Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"Ku życiu wartościowemu", Śliwerski Bogusław

W tym tygodniu ukazały się dwa tomy z IX Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego, który obradował na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku w dn. 21-23.09.2016 r. Wiodący motyw obrad naukowców z całego kraju (nie tylko pedagogów i nie tylko akademickich nauczycieli) brzmiał: KU ŻYCIU WARTOŚCIOWEMU. IDEE-KONCEPCJE-PRAKTYKI. Warto powrócić do ówczesnych referatów, analiz, dyskusji i projektów, by móc do nich nawiązać w ramach przygotowań do kolejnego, już jubileuszowego X Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego, który …

Zobacz więcej…

Recenzje:
"Ku życiu wartościowemu", Śliwerski Bogusław

Dodał: Impuls :: 2018-02-09 11:18:54

Z recenzji prof. dr hab. Dariusza Kubinowskiego

Recenzowany tom stanowi pokłosie i dokumentację realizacji programu naukowego związanego z hasłem przewodnim IX Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego: „Ku życiu wartościowemu: idee – koncepcje – praktyki”, który odbył się w Białymstoku w dniach 21–23 września 2016 roku z udziałem wybitnych reprezentantów rodzimego środowiska pedagogicznego, wygłaszających w jego trakcie referaty plenarne oraz przewodnie w wybranych sekcjach. Cały zbiór stanowi zatem celowo dobrany zestaw reprezentatywnych dla tego wydarzenia naukowego tekstów na wysokim poziomie. [...] Oprócz walorów dokumentacyjnych […] posiada istotną wartość naukową, poznawczą i aplikacyjną, gdyż podejmuje i rozwija wiele aksjologicznych problemów współczesnej pedagogiki i edukacji w naszym kraju na tle porównawczym.Z recenzji dr hab. Alina Wróbel, prof. nadzw. UŁ

Podkreślić należy, że niniejszy tom wyznacza ramy oraz najważniejsze kategorie dla współczesnej myśli pedagogicznej, a także dla projektowanej i realizowanej praktyki pedagogicznej. Teksty nie pozostawiają czytelnika obojętnym wobec poruszanych w nich zagadnień, inspirują do dalszych poszukiwań badawczych. Przywołana w nich szeroka paleta kontekstów teoretycznych wzmacnia potrzebę wychowania do życia wartościowego jako zadania wybitnie humanistycznego, ugruntowując równocześnie tożsamość pedagogiki jako nauki i pedagogii jako praktyki społeczno-kulturowej. Rozważania zawarte w poszczególnych tekstach zapobiegają uproszczeniom i banalizacji dyskursu dotyczącego wychowania do życia wartościowego. Jestem przekonana, że lektura tomu będzie doskonałym impulsem do rekonstrukcji/zmiany własnego myślenia i działania oraz refleksji nad sensem prowadzonej aktywności pedagogicznej.

Książka informacje
"Ku życiu wartościowemu", Śliwerski Bogusław

Tytuł:

Ku życiu wartościowemu

Podtytuł:Tom 1. Idee – Koncepcje

Autorzy: Bogusław Śliwerski : Autor tekstu
Maria Czerepaniak-Walczak : Autor tekstu
Joanna Madalińska-Michalak : Autor tekstu

Wydawca:Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Kategoria,
Rodzaj:
[max: 3]
Edukacja
E-books
psychologia, pedagogika

Oprawa:miękka
Rok wydania:2018
Data wydania:2018-02-01
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
78,00
ISBN /ISSN:978-83-8095-357-4
Zobacz więcej…

Spis treści:
"Ku życiu wartościowemu", Śliwerski Bogusław

Wstęp     

Idee


Zbigniew Kwieciński
Wychowanie do człowieczeństwa. Uwagi po Nicei   


Joanna Madalińska-Michalak
Pedagogika i życie wartościowe. Etos prawdy i odpowiedzialności 


Bogusław Śliwerski
(Nie)widzialność pedagogiki naukowej i praktycznej    


Stefan M. Kwiatkowski
Edukacja formalna, pozaformalna i nieformalna – wzajemne związk


Marian Nowak
Kryzys wartości czy kryzys człowieka xxi wieku? 


Jerzy Nikitoro…

Zobacz więcej…
Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"Ku życiu wartościowemu", Śliwerski Bogusław

księgarnia internetowa, wydawnictwo naukowe, pedag

Dodaj komentarz

Komentarze:
"Ku życiu wartościowemu", Śliwerski Bogusław

Pozycja niekomentowana

Oceny

Średnia ocena łączna
5,00 [5]
Ku życiu wartościowemu - ocena graficzna
Oceń książkę
Ku życiu wartościowemu Tom 1. Idee – Koncepcje
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2018-02-09 11:18:32
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005