Spis treści:
"Zasoby osobiste młodzieży nieprzystosowanej społecznie", Konaszewski Karol

Wprowadzenie    

1. Problematyka zasobów osobistych i społecznych  
1.1. Pojęcie zasobów osobistych i społecznych
1.2. Model salutogenezy Aarona Antonovsky’ego 
1.3. Założenia koncepcji resilience 
1.4. Prężność i sprężystość psychiczna zasobami osobistymi jednostek 
1.5. Kapitał społeczno-kulturowy jako źródło zasobów zewnętrznych jednostki 
1.6. Teoria systemów ekologicznych Urie Bronfenbrennera 

2. Dylematy młodzieży w okresie dorastania 
2.1. Pojęcie młodzieży i charakterystyka okresu dorastania 
2.2. Specyfika okresu dorastania w ujęciu Erika Eriksona i Jamesa Marcii  
2.3. Specyfika młodzieży nieprzystosowanej społecznie 

3. Kształtowanie zasobów młodzieży nieprzystosowanej społecznie 
3.1. Profilaktyka i resocjalizcja młodzieży w środowisku otwartym 
3.2. Ośrodek kuratorski jako placówka wspierająca kształtowanie zasobów osobistych i społecznych młodzieży nieprzystosowanej 
3.3. Problematyka (nie)przystosowania społecznego, czyli jaką młodzież kieruje się do ośrodków kuratorskich 
3.4. Uwarunkowania nieprzystosowania społecznego młodzieży 

4. Środowiskowe uwarunkowania zasobów osobistych młodzieży nieprzystosowanej społecznie 
4.1. Założenia i cel badań 
4.2. Pytania badawcze 
4.3. Zmienne i ich operacjonalizacja 
4.4. Narzędzia badawcze 
4.5. Organizacja i przebieg badań   
4.6. Charakterystyka badanej grupy 
4.7. Typy i sposoby analiz statystycznych  

5. Charakterystyka zasobów osobistych w grupie młodzieży nieprzystosowanej i ich obraz w zależności od zmiennych socjodemograficznych 


6. Środowiskowe wyznaczniki zasobów osobistych młodzieży nieprzystosowanej społecznie 
6.1. Środowiskowe predyktory sprężystości psychicznej 
6.2. Środowiskowe predyktory poczucia koherencji 
6.3. Środowiskowe predyktory prężności 
6.4. Dyskusja wyników 

7. Postępowanie diagnostyczno-metodyczne w ośrodku kuratorskim  

8. Założenia teoretyczne programu kształtowania zasobów osobistych nieletnich  
8.1. Wstępne założenia programu 
8.2. Treści programu w grupie młodzieży nieprzystosowanej 

Zakończenie 
Streszczenie 
Summary 
Bibliografia 

Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"Zasoby osobiste młodzieży nieprzystosowanej społecznie", Konaszewski Karol

Zagadnienia dotyczące uwarunkowań nieprzystosowania społecznego stanowią częstą problematykę prac badawczych i naukowych w Polsce, jednak analiza tego problemu w kontekście zasobów, jakie posiada młodzież nieprzystosowana, wydaje się na tym polu sfragmentaryzowana. Autorzy, którzy podejmują się badań związanych z młodzieżą przejawiającą symptomy demoralizacji i popełniającą czyny karalne, skupiają się na przyczynach dezadaptacji młodych ludzi czy znaczeniu różnych problemów w ich życiu. W naszym przekonaniu, aby działania naprawcze b…

Zobacz więcej…

Książka informacje
"Zasoby osobiste młodzieży nieprzystosowanej społecznie", Konaszewski Karol

Tytuł:

Zasoby osobiste młodzieży nieprzystosowanej społecznie


Autorzy: Karol Konaszewski : Autor tekstu
Łukasz Kwadrans : Autor tekstu

Wydawca:Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Kategoria,
Rodzaj:
[max: 3]
E-books
Edukacja
psychologia, pedagogika

Oprawa:miękka
Rok wydania:2018
Data wydania:2018-04-25
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
34,00
ISBN /ISSN:978-83-8095-409-0
Zobacz więcej…

Recenzje:
"Zasoby osobiste młodzieży nieprzystosowanej społecznie", Konaszewski Karol

Dodał: Impuls :: 2018-04-30 14:19:42

Książkę należy postrzegać jako wartościowe opracowanie, które w oryginalny sposób ujmuje problematykę resocjalizacji w kontekście otwartym przez akcentowanie działań prorozwojowych wobec zasobów osobistych wychowanków. Ponadto dokonuje jej rzetelnej i przydatnej systematyzacji na tle klasycznych i aktualnych dyskursów tematycznych, przedstawia wartościowe badania empiryczne, skupia się na ich znaczeniu dla myślenia i działania resocjalizującego, a także będąc publikacją o istotnych walorach metodycznych, prezentuje pomysł dedykowany dla praktyki pedagogicznej. Wszystkie przywołane argumenty skłaniają mnie do rekomendowania publikacji Karola Konaszewskiego i Łukasza Kwadransa pt. Zasoby osobiste młodzieży nieprzystosowanej społecznie jako pozycji uzasadnionej na polskim rynku wydawniczym. Przemawia za tym zarówno jej wartość naukowo-badawcza, jak i przydatność do celów akademickich.


Z recenzji dr hab. Ewy Jarosz

Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"Zasoby osobiste młodzieży nieprzystosowanej społecznie", Konaszewski Karol

księgarnia internetowa, wydawnictwo naukowe, pedag

Dodaj komentarz

Komentarze:
"Zasoby osobiste młodzieży nieprzystosowanej społecznie", Konaszewski Karol

Pozycja niekomentowana

Oceny

Średnia ocena łączna
5,00 [5]
Zasoby osobiste młodzieży nieprzystosowanej społecznie - ocena graficzna
Oceń książkę
Zasoby osobiste młodzieży nieprzystosowanej społecznie
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2018-04-30 14:19:26
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005