Książka informacje
"Rozpoznawanie predyspozycji przestępczych", Gliszczyński Arkadiusz

Tytuł:

Rozpoznawanie predyspozycji przestępczych

Podtytuł:Jako forma prewencji kryminalnej
Język oryginału:polski

Autor: Arkadiusz Gliszczyński : Autor tekstu

Wydawca:Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Kategoria,
Rodzaj:
[max: 3]
psychologia, pedagogika
E-books
Edukacja

Oprawa:miękka
Numer wydania:I
Rok wydania:2018
Data wydania:2018-03-01
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
38,00
ISBN /ISSN:978-83-8095-438-0
Ilość stron:182

Spis treści:
"Rozpoznawanie predyspozycji przestępczych", Gliszczyński Arkadiusz

Wstęp     


1. Prewencja kryminalna jako metoda zapobiegania dysfunkcjom człowieka   


2. Przestępstwo jako zdarzenie społecznie nieakceptowalne 


3. Czynniki kryminogenne determinujące zachowania przestępcze człowieka 

3.1. Elementy determinujące zachowania przestępcze człowieka 
3.2. Czynniki biologiczne    
3.3. Rola czynników psychologicznych w procesie popełniania przestępstwa 
3.4. Społeczne czynniki kryminogenne…

Zobacz więcej…

Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"Rozpoznawanie predyspozycji przestępczych", Gliszczyński Arkadiusz

Niniejsza książka ma pozwolić na spojrzenie na kwestie działań na rzecz bezpieczeństwa z pozycji oddziaływań profilaktycznych, które nie są budowane jedynie na podstawie analizy zaistniałych zdarzeń przestępczych, ale przede wszystkim na podstawie umiejętnego wykorzystywania wiedzy krymino­logicznej w codziennej pracy służb odpowiedzialnych za tę płaszczyznę życia społecznego. Dlatego poruszone zostały m.in. kwestie: czynników krymino­gennych determinujących przestępcze zachowania człowieka, rola ofiary w genezie przestępstwa, proces …

Zobacz więcej…

Recenzje:
"Rozpoznawanie predyspozycji przestępczych", Gliszczyński Arkadiusz

Dodał: Impuls :: 2018-03-02 10:53:51

Książka dra Arkadiusza Gliszczyńskiego wzbogaci niewątpliwie polską literaturę kryminologiczną, jak również skłoni wielu Czytelników do refleksji poznawczej i – przynajmniej niektórych – do dalszych studiów nad prewencją kryminalną, konstrukcją wizerunków nieznanych sprawców przestępstw oraz planowaniem i realizacją programów profilaktycznych. […] Monografia ma wartość nie tylko poznawczą, ale także aplikacyjną, bo może być z pożytkiem wykorzystana zwłaszcza przez studentów szkół policyjnych oraz pracowników aparatu wymiaru sprawiedliwości. […] Jej walorem jest wielowątkowość, która pokazuje złożoność prezentowanej problematyki i uświadamia znaczenie licznych zmiennych składających się na skomplikowany proces prewencji i profilowania.

Dr hab. Mieczysław Ciosek, prof. UG


Szczególną wartość publikacji stanowi zdefiniowanie wielu istotnych w omawianej dziedzinie pojęć oraz przedstawienie zasad praktycznego postępowania w procesie rozpoznawania predyspozycji przestępczych. […] Należy podkreślić, że monografia jest w naszej literaturze jedną z nielicznych ujmujących tak szeroko i dogłębnie problematykę prewencji kryminalnej opartej na zdiagnozowanych predyspozycjach przestępczych.

Dr hab. Piotr Płonka, prof. AMW

Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"Rozpoznawanie predyspozycji przestępczych", Gliszczyński Arkadiusz

księgarnia internetowa, wydawnictwo naukowe, pedag

Dodaj komentarz

Komentarze:
"Rozpoznawanie predyspozycji przestępczych", Gliszczyński Arkadiusz

Pozycja niekomentowana

Oceny

Średnia ocena łączna
5,00 [5]
Rozpoznawanie predyspozycji przestępczych - ocena graficzna
Oceń książkę
Rozpoznawanie predyspozycji przestępczych Jako forma prewencji kryminalnej
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2018-03-02 10:53:37
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005