Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"Polityka oświatowa w perspektywie porównawczej", Nowakowska-Siuta Renata

Książka, którą oddajemy w ręce czytelnika, jest autorską refleksją pedagogów porównawczych nad edukacyjnymi przemianami dokonującymi się we współczesnym świecie. Świecie niezwykle dynamicznych rotacji, pęknięć społecznych, gwałtownego przyrostu wiedzy i równie intensywnego odwrotu od jej racjonalności. Świecie, w którym płyną dwa przeciwstawne nurty. Pierwszym jest nurt dynamicznej unifikacji – jednakowe lub podobne stały się ubiory i moda, muzyka popularna i programy telewizyjne, architektura wielkich miast i język internetu. Drugi to nurt rosnącego poczucia odmienności i nadawania znaczenia własnej tożsamości, chęci manifestowania swojej odrębności i inności. W tej niejednoznacznej i rozedrganej rzeczywistości ogromną rolę odgrywa wiedza. Ma ona bowiem zadanie porządkowania tego, co chaotyczne i niejasne.

Artykuły zgromadzone w niniejszej publikacji wpisują się w klasyczne już rozumienie zadań pedagogiki porównawczej, w którym wychodzi się od zjawisk kształcenia i wychowania usytuowanych w czasie i mających związek ze społeczeństwem, by poprzez skontrastowanie różnych poglądów i wytworów ujawnić leżące u ich podłoża prawidłowości, przyporządkować je na zasadzie dominacji i w ten sposób dojść do autentycznego poznania.

Autorzy artykułów w tej publikacji chcą ukazać utylitarny charakter badań komparatystycznych, dając dowód na to, że pedagogika porównawcza może nie tylko służyć wyjaśnianiu reguł funkcjonowania systemów oświatowych, lecz także stanowić skuteczne narzędzie planowania reform edukacyjnych i kreowania polityki oświatowej.

Książka informacje
"Polityka oświatowa w perspektywie porównawczej", Nowakowska-Siuta Renata

Tytuł:

Polityka oświatowa w perspektywie porównawczej


Autorzy: Renata Nowakowska-Siuta : Autor tekstu
Katarzyna Dmitruk-Sierocińska Katarzyna : Autor tekstu

Wydawca:Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Kategoria,
Rodzaj:
[max: 3]
Edukacja
E-books

Oprawa:miękka
Rok wydania:2018
Data wydania:2018-04-03
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
38,00
ISBN /ISSN:978-83-8095-391-8
Zobacz więcej…

Spis treści:
"Polityka oświatowa w perspektywie porównawczej", Nowakowska-Siuta Renata

Wprowadzenie (Renata Nowakowska-Siuta, Katarzyna Dmitruk-Sierocińska) 


Część I
Polityka oświatowa i pedagogika porównawcza
Współzależności

Bogusław Śliwerski
Czy jest jeszcze potrzebna pedagogika porównawcza?   

Renata Nowakowska-Siuta
Wiedza i manipulacje. Pedagogika porównawcza i polityka oświatowa na kursie kolizyjnym 


Część II
Polityka oświatowa i pedagogika porównawcza
ROZWIĄZANIA EDUKACYJNEZbyszko Melosik
Totalna piłka nożna i pomarańczowa tożsamość narodu holenderski…

Zobacz więcej…

Recenzje:
"Polityka oświatowa w perspektywie porównawczej", Nowakowska-Siuta Renata

Dodał: Impuls :: 2018-04-12 09:44:21

Z recenzji dr hab. Bogusława Milerskiego, prof. ChAT

Książka Polityka oświatowa w perspektywie porównawczej to udana próba spojrzenia na dzieje i współczesność rozmaitych rozwiązań edukacyjnych, która prowadzi czytelnika do konstatacji, że pedagogika porównawcza przybiera niejednolitą postać. Również obraz zmian zachodzących w edukacji oraz oddziaływań tychże na modele współczesnej oświaty nie jest jednoznaczny. Tym bardziej syntetyczny i zarazem perspektywiczny wykład, dający czytelnikowi gruntowną, merytoryczną podstawę do namysłu nad współczesnymi znaczeniami komparatystyki w wychowaniu i kształceniu, jawi się jako niezbędny. Książka może być uzupełnieniem dla istniejących podręczników pedagogiki porównawczej, a także socjologii wychowania czy polityki oświatowej. Znajdują się w niej również treści dotyczące kultury szkoły, co może się okazać cenne dla wszystkich zainteresowanych przemianami tej instytucji.

Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"Polityka oświatowa w perspektywie porównawczej", Nowakowska-Siuta Renata

Brak dodatkowych słów kluczowych.

Dodaj komentarz

Komentarze:
"Polityka oświatowa w perspektywie porównawczej", Nowakowska-Siuta Renata

Pozycja niekomentowana

Oceny

Średnia ocena łączna
5,00 [5]
Polityka oświatowa w perspektywie porównawczej - ocena graficzna
Oceń książkę
Polityka oświatowa w perspektywie porównawczej
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2018-04-12 09:43:54
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005