Spis treści:
"System penitencjarny wobec wyzwań wielokulturowości", Urbanek Arkadiusz

Wstęp   

Część I 

Rozdział 1. Różnorodność kulturowa populacji więziennej 
1.1. Polityka karna i penitencjarna wobec skazanych cudzoziemców w Polscei Unii Europejskiej 
1.2. Organizacyjne i kulturowe trudności wykonywania kary pozbawienia wolności wobec cudzoziemców

Rozdział 2. System penitencjarny wobec wyzwań wielokulturowości 
2.1. Przestrzenie uobecniania się różnorodności kulturowej w systemie penitencjarnym 
2.2. Edukacja wielokulturowa w systemie penitencjarnym
2.3. Edukacja międzykulturowa a kultura organizacyjna systemu penitencjarnego

Rozdział 3. Strukturalny model funkcjonowania systemu penitencjarnego  
3.1. Prawa regulujące funkcjonowanie systemu  
3.2. Reguły wprowadzania zmiany do struktury systemu 

Rozdział 4. Problemy praktyki wykonywania kary pozbawienia wolności wobec skazanych muzułmanów
4.1. Islamofobia medialna a potencjalne konflikty w relacjach między kulturami 
4.2. Różnorodność obrzędów skazanych muzułmanów w kontekściejakości warunków odbywania kary
4.3. Dieta jako wyraz prawa do manifestowania odmienności religijnej osadzonego muzułmanina
4.4. Relacje społeczne w świecie muzułmańskim a problem interakcji z funkcjonariuszkamiCzęść II 


Rozdział 5. Metodologiczne założenia badań triangulacyjnych, diagnozujących reagowanie systemu penitencjarnego na wyzwania wielokulturowości
5.1. Rola badań triangulacyjnych w diagnozie relacji kulturowych 
5.1.1. Cele i problemy badań własnych 
5.1.2. Triangulacyjny wymiar metodyki prowadzenia badań  

5.1.3. Systematyzowanie danych źródłowych w konwencji teorii ugruntowanej
5.1.4. Użyteczność założeń teorii ugruntowanej w kategoryzacji danych źródłowych 
5.1.5. Dobór przypadków i ich porównywanie
5.1.6. Metody kwantyfikacji danych jakościowych
5.2. Pragmatyka więzienna wobec oczekiwań wynikających z odmienności kulturowej skazanych muzułmanów
5.2.1. Reagowanie na sporne relacje między skazanymi w kontekście stereotypów postrzegania muzułmanina
5.2.2. Postrzeganie etnicznych różnic zachowań prezentowanych w zuniformizowanych warunkach więziennych 
5.2.3. Dieta i żywność halal a warunki wykonywania kary 
5.2.4. Relacje interpersonalne mężczyzn muzułmanów z funkcjonariuszkami w toku czynności służbowych 

Rozdział 6. Przestrzenie uobecniania się zróżnicowania kulturowego w systemie penitencjarnym 
6.1. Relacja między wykonawcami kary a mniejszością, czyli skazanymi muzułmanami
6.2. Wymiary aktywności funkcjonariuszy penitencjarnych wobec potrzeb kulturowych mniejszości 
6.3. Edukacja wielokulturowa i międzykulturowa wsparciem dla praktyki penitencjarnej

Rozdział 7. W kierunku strategii uwrażliwiania w edukacji wielokulturoweji międzykulturowej 
7.1. Proponowane założenia uwrażliwiającej strategii edukacji wielokulturowej i międzykulturowej
7.2. Cele edukacji wielokulturowej i międzykulturowej dla penitencjarystyki
7.3. Metodyczne aspekty programu edukacyjnego 

Bibliografia 
Indeks nazwisk
Aneks 

Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"System penitencjarny wobec wyzwań wielokulturowości", Urbanek Arkadiusz

W ręce Czytelnika oddaję książkę, która jest owocem pięcioletnich badań terenowych prowadzonych pod auspicjami Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest to pierwszy krok do budowania systemowych rozwiązań w praktyce penitencjarnej, prezentujący określone podejście do kultury organizacyjnej systemu. Proponowane kierunki i metody inicjowania zmian dotyczą kształcenia kadr w zakresie kompetencji kulturowych oraz wdrażania idei wielokulturowości i międzykulturowości do systemu wykonywania tymczasowego aresztowania czy kary pozbawienia wolności. Z …

Zobacz więcej…

Książka informacje
"System penitencjarny wobec wyzwań wielokulturowości", Urbanek Arkadiusz

Tytuł:

System penitencjarny wobec wyzwań wielokulturowości

Podtytuł:Studium diagnostyczne

Autor: Arkadiusz Urbanek : Autor tekstu

Wydawca:Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Kategoria,
Rodzaj:
[max: 3]
psychologia, pedagogika
E-books
Edukacja

Oprawa:miękka
Rok wydania:2018
Data wydania:2018-05-22
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
60,00
ISBN /ISSN:978-83-8095-492-2
Zobacz więcej…

Recenzje:
"System penitencjarny wobec wyzwań wielokulturowości", Urbanek Arkadiusz

Brak recenzji

Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"System penitencjarny wobec wyzwań wielokulturowości", Urbanek Arkadiusz

księgarnia internetowa, wydawnictwo naukowe, pedag

Dodaj komentarz

Komentarze:
"System penitencjarny wobec wyzwań wielokulturowości", Urbanek Arkadiusz

Pozycja niekomentowana

Oceny

Średnia ocena łączna
5,00 [5]
System penitencjarny wobec wyzwań wielokulturowości - ocena graficzna
Oceń książkę
System penitencjarny wobec wyzwań wielokulturowości Studium diagnostyczne
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2018-05-30 10:55:22
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005