Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"Zmieniając świat", Jasikowska Katarzyna

Książkę podzielono na dwie części. W pierwszej, zatytułowanej Edukacja globalna a współczesny świat, charakteryzuję wybrane globalne kryzysy i jednocześnie prezentuję krytyczną edukację globalną jako nieodzowny element prób skutecznego poszukiwania rozwiązań wybranych palących problemów współczesności. W części tej sięgam do najważniejszych intelektualnych inspiracji, które stanowią o oryginalności tego wariantu edukacji, czyli transformacyjnego uczenia się, pedagogiki emancypacyjnej i studiów postkolonialnych (por. rozdział 3). Oprócz omówienia badań prowadzonych podczas Światowego Forum Społecznego w 2015 roku (por. rozdział 4) zastanawiam się także nad tym, jakiego rodzaju wyzwania stawia krytycznej edukacji globalnej akademia i odwrotnie. Część pierwsza stanowi zatem historyczne ujęcie problemu – skąd się wzięła edukacja globalna, jak się zmieniała oraz na jakiego rodzaju potrzeby i przy użyciu jakich narzędzi odpowiada.


Druga część książki, Edukacja globalna w Polsce, jest rezultatem mojego uczestnictwa w rozmaitych przedsięwzięciach związanych z tworzeniem edukacji globalnej w naszym kraju w latach 2009–2015 oraz badań empirycznych z lat 2010–2011 prowadzonych z ekspertami w tej dziedzinie. Obydwa doświadczenia miały doprowadzić do poznania głównych mechanizmów realizowania u nas takiej edukacji. Jawi się ona jako ciekawy obszar tropienia procesów adaptowania europejskiej polityki edukacyjnej do narodowych kontekstów, pozostających w ścisłym związku z doświadczeniami kolonializmu i neokolonializmu (także w odniesieniu do Polski, por. rozdział 5). Moje badania miały doprowadzić do lepszego poznania początków (rozdział 6), głównych mechanizmów i najważniejszych podmiotów edukacji globalnej w Polsce (rozdział 7, 8 i 9).


Książka, którą oddajemy do rąk czytelniczek(-ków), jest zatem wynikiem osobistych doświadczeń Autorki w toku kilkunastu lat jako aktywistki, uczennicy, nauczycielki, trenerki i liderki zespołów badawczych.Książka informacje
"Zmieniając świat", Jasikowska Katarzyna

Tytuł:

Zmieniając świat

Podtytuł:Edukacja globalna między zyskiem a zbawieniem

Autor: Katarzyna Jasikowska : Autor tekstu

Wydawca:Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Kategoria,
Rodzaj:
[max: 3]
psychologia, pedagogika
Edukacja
E-books

Oprawa:miękka
Rok wydania:2018
Data wydania:2018-05-22
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
35,00
ISBN /ISSN:978-83-8095-456-4
Zobacz więcej…

Spis treści:
"Zmieniając świat", Jasikowska Katarzyna

Nota metodologiczna    


I. Edukacja globalna a współczesny świat


1. Współczesny świat w pułapce logiki zysku   
2. Edukacja globalna jako odpowiedź na kryzysy    
2.1. Szyldy edukacji globalnej   
2.2. Warunki tworzenia krytycznej edukacji globalnej – wybrane rysy   
2.3. Krytyczna edukacja globalna a akademia    
3. Narzędzia edukacji globalnej   
3.1. Transformacyjne uczenie się  …

Zobacz więcej…

Recenzje:
"Zmieniając świat", Jasikowska Katarzyna

Dodał: Impuls :: 2018-05-30 10:41:18

Praca ta porusza ważny i słabo w Polsce przebadany temat globalnej edukacji, która w dobie rosnących globalnych zależności jest, jak słusznie twierdzi Autorka, niezbędnym elementem funkcjonowania globalnego społeczeństwa. Wydanie owej publikacji przyczyni się moim zdaniem do podniesienia poziomu dyskusji akademickich i publicznych na temat globalizacji oraz wyzwań z nią związanych [...].

Podejście wybrane przez Autorkę mieści się dobrze w nurcie teorii krytycznej, tak jak opisał ją Max Horkheimer w tekście Teoria tradycyjna a teoria krytyczna z 1937 roku. Nie chodzi więc w niej o wolny od wartościowania i zdystansowany opis świata, ale o konstrukcję wiedzy zaangażowanej, czyli takiej, która odnosi się do ważnych ze społecznego punktu widzenia problemów i ma przyczynić się do ich rozwiązania [...].


Z recenzji dr. hab. Jana Sowy

Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"Zmieniając świat", Jasikowska Katarzyna

księgarnia internetowa, wydawnictwo naukowe, pedag

Dodaj komentarz

Komentarze:
"Zmieniając świat", Jasikowska Katarzyna

Pozycja niekomentowana

Oceny

Średnia ocena łączna
5,00 [5]
Zmieniając świat - ocena graficzna
Oceń książkę
Zmieniając świat Edukacja globalna między zyskiem a zbawieniem
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2018-05-30 10:41:00
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005