Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"Psychologia mediów i komunikowania", Ogonowska Agnieszka

Książka stanowi kompendium podstawowej wiedzy związanej z psychologią mediów. Przedstawia jej umiejscowienie na tle innych subdyscyplin psychologii oraz filmoznawstwa, medioznawstwa i komunikologii (nauki o mediach i komunikowaniu), genezę powstania, zakres i przedmiot zainteresowań, jak również wykorzystywane metody badawcze. To czyni z psychologii mediów dyscyplinę hybrydyczną, która obejmuje cztery sfery: metodologię (M), etykę (E), teorię (T) i aplikację (w sumie: META); pretenduje ona do roli psychologii zintegrowanej, która w ramach spójnego systemu teoretycznego łączy wiedzę z wymienionych powyżej dyscyplin i subdyscyplin. Ów hybrydyczny charakter powoduje, że zagadnienia psychologiczne są prezentowane w ramie medialnej i na odwrót, po to, by w pełni pokazać specyfikę tej relatywnie nowej subdyscypliny psychologii. Zamieszczone w każdym rozdziale przypisy dolne oraz tzw. literatura rozszerzająca są adresowane do Czytelników, którzy mieliby ochotę pogłębić przedstawioną w książce wiedzę źródłową. Podręcznik bowiem ze swej natury narzuca autorowi pewne ograniczenia związane z możliwie syntetycznym i uproszczonym sposobem prezentowania opisywanych zagadnień, ale powinien oferować wskazówki do indywidualnych poszukiwań, zorientowanych na określone zainteresowania.


Osobne miejsce zajmuje w monografii problematyka stosowanej psychologii mediów, zwłaszcza w odniesieniu do edukacji medialnej, profilaktyki oraz terapii uzależnień medialnych, zwanych również patologicznym użytkowaniem mediów. W ten sposób pokazuję, że media mogą być wykorzystane pozytywnie (sprzyjają życiu i rozwojowi człowieka) lub negatywnie [gdy są źródłem zaburzeń tego rozwoju oraz prowadzą do zachowań nałogowych i ryzykownych – (auto)destrukcyjnych form aktywności].

Dynamiczny przyrost badań wpisanych w psychologię mediów wiąże się z ekspansywnym rozkwitem cywilizacji medialnej, która stanowi podstawowy kontekst życia i zachowania współczesnego człowieka. Jego rozwój ontogenetyczny (osobniczy, indywidualny) oraz większość kluczowych form aktywności są w coraz większym stopniu połączone z mediami tradycyjnymi i interaktywnymi, wirtualnymi środowiskami społecznymi, e-usługami oraz nowymi formami edukacji, rozrywki i komunikacji, które realizowane są online. Stąd też, obok kompetencji językowych, komunikacyjnych, kulturowych i społecznych, coraz większą rolę odgrywają kompetencje cyfrowe, związane z użytkowaniem mediów, współkreowaniem ich zawartości oraz środowisk medialnych, a także z umiejętnościami wyszukiwania i oceny wiarygodności informacji oraz wykorzystywania ich do zaspokajania indywidualnych potrzeb dotyczących codziennego życia oraz współpracy z innymi ludźmi. Brak wspomnianych kompetencji skutkuje bardzo często uleganiem różnym typom wpływu społecznego (manipulacji społecznej, psychomanipulacji czy przemocy mediów).


Podręcznik podzielony jest na sześć rozdziałów. Na końcu każdego z nich znajdują się:


– pytania sprawdzające wiedzę,
– podsumowanie najważniejszych informacji,
– wykaz kluczowych pojęć i nazwisk,
– propozycje lektur poszerzających wiedzę dla zainteresowanych.


Skrupulatna lektura każdego rozdziału wraz z materiałami dodatkowymi ułatwia zapamiętanie głównych treści. Stanowi również podstawę umiejętnego ich wykorzystywania w psychologicznych badaniach poświęconych zachowaniom medialnym ludzi i wpływowi (nowych) technologii informacyjno-komunikacyjnych na rozwój, postawy, emocje, uczucia i zachowania człowieka.

Książka informacje
"Psychologia mediów i komunikowania", Ogonowska Agnieszka

Tytuł:

Psychologia mediów i komunikowania

Podtytuł:Wprowadzenie

Autor: Agnieszka Ogonowska : Autor tekstu

Wydawca:
Oprawa:miękka
Rok wydania:2018
Data wydania:2018-04-25
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
49,80
ISBN /ISSN:978-83-8095-421-2
Zobacz więcej…

Spis treści:
"Psychologia mediów i komunikowania", Ogonowska Agnieszka

Wstęp     

Rozdział 1
Psychologia mediów: geneza, kierunki i metody badań, wpływ na odbiorcę/użytkownika 


1.1. Geneza psychologii mediów i współczesne inspiracje naukowo-badawcze 
1.1.1. Prekognitywna koncepcja odbioru filmu Hugo Münsterberga
1.1.2. Psychologia Gestalt w koncepcji psychologii sztuki Rudolfa Arnheima 
1.1.3. Montaż, prawa umysłu i wyzwalanie emocji
1.1.4. Psychoanaliza i media 
1.1.4.1. Aparat i dyspozytyw 
1.1.4.2. Psychoanaliza jako metoda inte…

Zobacz więcej…

Recenzje:
"Psychologia mediów i komunikowania", Ogonowska Agnieszka

Brak recenzji

Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"Psychologia mediów i komunikowania", Ogonowska Agnieszka

księgarnia internetowa, wydawnictwo naukowe, pedag

Dodaj komentarz

Komentarze:
"Psychologia mediów i komunikowania", Ogonowska Agnieszka

Pozycja niekomentowana

Oceny

Średnia ocena łączna
5,00 [5]
Psychologia mediów i komunikowania - ocena graficzna
Oceń książkę
Psychologia mediów i komunikowania Wprowadzenie
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2018-04-30 14:22:37
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005