KEN :: Zakłady Graficzne im. Komisji Edukacji Narodowej SA

wydruk z systemu i-ksiazka.pl
Użytkownik: niezalogowany

Dane drukarni

 

KEN

Zakłady Graficzne im. Komisji Edukacji Narodowej SA
86-067 Bydgoszcz, Jagiellońska 1
WWW: www.zgken.com.pl

Informacje o drukarni:
KEN :: Zakłady Graficzne im. Komisji Edukacji Narodowej SA

Zakłady Graficzne im. Komisji Edukacji Narodowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy zostały założone w 1806 roku pierwotnie jako Drukarnia Gruenauera. W kolejnych latach kilkakrotnie zmieniały nazwy i właścicieli.
Po 1945 roku weszły w skład Państwowych Zakładów Wydawnictw Szkolnych. Jednym z pierwszych podręczników wydrukowanych po wojnie był "Elementarz" M. Falskiego.
Od roku 1974 zakłady funkcjonowały pod nazwą Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
Od 1987 roku Zakłady Graficzne w Bydgoszczy stały się samodzielnym przedsiębiorstwem wyodrębnionym z WSiP-u i przyjęły nazwę Zakłady Graficzne im. Komisji Edukacji Narodowej w Bydgoszczy.
W styczniu 1995 roku nastąpiło przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego Zakłady Graficzne im. Komisji Edukacji Narodowej w spółkę Skarbu Państwa. Zakłady weszły do Programu Powszechnej Prywatyzacji, a funduszem wiodącym był 7 NFI im. Kazimierza Wielkiego. Kapitał akcyjny Spółki wynosił wówczas 1.520.000 zł i składał się z 152.000 akcji imiennych po 10 zł.
W roku 1998, 2001 oraz 2002 Spółka wyemitowała nowe serie akcji (B, C, D). W efekcie obecny kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.018.560 akcji, po 1 zł wartości nominalnej każda.
Spółka zatrudnia obecnie 130 pracowników.

Zapowiedzi w drukarni:
KEN :: Zakłady Graficzne im. Komisji Edukacji Narodowej SA

Książki wydrukowane:
KEN :: Zakłady Graficzne im. Komisji Edukacji Narodowej SA

Komentarze dla drukarni:
KEN :: Zakłady Graficzne im. Komisji Edukacji Narodowej SA

Wydawca niekomentowany

Oceny

Brak ocen

Narzędzia

i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005