Spis treści:
"Ku życiu wartościowemu", Nikitorowicz Jerzy

Wprowadzenie   

Koncepcje – Praktyki


Lech Witkowski
O potrzebie sporu o historię najnowszą myśli pedagogicznej w Polsce 


Tadeusz Pilch
Godność w przekonaniach i praktyce działania pedagogicznego 


Wioleta Danilewicz
Polska niepamięć wobec globalnej dynamiki migracji 


Zofia Szarota 
Edukacja wobec migracyjnego exodusu 


Mirosław Sobecki 
Wartości a relacje międzyludzkie w wychowaniu w Polsce dawniej i dziś. Kontekst kryzysu uchodźczego 


Jerzy Nikitorowicz
Wartość heterogenicznej kultury w kreowaniu eklektycznej tożsamości.
Ku rewitalizacji i rozwojowi ekstensji międzykulturowości 


Ewa Jarosz
Childhood studies – „nowa formacja” w badaniach dotyczących dzieciństwa 


Katarzyna Segiet
Czas bycia dzieckiem wypełniany znaczeniem nauki i wypoczynku
Refleksja pedagogiczna Maria Mendel 
Miejsce jako wartość preferowana. Z badań nad dziecięcymi geografiami 


Ewa Wysocka
Życie wartościowe i wartość życia.
Sens i znaczenie pojęć w „prywatnych” koncepcjach jakości życia młodego pokolenia


Ewa Syrek
Społeczne nierówności w zdrowiu – znaczenie edukacji zdrowotnej w ich ograniczaniu 


Danuta Urbaniak-Zając
Znaczenie kształcenia akademickiego z perspektywy absolwentów pedagogiki 


Monika Jaworska-Witkowska 
Przechwytywanie i powidoki.
Przejście na stronę sztuki i kultury tekstu Praktyka – Poradnictwo – Wsparcie 


Ewa Solarczyk-Ambrozik
Temporalny wymiar teorii i praktyki w obszarze poradnictwa 


Magdalena Piorunek
Mentor, mistrz, autorytet, czyli o mentoringu (nie tylko) w edukacji 


Agnieszka Naumiuk
Hull House. Chicagowskie doświadczenia pomocy imigrantom i kształtowania postaw empatycznych


Józef Kargul
Studenci o unikaniu porad 


Marzenna Zaorska
(Po)minąć marginalizowanych, czyli o rządowo-(po)litycznym zainteresowaniu zagadnieniem niepełnosprawności i osobami niepełnosprawnymi 


Agnieszka Sakowicz-Boboryko
Wsparcie społeczne rodziny z dzieckiem z wadą słuchu w środowisku wiejskimElżbieta Siarkiewicz 
Poradnicze praktyki jako performatywny projekt
Kto? Kiedy? W jakim celu?


Sylwia Jaskuła
Ewaluacja refleksyjna w badaniach pedagogicznych 


Edyta Widawska 
Środowisko edukacyjne i jego kształtowanie w przestrzeni lokalnej


Anna Kanios
System wartości i postawy rodziców wobec dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym. Perspektywa badawcza


Edward Nycz
Młodzież trudna i zaniedbana w sytuacji drugiej szansy życiowej
Egzemplifikacja działalności Ochotniczych Hufców Pracy


Mariusz Samoraj 
Kulturotwórcze funkcje animatorów w środowisku lokalnym
Na przykładzie działań Witolda Kuczyńskiego na Kurpiach

Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"Ku życiu wartościowemu", Nikitorowicz Jerzy

W tym tygodniu ukazały się dwa tomy z IX Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego, który obradował na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku w dn. 21-23.09.2016 r. Wiodący motyw obrad naukowców z całego kraju (nie tylko pedagogów i nie tylko akademickich nauczycieli) brzmiał: KU ŻYCIU WARTOŚCIOWEMU. IDEE-KONCEPCJE-PRAKTYKI. Warto powrócić do ówczesnych referatów, analiz, dyskusji i projektów, by móc do nich nawiązać w ramach przygotowań do kolejnego, już jubileuszowego X Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego, który …

Zobacz więcej…

Książka informacje
"Ku życiu wartościowemu", Nikitorowicz Jerzy

Tytuł:

Ku życiu wartościowemu

Podtytuł:Tom 2. Koncepcje – Praktyki

Autorzy: Jerzy Nikitorowicz : Autor tekstu
Wioleta Danilewicz : Autor tekstu
Mirosław Sobecki : Autor tekstu

Wydawca:Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Oprawa:miękka
Rok wydania:2018
Data wydania:2018-02-01
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
78,00
ISBN /ISSN:978-83-8095-356-7
Zobacz więcej…

Recenzje:
"Ku życiu wartościowemu", Nikitorowicz Jerzy

Dodał: Impuls :: 2018-02-09 11:23:38

Z recenzji dr hab. Mariusz Cichosz, prof. nadzw. UKW

Podjęta w całości dzieła tematyka aksjologiczna jest dziś bardzo ważną przestrzenią w dyskusji i refleksji nad zagadnieniem wychowania. Możemy nawet mówić o pewnym odradzaniu się […] tej problematyki, która nie zawsze była wcześniej i jest nadal właściwie akcentowana. Niezależnie bowiem od czasów, w których mówiono o wychowaniu – specyficznych (społecznych, kulturowych i politycznych) uwarunkowań tego procesu, a także niezależnie od kontekstu teoretycznego, w jakim myśl o wychowaniu uprawiano i w jakim ją osadzano, zawsze była to określona i widoczna przestrzeń pewnych fundamentów, podstaw, źródeł. Zawsze był to stały punkt odniesienia zwłaszcza w praktyce wychowawczej. Zajęcie się wartościami, jako problematyką zjazdową, a następnie przełożenie jej na tematykę pozjazdowych tomów – w tym prezentowanego tomu drugiego – zasługuje na szczególne uznanie. [...] Zawarte w książce teksty stanowią doniosły głos w dyskusji nad kondycją współczesnego wychowania.

Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"Ku życiu wartościowemu", Nikitorowicz Jerzy

księgarnia internetowa, wydawnictwo naukowe, pedag

Dodaj komentarz

Komentarze:
"Ku życiu wartościowemu", Nikitorowicz Jerzy

Pozycja niekomentowana

Oceny

Średnia ocena łączna
3,00 [30]
Ku życiu wartościowemu - ocena graficzna
Oceń książkę
Ku życiu wartościowemu Tom 2. Koncepcje – Praktyki
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2018-02-09 11:23:18
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005