Spis treści:
"Diady, kliki, gangi", Sawicki Krzysztof

Zamiast wstępu: zbuntowani, źli, niechciani  

1. Założenia badań własnych        

2. Młodzież problemowa w świetle teorii resocjalizacyjnych  

  
2.1. Dzieciństwo versus dorosłość. Studia nad adolescencją       
2.2. Problemy młodzieży czy młodzież problemowa?     
2.3. Nieprzystosowanie społeczne – kwestie definicyjne       
2.4. Nieletni w perspektywie prawnokarnej     
2.5. Ekosystemowa płaszczyzna interpretacji i analiz nieprzystosowania społecznego  
2.6. Fenomen grup rówieśniczych w kontekście nieprzystosowania społecznego 


2.6.1. Diady, kliki, grupy koleżeńskie jako teren rówieśniczych doświadczeń socjalizacyjnych
2.6.2. Grupy subkulturowe i gangi młodzieżowe 


2.7. Good Lives Model jako nowa perspektywa resocjalizacyjna  


2.7.1. Przesłanki teoretyczne  
2.7.2. Praktyczne inspiracje      
2.7.3. Krytyka i obrona modelu  3. Nieletni – rówieśnicy – środowisko
Młodzież nieprzystosowana społecznie w świetle badań własnych  


3.1. Perspektywa jednostkowa  

  
3.1.1. Retrospektywne ujęcie problemu     
3.1.2. Pierwsze symptomy: przywłaszczanie mienia  
3.1.3. Pierwsze symptomy: zachowania agresywne  
3.1.4. Pierwsze symptomy: substancje psychoaktywne  
3.1.5. Kontekst instytucjonalny  
3.1.6. Kontekst sytuacyjny  
3.1.7. Próby autorefleksji  


3.2. Perspektywa grupowa  


3.2.1. Charakterystyka ogólna  
3.2.2. Wiek i struktura  
3.2.3. Formy aktywności   
3.2.4. Reguły grupowe. Wymiar ogólny  

  
3.2.4.1. Reguły dotyczące porozumiewania się w grupie    
3.2.4.2. Reguły dotyczące relacji z płcią przeciwną     
3.2.4.3. Reguły związane z symptomami nieprzystosowania społecznego  
3.2.4.4. Reguły dotyczące relacji z policją  
3.2.4.5. Presja grupy  


3.2.5. Konflikty w grupach  


3.2.5.1. Wymiar międzygrupowy  


3.2.6. Relacje rówieśnicze w diadach  


3.2.6.1. Diady bazujące na relacjach koleżeńskich  
3.2.6.2. Diady bazujące na relacjach intymnych  


3.3. Perspektywa środowiskowa  


3.3.1. Milieu  
3.3.2. Rodzina 


3.3.2.1. Paradoks normalności  
3.3.2.2. Dzieci bez rodziców    
3.3.2.3. Wojny domowe, czyli konflikty w rodzinie  
3.3.2.4. Relacje z rodzeństwem  


3.3.3. Sąsiedzi  


3.3.3.1. Konflikty z sąsiadami    
3.3.3.2. Próby kontroli  


3.3.4. Inni dorośli  


3.3.4.1. Próby kontroli i interwencji  


3.3.5. Mentoring z perspektywy nieletnich  


3.3.6. Szkoła    


3.3.6.1. Początki problemów  
3.3.6.2. Wagary, czyli poza kontrolą     
3.3.6.3. Wychowawczy impas  


3.3.7. Nadzór kuratorski  


3.3.7.1. Działania pozorne i niekonsekwentne  
3.3.7.2. Rytualizm i kontrola    
3.3.7.3. Resentyment i konflikt  
3.3.7.4. Opieka i współpraca  


3.3.8. Policja     


3.3.8.1. Próby oceny  
3.3.8.2. Modele zachowań  
3.3.8.3. „Prawo ponad prawem”    
3.3.8.4. W poszukiwaniu kompromisu  


3.4. Powrót do przeszłości?     

Koda  

Bibliografia  

Summary  

Zusammenfassung  

Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"Diady, kliki, gangi", Sawicki Krzysztof

Gdzie należy poszukiwać utopii dla młodzieży społecznie nieprzystosowanej, obszarów umożliwiających im samorealizację? Na jakich elementach ekosystemu należy opierać resocjalizacyjne praxis służące minimalizacji ryzyka powrotu do antyspołecznej przeszłości? Wreszcie, pytanie podstawowe w wymiarze metodycznym: Jakie działania należy podejmować, aby postulowane modele przestały być utopią zgodnie z potocznym jej znaczeniem, czyli miejscem (przestrzenią), które nie istnieje?Odpowiedzi na te oraz inne pytania dotyczące dystopii i utopii m…

Zobacz więcej…

Książka informacje
"Diady, kliki, gangi", Sawicki Krzysztof

Tytuł:

Diady, kliki, gangi

Podtytuł:Młodzież nieprzystosowana społecznie w perspektywie współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej

Autor: Krzysztof Sawicki : Autor tekstu

Wydawca:Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Kategoria,
Rodzaj:
[max: 3]
psychologia, pedagogika
E-books
Edukacja

Oprawa:miękka
Rok wydania:2018
Data wydania:2018-03-01
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
49,90
ISBN /ISSN:978-83-8095-336-9
Zobacz więcej…

Recenzje:
"Diady, kliki, gangi", Sawicki Krzysztof

Dodał: Impuls :: 2018-03-02 10:50:14

[...] książka dr. Krzysztofa Sawickiego wpisuje się bardzo dobrze we współczesne dyskusje na temat młodzieży społecznie nieprzystosowanej i jej resocjalizacji, readaptacji oraz reintegracji. [...] Opracowanie odznacza się wysokim poziomem merytorycznym – i to zarówno w kontekście przyjętych przez Autora założeń teoretycznych i metodologicznych, sposobu przeprowadzenia badań, narracji oraz argumentacji, jak i konkretnych rezultatów analitycznych. […] Publikacja spełnia wszystkie kryteria naukowości i akademickości. Jest napisana w sposób erudycyjny i interesujący. To oryginalne dzieło, które stanowi niezaprzeczalny wkład Autora w wybrane przez niego pole problemowe.

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Zbyszka Melosika

Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"Diady, kliki, gangi", Sawicki Krzysztof

księgarnia internetowa, wydawnictwo naukowe, pedag

Dodaj komentarz

Komentarze:
"Diady, kliki, gangi", Sawicki Krzysztof

Pozycja niekomentowana

Oceny

Średnia ocena łączna
5,00 [10]
Diady, kliki, gangi - ocena graficzna
Oceń książkę
Diady, kliki, gangi Młodzież nieprzystosowana społecznie w perspektywie współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2018-03-02 10:50:08
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005