DN-T :: Drukarnia Naukowo-Techniczna

wydruk z systemu i-ksiazka.pl
Użytkownik: niezalogowany

Dane drukarni

 

DN-T

Drukarnia Naukowo-Techniczna
03-828 Warszawa, Mińska 65
WWW: www.dnt.pl

Informacje o drukarni:
DN-T :: Drukarnia Naukowo-Techniczna

Misja

Misją Spółki jest nieustanne dążenie do uzyskania satysfakcji Klienta
poprzez świadczenie usług poligraficznych najwyższej jakości.

Chcemy, aby posiadane doświadczenie, nowatorska myśl, kompleksowa obsługa,
polegająca nie tylko na profesjonalnej realizacji zlecenia,
ale również na zaangażowaniu w proces tworzenia,
stanowiły o naszej przewadze nad konkurencją.

Pragniemy przekraczać oczekiwania naszych Klientów.

Drukarnia Naukowo-Techniczna S.A. jest jednym z czołowych przedsiębiorstw branży poligraficznej w Polsce. Od 1950 roku drukuje i oprawia książki dla Wydawców krajowych i zagranicznych. W okresie ponad 50 lat działalności w Drukarni wykonano przeszło 1 miliard różnego typu opraw, w przedsiębiorstwie wykształcono tysiące fachowców, z których wielu pracowało i pracuje również w Wydawnictwach.
Ten dorobek dobitnie świadczy o wielkim znaczeniu w przeszłości Drukarni wówczas nazywanej Drukarnią Rewolucji Październikowej. Zmiany gospodarcze spowodowane rewolucją społeczną nie były najlepszym okresem dla przedsiębiorstwa, jednak zaufanie i przychylność Klientów umożliwiła przetrwanie najtrudniejszego okresu dla Drukarni.

Od 3 lat w Spółce realizowany jest Program naprawczy, zakupiono nowe maszyny, w tym offsetową, 4 - kolorową maszynę drukującą firmy MAN Roland, system computer to plate firmy Danippon Screen, maszynę do foliowania, samochód dostawczy.
Wdrożono nowe systemy komputerowe w pionie finansowym i handlowym, aktualnie wdrażane są systemy zarządzania. Część z tych inwestycji jest finansowana ze środków Unii Europejskiej. Najważniejszą inwestycją będzie planowany na czerwiec 2004 zakup nowej linii do opraw twardych firmy Kolbus. Będzie to najnowocześniejsza maszyna w Polsce.

Jednak maszyny to nie wszystko, o sprawności działania decydują przede wszystkim ludzie. Dzisiaj Firmą zarządzają zarówno ludzie, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie, jaki i młodzi absolwenci Instytutu Poligrafii i innych Uczelni.
Wiedza i doświadczenie pracowników Drukarni ma umożliwić Klientom realizację ich zamówień w jak najkrótszym czasie i o jak najwyższej jakości. Naszym celem jest profesjonalizm obsługi oraz przekonanie Klienta, że w Drukarni są partnerzy, którzy pomogą mu rozwiązać jego problemy.

Zapowiedzi w drukarni:
DN-T :: Drukarnia Naukowo-Techniczna

Książki wydrukowane:
DN-T :: Drukarnia Naukowo-Techniczna

Komentarze dla drukarni:
DN-T :: Drukarnia Naukowo-Techniczna

Wydawca niekomentowany

Oceny

Brak ocen

Narzędzia

i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005