Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"Nauczanie i uczenie się języków obcych młodzieży z dysleksją", Jaworska Mariola

Celem niniejszej monografii jest oszacowanie warunków i perspektyw nauczania i uczenia się języków obcych młodzieży z dysleksją, ze szczególnym uwzględnieniem zasad dydaktyki autonomizującej. Dotychczasowe ustalenia naukowe w tym obszarze są niewystarczające, a zgromadzone dane wymagają usystematyzowania odpowiednio do obecnego polskiego kontekstu edukacyjnego. Rozważania prowadzone są poprzez analizę dotychczasowych ustaleń w tym zakresie (propozycje teoretyczno-analityczne zawarte w rozdziale pierwszym, drugim i trzecim) oraz dyskus…

Zobacz więcej…

Recenzje:
"Nauczanie i uczenie się języków obcych młodzieży z dysleksją", Jaworska Mariola

Dodał: Impuls :: 2018-05-30 09:50:07

Monografia Nauczanie i uczenie się języków obcych młodzieży z dysleksją dotyczy bardzo ważnej, aktualnej dla badań dydaktycznych i praktyki nauczania języków obcych problematyki, jaką jest kształcenie językowe uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku szkół ogólnodostępnych. Autorka poświęca swą refleksję edukacji obcojęzycznej młodzieży z dysleksją – zagadnieniu bardzo wrażliwemu edukacyjnie, gdyż niedającemu się podporządkować żadnym z góry ustalonym sposobom czy modelom uczenia się i nauczania. Jest to także zagadnienie wrażliwe społecznie, z definicji obarczone koniecznością dbałości o wyważony, jak najbardziej zobiektywizowany przekaz.

[…] Wyjątkowość, specjalne, zawsze indywidualne potrzeby ucznia z dysleksją sprawiają, że niezbędna jest w jego kształceniu indywidualizacja, zasada, według której pracuje się z podopiecznym, mając na uwadze nie tylko kompensowanie niedoborów, ale przede wszystkim diagnozę i sposoby nauczania sprzyjające jego językowemu i poznawczemu rozwojowi. Książka dr Marioli Jaworskiej doskonale wpisuje się w tak ukierunkowane działania, co czyni z niej lekturę wartościową w obszarze organizacji dydaktyki nauczania, a także obiecującą w perspektywie humanistycznej, ze względu na skoncentrowanie na osobie – podmiocie, jego wyjątkowości i niepowtarzalności.


Z recenzji wydawniczej prof. zw. dr hab. Katarzyny Karpińskiej-Szaj

Książka informacje
"Nauczanie i uczenie się języków obcych młodzieży z dysleksją", Jaworska Mariola

Tytuł:

Nauczanie i uczenie się języków obcych młodzieży z dysleksją


Autor: Mariola Jaworska : Autor tekstu

Wydawca:
Oprawa:miękka
Rok wydania:2018
Data wydania:2018-05-14
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
49,80
ISBN /ISSN:978-83-8095-422-9
Zobacz więcej…

Spis treści:
"Nauczanie i uczenie się języków obcych młodzieży z dysleksją", Jaworska Mariola

Wstęp    

Rozdział I. Młodzież z dysleksją w procesie nauczania i uczenia się języków obcych 


1.1. Pojęcie i znaczenie dysleksji w kształceniu językowym 
1.1.1. Dysleksja jako rodzaj specyficznych trudności w uczeniu się 
1.1.2. Dysleksja jako indywidualny styl uczenia się 
1.1.2.1. Styl uczenia się a styl poznawczy – zakres znaczeniowy 
1.1.2.2. Indywidualne style uczenia się uczniów z dysleksją 
1.2. Charakterystyka młodzieży z dysleksją w konte…

Zobacz więcej…
Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"Nauczanie i uczenie się języków obcych młodzieży z dysleksją", Jaworska Mariola

księgarnia internetowa, wydawnictwo naukowe, pedag

Dodaj komentarz

Komentarze:
"Nauczanie i uczenie się języków obcych młodzieży z dysleksją", Jaworska Mariola

Pozycja niekomentowana

Oceny

Średnia ocena łączna
5,00 [5]
Nauczanie i uczenie się języków obcych młodzieży z dysleksją - ocena graficzna
Oceń książkę
Nauczanie i uczenie się języków obcych młodzieży z dysleksją
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2018-05-30 09:49:53
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005