Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"Etyka środowiskowa w edukacji ekologicznej", Gola Beata

Praca składa się z ośmiu rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiam filozoficzne podłoże edukacji ekologicznej, zwracając uwagę na rozwój filozofii ekologicznej i etyki środowiskowej. Poddaję analizom trzy koncepcje etyki środowiskowej: antropocentryczną, biocentryczną i holistyczną, przedstawiając poglądy ich reprezentantów i wyprowadzając z nich zbiór wartości etyki środowiskowej oraz rekonstruując systemy aksjologiczne właściwe dla etyki antropocentrycznej, biocentrycznej i holistycznej. W rozdziale tym jest również miejsce na …

Zobacz więcej…

Recenzje:
"Etyka środowiskowa w edukacji ekologicznej", Gola Beata

Dodał: Impuls :: 2018-04-17 10:39:26

Obecnie istnieje duże zapotrzebowanie, szczególnie wśród pedagogów, na monografie z zakresu aspektów etycznych w edukacji ekologicznej. Książka przedstawia obszerne kompendium wiedzy dotyczące miejsca etyki środowiskowej w procesie edukacyjnym i wskazuje na zaniedbania w tej dziedzinie. Istnieje ogólna potrzeba włączenia zagadnień etyki zarówno do podstawy programowej kształcenia ogólnego, jak i podręczników szkolnych oraz do procesu kształcenia pedagogów i nauczycieli. Analiza wyników badań prowadzi Autorkę do sformułowania postulatów odnoszących się do potrzeby wprowadzenia kształcenia humanistycznego w szkolnej edukacji ekologicznej, a zwłaszcza zagadnień z filozofii ekologicznej i etyki środowiskowej. Książkę oceniam bardzo wysoko, uważam, że publikacja jest bardzo pożądana na rynku wydawniczym głównie przez pedagogów, środowisko akademickie i nauczycielskie.


Z recenzji dr hab. Ligii Tuszyńskiej, prof. APSKsiążka Beaty Goli w sposób kompetentny charakteryzuje proces edukacji ekologicznej prowadzonej w polskiej szkole na trzech etapach nauczania. Badania zostały rozwinięte w dwóch kierunkach. Pierwszy dotyczy kwestii obecności treści etyki ekologicznej w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz charakterystyki zbioru wartości ekologicznych preferowanych w podręcznikach i wskazania ich związku z systemami aksjologicznymi głównych nurtów etyki ekologicznej (antropocentrycznym, biocentrycznym i holistycznym). Drugi kierunek badań skupia się wokół oceny zgodności realizowanego w ostatnich latach programu edukacji ekologicznej z nowym paradygmatem edukacyjnym z tego zakresu edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Rzetelna analiza zawartości podręczników z zaprezentowanych punktów widzenia pozwoliła Autorce na sformułowanie dobrze uzasadnionych konkluzji. Przedstawione w książce wnioski są ważnym głosem w dyskusjach na temat wywiązywania się Polski z przyjętych zobowiązań międzynarodowych dotyczących prowadzenia edukacji ekologicznej oraz doskonalenia podstawy programowej takiej edukacji w szkołach.


Z recenzji dr. hab. Andrzeja Papuzińskiego, prof. UKW

Książka informacje
"Etyka środowiskowa w edukacji ekologicznej", Gola Beata

Tytuł:

Etyka środowiskowa w edukacji ekologicznej


Autor: Beata Gola : Autor tekstu

Wydawca:Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Kategoria,
Rodzaj:
[max: 3]
Edukacja
E-books
psychologia, pedagogika

Oprawa:miękka
Rok wydania:2018
Data wydania:2018-04-13
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
60,00
ISBN /ISSN:978-83-8095-471-7
Zobacz więcej…

Spis treści:
"Etyka środowiskowa w edukacji ekologicznej", Gola Beata

Wprowadzenie    


Rozdział 1
Filozoficzne podłoże edukacji ekologicznej 


1.1. Rozwój filozofii ekologicznej    
1.2. Koncepcje etyki środowiskowej    
1.2.1. Etyka antropocentryczna   
1.2.2. Etyka biocentryczna   
1.2.3. Etyka holistyczna    
1.3. Wartości etyki ekologicznej   
1.4. Strategie realizacji wartości etyki środowiskowej    
1.4.1. Zrównoważony rozwój&…

Zobacz więcej…
Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"Etyka środowiskowa w edukacji ekologicznej", Gola Beata

księgarnia internetowa, wydawnictwo naukowe, pedag

Dodaj komentarz

Komentarze:
"Etyka środowiskowa w edukacji ekologicznej", Gola Beata

Pozycja niekomentowana

Oceny

Średnia ocena łączna
5,00 [5]
Etyka środowiskowa w edukacji ekologicznej - ocena graficzna
Oceń książkę
Etyka środowiskowa w edukacji ekologicznej
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2018-04-17 10:39:10
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005