
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2018-01-25 14:31:21
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005