Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"Wizje uniwersytetu w polskiej debacie publicznej", Stankiewicz Łukasz

Książka składa się z ośmiu rozdziałów (a w ich obrębie wyodrębniłem podrozdziały i nienumerowane sekcje). Celem rozdziału pierwszego jest zarysowanie historycznych uwarunkowań funkcjonowania uniwersytetu. Pozwala on na zrozumienie strukturalnych napięć towarzyszących akademii od początku jej istnienia i po dziś dzień generujących konflikty pomiędzy nią i jej społecznym otoczeniem.

Rozdział drugi dotyczy akademickiej współczesności widzianej przez pryzmat teorii kształtujących publiczne rozumienie tego, czym jest uniwersytet. Zawiera odniesienia do większości dyskursów, które determinowały sposób myślenia aktorów debaty.

Rozdział trzeci przedstawia teoretyczne ramy stworzone na potrzeby badania. Charakteryzuje działania organizacji w jej codziennym trwaniu, a także organizacyjne kryzysy oraz sposoby, w jakie są one rozwiązywane przez procesy debaty publicznej.

Rozdział czwarty opisuje metodologię badań, zbudowaną na podstawie przyjmowanej ramy teoretycznej, procedury zastosowane przy zbieraniu materiałów empirycznych oraz metody ich analizy.
Rozdział piąty dotyczy historii polskiego uniwersytetu, szczególnie okresu jego przemian po 1989 roku, i zawiera sprawozdanie z przebiegu samej debaty powstałe w wyniku analizy materiałów empirycznych.

Rozdziały szósty i siódmy poświęcone są prezentacji wyników badań, podzielonych na dwie kategorie skonstruowane w oparciu o ramę teoretyczną przedstawioną w rozdziale trzecim – narracje winy i imaginaria przyszłości szkolnictwa wyższego.

Ostatni, ósmy rozdział zawiera pogłębioną analizę materiału empirycznego i próbę zarysowania odpowiedzi na pytania, które zadawałem sobie, pisząc tę książkę.

Książka informacje
"Wizje uniwersytetu w polskiej debacie publicznej", Stankiewicz Łukasz

Tytuł:

Wizje uniwersytetu w polskiej debacie publicznej


Autor: Łukasz Stankiewicz : Autor tekstu

Wydawca:Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Oprawa:miękka
Rok wydania:2018
Data wydania:2018-03-01
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
80,00
ISBN /ISSN:978-83-8095-046-7
Zobacz więcej…

Spis treści:
"Wizje uniwersytetu w polskiej debacie publicznej", Stankiewicz Łukasz

Wstęp 

Rozdział 1. Historia uniwersytetu 


1.1. Narodziny uniwersytetu 

1.2. Klasyczne modele europejskie 
Uniwersytet humboldtowski 
Francuskie „wielkie szkoły” 
Oxbridge 
Podsumowanie 

1.3. Od zimnej wojny do akademickiego kapitalizmu Uniwersytety w Stanach Zjednoczonych 
II wojna światowa i lata powojenne  
ZSRR    
Sputnik moment   
Uniwersytety świata zachodniego – od lat …

Zobacz więcej…

Recenzje:
"Wizje uniwersytetu w polskiej debacie publicznej", Stankiewicz Łukasz

Dodał: Impuls :: 2018-03-02 11:00:54

Monografia stoi na bardzo wysokim poziomie naukowym i w odkrywczy sposób analizuje procesy społeczne (debaty o przyszłości uniwersytetu w Polsce związane z reformowaniem szkolnictwa wyższego), które dotąd naukowemu badaniu w tak rozbudowanej formie poddawane nie były. Jej wyniki mają duży wpływ na kilka dyscyplin i subdyscyplin naukowych, przede wszystkim ekonomię polityczną reform, [...] socjologię szkolnictwa wyższego, politykę publiczną, [...] oraz na badania naukowe szkolnictwa wyższego w ramach badań organizacji i instytucji. [...]

Autor dokonuje rzeczy niemal niemożliwej, ponieważ z pomocą skomplikowanego instrumentarium pojęciowego udaje mu się wyjść poza przyjęte w Polsce, dychotomizujące ujęcie toczących się politycznych i akademickich dyskusji dotyczących przyszłości uniwersytetów. Z powodzeniem przyjmuje postawę [...] zdystansowanego naukowca, który ze swoimi pojęciami, danymi, analizami i interpretacjami nie opowiada się po żadnej ze stron konfliktu. [...]

To świetna wizytówka młodej polskiej nauki i doskonałe połączenie szerokiego aparatu teoretycznego z dużym, świetnie zanalizowanym materiałem empirycznym.

Z recenzji prof. dr. hab. Marka KwiekaKsiążka Łukasza Stankiewicza podejmuje bardzo ważny problem naukowy – w perspektywie naszych prób diagnozowania i zrozumienia społecznych funkcji uniwersytetu we współczesnej Polsce. W tej sferze mamy bowiem obecnie do czynienia ze zjawiskiem „dyskursywnej walki”, która jest wyrazem polaryzacji ideologii, stanowisk i koncepcji w tym zakresie. Publikacja ta z powodzeniem łapie „diagnostyczną kamerą” profile tożsamości uniwersytetu w polskiej debacie publicznej.

Z recenzji prof. dr. hab. Zbyszko Melosika

Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"Wizje uniwersytetu w polskiej debacie publicznej", Stankiewicz Łukasz

księgarnia internetowa, wydawnictwo naukowe, pedag

Dodaj komentarz

Komentarze:
"Wizje uniwersytetu w polskiej debacie publicznej", Stankiewicz Łukasz

Pozycja niekomentowana

Oceny

Średnia ocena łączna
5,00 [5]
Wizje uniwersytetu w polskiej debacie publicznej - ocena graficzna
Oceń książkę
Wizje uniwersytetu w polskiej debacie publicznej
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2018-03-02 11:00:40
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005