Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"Niepewność w społeczeństwie współczesnym", Majerek Bożena

Opracowana monografia składa się z czterech kolejnych rozdziałów, w których podjęto analizę różnych obszarów niepewności. Uznając, że wymaga ona doprecyzowania w sferze leksykalnej i znaczeniowej, w pierwszym rozdziale przedstawiono różne sposoby definiowania i problematyzowania podstawowego terminu. Poszukując znaczenia niepewności, nakreślono dwa przeciwstawne stanowiska. Pozytywne upatruje w niej przede wszystkim czynnika rozwoju, kreatywności i innowacyjności, negatywne łączy ją zazwyczaj z zagrożeniem, niepokojem i lękiem. Podejm…

Zobacz więcej…

Recenzje:
"Niepewność w społeczeństwie współczesnym", Majerek Bożena

Dodał: Impuls :: 2018-02-09 11:26:59

Książka Bożeny Majerek konstruktywnie wpisuje się w obecne [...] dyskusje na temat przemian kultury współczesnej i związanych z nimi rekonstrukcji tożsamości człowieka. [...] To publikacja stojąca na bardzo wysokim poziomie merytorycznym – i to zarówno w kontekście […] założeń teoretycznych i metodologicznych, narracji oraz argumentacji, jak i konkretnych rezultatów analitycznych. [...] Autorka dobrze porusza się w niej po „teoriach” i „rzeczywistościach” [...], a przeprowadzane narracje są mocno osadzone – w wyznaczonej przez tytułowy problem – logice pracy. [...] Bożena Majerek nie konfrontuje wyłaniających się z analiz obrazów teorii, myśli i rzeczywistości, czy wyników dociekań badawczych z jakimkolwiek obrazami „idealnymi” czy „postulowanymi”. [...] Literatura […] jest bardzo reprezentatywna dla badanego problemu; jej bogactwo i dogłębność wykorzystania stanowi bardzo ważną zaletę książki. Autorka wykazuje przy tym dużą wrażliwość na przemiany kultury współczesnej i przemiany tożsamości, potrafiąc je jednocześnie bardzo dobrze „skonceptualizować” oraz poddać wnikliwej analizie. Wykazuje się przy tym ogromną erudycją, a także umiejętnością myślenia w kategoriach interdyscyplinarnych (nauka o edukacji, socjologia kultury, psychologia itd.).

Fragment recenzji prof. zw. dr. hab. Zbyszko MelosikaBożena Majerek ukazuje niepewność jako trwały atrybut bytu człowieka, który mierzy się ze złożonością wciąż przerastającego go świata. [...] Autorka przytacza koncepcje i poglądy wielu naukowców krajowych i zagranicznych, dając tym samym dowody dobrej znajomości literatury. [...] Jej zdaniem kategoria niepewności przestaje mieć współcześnie jedynie kontekstowe znaczenie, staje się wręcz kategorią podstawową. W związku z tym książka Niepewność w społeczeństwie współczesnym. Studium socjopedagogiczne dotyczy ważnej problematyki, która jest zbyt rzadko podejmowana w polskiej literaturze pedagogicznej. Na aprobatę zasługuje interdyscyplinarny charakter prowadzonych analiz i włączenie do rozważań pedagogicznych filozofów, psychologów i przedstawicieli innych nauk społecznych i humanistycznych. [...] Na uwagę zasługuje ostatni rozdział, w którym ukazano kierunki działań edukacyjnych i pracy nad sobą poszczególnych ludzi. Mogą one przyczynić się do ograniczenia zjawiska niepewności człowieka w warunkach gwałtownej zmiany, nierzadko występującego chaosu oraz wyzwań przyszłości [...].

Fragment recenzji prof. zw. dr. hab. Mirosława Szymańskiego

Książka informacje
"Niepewność w społeczeństwie współczesnym", Majerek Bożena

Tytuł:

Niepewność w społeczeństwie współczesnym

Podtytuł:Studium socjopedagogiczne

Autor: Bożena Majerek : Autor tekstu

Wydawca:Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Kategoria,
Rodzaj:
[max: 3]
E-books
Edukacja

Oprawa:miękka
Rok wydania:2018
Data wydania:2018-02-05
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
40,00
ISBN /ISSN:978-83-8095-144-0
Zobacz więcej…

Spis treści:
"Niepewność w społeczeństwie współczesnym", Majerek Bożena

Wprowadzenie 

Rozdział 1. Niepewność jako kategoria społeczna 


1.1. Wybrane sposoby definiowania i problematyzowania niepewności 
1.2. Nadawanie znaczenia niepewności 
1.3. Przejawy niepewności 
1.4. Rodzaje i wymiary niepewności 
1.5. Wybrane czynniki wpływające na sposób postrzegania niepewności 
1.5.1. Tolerancja niepewności i niejasności 
1.5.2. Wsparcie społeczne 
1.5.3. Zaufanie społeczne  …

Zobacz więcej…
Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"Niepewność w społeczeństwie współczesnym", Majerek Bożena

Brak dodatkowych słów kluczowych.

Dodaj komentarz

Komentarze:
"Niepewność w społeczeństwie współczesnym", Majerek Bożena

Pozycja niekomentowana

Oceny

Średnia ocena łączna
3,00 [30]
Niepewność w społeczeństwie współczesnym - ocena graficzna
Oceń książkę
Niepewność w społeczeństwie współczesnym Studium socjopedagogiczne
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2018-02-09 11:26:47
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005