Spis treści:
"Wizje uniwersytetu w polskiej debacie publicznej", Stankiewicz Łukasz

Wstęp 

Rozdział 1. Historia uniwersytetu 


1.1. Narodziny uniwersytetu 

1.2. Klasyczne modele europejskie 
Uniwersytet humboldtowski 
Francuskie „wielkie szkoły” 
Oxbridge 
Podsumowanie 

1.3. Od zimnej wojny do akademickiego kapitalizmu Uniwersytety w Stanach Zjednoczonych 
II wojna światowa i lata powojenne  
ZSRR    
Sputnik moment   
Uniwersytety świata zachodniego – od lat 60. XX wieku do współczesności    

Rozdział 2. Uniwersytet dziś    


2.1. Neoliberalizm – ideologiczny kontekst przemian   
Krótka historia neoliberalizmu 
New public management 
NPM a uniwersytety  

2.2. Gospodarka oparta na wiedzy 
Zmierzch linearnego modelu innowacji 
Ekonomia wiedzy i prawo patentowe  
Imaginaria nowej gospodarki 
Akademicki kapitalizm Rozdział 3. Teoria   


3.1. Teoria organizacji 
Organizacje i ich otoczenie społeczne   
Organizacje i legitymizacja 
Specyfika uniwersytetu 


3.2. Teoria debaty   
Sfera publiczna i możliwość debaty    
Kryzys i imaginaria    
Aktorzy    
Dyskurs    


3.3. Podsumowanie    Rozdział 4. Metodologia    


4.1. Materiały badawcze   
4.2. Przedmiot badania    
Odmiany narracji i rodzaje aktorów    
Interpretacja 

  

Rozdział 5. Polski uniwersytet i debata   


5.1. Historia polskich uniwersytetów 
5.2. Szkolnictwo wyższe po 1989 roku 
5.3. Przebieg debaty    
Kalendarium debaty   
Przedmioty sporu 
Podsumowanie    Rozdział 6. Narracje winy   


6.1. Odmiany narracji    
Umasowienie 
Rynek    
Studenci   
Akademicy i otoczenie społeczne 
Środowisko  
System władzy    
Brak konkurencji    
Finansowanie i regulacje 


6.2. Podsumowanie   Rozdział 7. Imaginaria 


7.1. Ideologia zmiany społecznej 
Terapia szokowa 
Kwestia imitacji 


7.2. Imaginaria    
Państwo i akademia   
System a studenci    
Różnicowanie szkół wyższych   
Uspołecznienie uniwersytetu    
Szarzy akademicy    


7.3. Podsumowanie Rozdział 8. Misja uniwersytetu   


8.1. Konwergencja    
Elita    
Problemy i koszty    


8.2. Racjonalność nadzoru i misja uniwersytetu 
Racjonalność nadzoru 
Władza    
Reżimy racjonalności i irracjonalność misji    


Zakończenie    

Spis ilustracji, tabel i wykresów   

Lista źródeł 

Bibliografia    

Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"Wizje uniwersytetu w polskiej debacie publicznej", Stankiewicz Łukasz

Książka składa się z ośmiu rozdziałów (a w ich obrębie wyodrębniłem podrozdziały i nienumerowane sekcje). Celem rozdziału pierwszego jest zarysowanie historycznych uwarunkowań funkcjonowania uniwersytetu. Pozwala on na zrozumienie strukturalnych napięć towarzyszących akademii od początku jej istnienia i po dziś dzień generujących konflikty pomiędzy nią i jej społecznym otoczeniem.Rozdział drugi dotyczy akademickiej współczesności widzianej przez pryzmat teorii kształtujących publiczne rozumienie tego, czym jest uniwersytet. Zawiera od…

Zobacz więcej…

Książka informacje
"Wizje uniwersytetu w polskiej debacie publicznej", Stankiewicz Łukasz

Tytuł:

Wizje uniwersytetu w polskiej debacie publicznej


Autor: Łukasz Stankiewicz : Autor tekstu

Wydawca:Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Oprawa:miękka
Rok wydania:2018
Data wydania:2018-03-01
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
80,00
ISBN /ISSN:978-83-8095-046-7
Zobacz więcej…

Recenzje:
"Wizje uniwersytetu w polskiej debacie publicznej", Stankiewicz Łukasz

Dodał: Impuls :: 2018-03-02 11:00:54

Monografia stoi na bardzo wysokim poziomie naukowym i w odkrywczy sposób analizuje procesy społeczne (debaty o przyszłości uniwersytetu w Polsce związane z reformowaniem szkolnictwa wyższego), które dotąd naukowemu badaniu w tak rozbudowanej formie poddawane nie były. Jej wyniki mają duży wpływ na kilka dyscyplin i subdyscyplin naukowych, przede wszystkim ekonomię polityczną reform, [...] socjologię szkolnictwa wyższego, politykę publiczną, [...] oraz na badania naukowe szkolnictwa wyższego w ramach badań organizacji i instytucji. [...]

Autor dokonuje rzeczy niemal niemożliwej, ponieważ z pomocą skomplikowanego instrumentarium pojęciowego udaje mu się wyjść poza przyjęte w Polsce, dychotomizujące ujęcie toczących się politycznych i akademickich dyskusji dotyczących przyszłości uniwersytetów. Z powodzeniem przyjmuje postawę [...] zdystansowanego naukowca, który ze swoimi pojęciami, danymi, analizami i interpretacjami nie opowiada się po żadnej ze stron konfliktu. [...]

To świetna wizytówka młodej polskiej nauki i doskonałe połączenie szerokiego aparatu teoretycznego z dużym, świetnie zanalizowanym materiałem empirycznym.

Z recenzji prof. dr. hab. Marka KwiekaKsiążka Łukasza Stankiewicza podejmuje bardzo ważny problem naukowy – w perspektywie naszych prób diagnozowania i zrozumienia społecznych funkcji uniwersytetu we współczesnej Polsce. W tej sferze mamy bowiem obecnie do czynienia ze zjawiskiem „dyskursywnej walki”, która jest wyrazem polaryzacji ideologii, stanowisk i koncepcji w tym zakresie. Publikacja ta z powodzeniem łapie „diagnostyczną kamerą” profile tożsamości uniwersytetu w polskiej debacie publicznej.

Z recenzji prof. dr. hab. Zbyszko Melosika

Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"Wizje uniwersytetu w polskiej debacie publicznej", Stankiewicz Łukasz

księgarnia internetowa, wydawnictwo naukowe, pedag

Dodaj komentarz

Komentarze:
"Wizje uniwersytetu w polskiej debacie publicznej", Stankiewicz Łukasz

Pozycja niekomentowana

Oceny

Średnia ocena łączna
5,00 [5]
Wizje uniwersytetu w polskiej debacie publicznej - ocena graficzna
Oceń książkę
Wizje uniwersytetu w polskiej debacie publicznej
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2018-03-02 11:00:40
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005