Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"Zasoby osobiste młodzieży nieprzystosowanej społecznie", Konaszewski Karol

Zagadnienia dotyczące uwarunkowań nieprzystosowania społecznego stanowią częstą problematykę prac badawczych i naukowych w Polsce, jednak analiza tego problemu w kontekście zasobów, jakie posiada młodzież nieprzystosowana, wydaje się na tym polu sfragmentaryzowana. Autorzy, którzy podejmują się badań związanych z młodzieżą przejawiającą symptomy demoralizacji i popełniającą czyny karalne, skupiają się na przyczynach dezadaptacji młodych ludzi czy znaczeniu różnych problemów w ich życiu. W naszym przekonaniu, aby działania naprawcze b…

Zobacz więcej…

Recenzje:
"Zasoby osobiste młodzieży nieprzystosowanej społecznie", Konaszewski Karol

Dodał: Impuls :: 2018-04-30 14:19:42

Książkę należy postrzegać jako wartościowe opracowanie, które w oryginalny sposób ujmuje problematykę resocjalizacji w kontekście otwartym przez akcentowanie działań prorozwojowych wobec zasobów osobistych wychowanków. Ponadto dokonuje jej rzetelnej i przydatnej systematyzacji na tle klasycznych i aktualnych dyskursów tematycznych, przedstawia wartościowe badania empiryczne, skupia się na ich znaczeniu dla myślenia i działania resocjalizującego, a także będąc publikacją o istotnych walorach metodycznych, prezentuje pomysł dedykowany dla praktyki pedagogicznej. Wszystkie przywołane argumenty skłaniają mnie do rekomendowania publikacji Karola Konaszewskiego i Łukasza Kwadransa pt. Zasoby osobiste młodzieży nieprzystosowanej społecznie jako pozycji uzasadnionej na polskim rynku wydawniczym. Przemawia za tym zarówno jej wartość naukowo-badawcza, jak i przydatność do celów akademickich.


Z recenzji dr hab. Ewy Jarosz

Książka informacje
"Zasoby osobiste młodzieży nieprzystosowanej społecznie", Konaszewski Karol

Tytuł:

Zasoby osobiste młodzieży nieprzystosowanej społecznie


Autorzy: Karol Konaszewski : Autor tekstu
Łukasz Kwadrans : Autor tekstu

Wydawca:Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Kategoria,
Rodzaj:
[max: 3]
E-books
Edukacja
psychologia, pedagogika

Oprawa:miękka
Rok wydania:2018
Data wydania:2018-04-25
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
34,00
ISBN /ISSN:978-83-8095-409-0
Zobacz więcej…

Spis treści:
"Zasoby osobiste młodzieży nieprzystosowanej społecznie", Konaszewski Karol

Wprowadzenie    

1. Problematyka zasobów osobistych i społecznych  
1.1. Pojęcie zasobów osobistych i społecznych
1.2. Model salutogenezy Aarona Antonovsky’ego 
1.3. Założenia koncepcji resilience 
1.4. Prężność i sprężystość psychiczna zasobami osobistymi jednostek 
1.5. Kapitał społeczno-kulturowy jako źródło zasobów zewnętrznych jednostki 
1.6. Teoria systemów ekologicznych Urie Bronfenbrennera 

2. Dylematy młodzieży w okresie dorastania  …

Zobacz więcej…
Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"Zasoby osobiste młodzieży nieprzystosowanej społecznie", Konaszewski Karol

księgarnia internetowa, wydawnictwo naukowe, pedag

Dodaj komentarz

Komentarze:
"Zasoby osobiste młodzieży nieprzystosowanej społecznie", Konaszewski Karol

Pozycja niekomentowana

Oceny

Średnia ocena łączna
5,00 [5]
Zasoby osobiste młodzieży nieprzystosowanej społecznie - ocena graficzna
Oceń książkę
Zasoby osobiste młodzieży nieprzystosowanej społecznie
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2018-04-30 14:19:26
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005