: wydruk z systemu i-ksiazka.pl
Użytkownik: niezalogowany

Impuls

Moja strona w i-ksiazka.pl

Mój Nick:Impuls
Imię:Oficyna Wydawnicza Impuls
Nazwisko:  
e-mail:  pawel.glowiak@impulsoficyna.com.pl
WWW :  http://www.impulsoficyna.com.pl/
 Oficyna Wydawnicza "Impuls" istnieje na rynku wydawniczym od 1990 roku, specjalizuje się w wydawaniu publikacji z szeroko rozumianej pedagogiki. Książki "Impulsu" wyróżnia doskonała jakość, piękne okładki oraz bardzo
staranne przygotowanie. Hasłem reklamowym firmy jest "Impuls do lepszej edukacji".

"Impuls" wydaje ponad 100 tytułów rocznie. Główne działy tematyczne to:edukacja, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika, pedagogika specjalna, logopedia, psychologia, filozofia, socjologia, sztuka, muzyka, bajki i wiersze dla dzieci.

Wydawnictwo posiada własny dział marketingu i sprzedaży. Współpracuje z hurtowniami i księgarniami naukowymi z całego kraju. Każda nowość w ciągu kilku dni trafia do sieci dystrybucji hurtowej a także jest dostępna w systemie sprzedaży wysyłkowej.

Recenzje książek

 • Humanistyka stosowana - 2018-04-30 14:26:10
  Z recenzji Ewa Marynowicz-Hetka Katedra Pedagogiki Społecznej UŁ Książka Lecha Witkowskiego po tym tytułem, którą miałam przyjemność przeczytać w maszynopisie, jest obszernym zbiorem artykułów, wystąpień na seminariach, konferencjach i esejów wpisanych […]
 • Zasoby osobiste młodzieży nieprzystosowanej społecznie - 2018-04-30 14:19:42
  Książkę należy postrzegać jako wartościowe opracowanie, które w oryginalny sposób ujmuje problematykę resocjalizacji w kontekście otwartym przez akcentowanie działań prorozwojowych wobec zasobów osobistych wychowanków. Ponadto dokonuje jej rzetelnej […]
 • Wzajemne społeczne reprezentacje zawodowych kuratorów sądowych do spraw dorosłych i ich podopiecznych - 2018-04-30 14:10:58
  Praca doktorska Aleksandra Cywińskiego swoją tematyką wpisuje się w obszar badawczy głównie pedagogiki resocjalizacyjnej, socjologii prawa, kryminologii, a także – poprzez wykorzystanie teorii społecznej reprezentacji – psychologii społecznej. […]
 • Etyka środowiskowa w edukacji ekologicznej - 2018-04-17 10:39:26
  Obecnie istnieje duże zapotrzebowanie, szczególnie wśród pedagogów, na monografie z zakresu aspektów etycznych w edukacji ekologicznej. Książka przedstawia obszerne kompendium wiedzy dotyczące miejsca etyki środowiskowej w procesie edukacyjnym i wskazuje […]
 • Polityka oświatowa w perspektywie porównawczej - 2018-04-12 09:44:21
  Z recenzji dr hab. Bogusława Milerskiego, prof. ChAT Książka Polityka oświatowa w perspektywie porównawczej to udana próba spojrzenia na dzieje i współczesność rozmaitych rozwiązań edukacyjnych, która prowadzi czytelnika do konstatacji, że pedagogika […]
 • Metody i techniki badań pedagogicznych - 2018-04-12 09:33:08
  O ile poprzednia przedstawiona przeze mnie książka Mieczysława Łobockiego opisywała proces badań pedagogicznych, kolejność etapów, wymogi stawiane poszczególnym typom badań i zachętę do namysłu z jakim autor zaleca podejść do opisywania pedagogicznej […]
 • Arteterapia w pracy pedagoga - 2018-03-09 11:38:40
  Dynamiczne przemiany społeczne zmuszają pedagogów do sięgania po coraz to nowsze metody i techniki diagnozy, profilaktyki oraz terapii. Arteterapia wychodzi tym oczekiwaniom naprzeciw, dając pedagogom wiele narzędzi do pracy z dzieckiem. Póki co, jest […]
 • Wybrane zagadnienia współczesnej metodyki wychowania fizycznego - 2018-03-02 11:04:48
  Zdrowie człowieka w dużej mierze zależy od jego sprawności fizycznej. Im większe posiada on umiejętności w tej dziedzinie, tym lepsze jest jego samopoczucie oraz ogólne nastawienie do życia. By osiągnąć odpowiednie rezultaty, konieczną staje się dbałość […]
 • Wizje uniwersytetu w polskiej debacie publicznej - 2018-03-02 11:00:54
  Monografia stoi na bardzo wysokim poziomie naukowym i w odkrywczy sposób analizuje procesy społeczne (debaty o przyszłości uniwersytetu w Polsce związane z reformowaniem szkolnictwa wyższego), które dotąd naukowemu badaniu w tak rozbudowanej formie poddawane […]
 • Rozpoznawanie predyspozycji przestępczych - 2018-03-02 10:53:51
  Książka dra Arkadiusza Gliszczyńskiego wzbogaci niewątpliwie polską literaturę kryminologiczną, jak również skłoni wielu Czytelników do refleksji poznawczej i – przynajmniej niektórych – do dalszych studiów nad prewencją kryminalną, konstrukcją […]
 • Diady, kliki, gangi - 2018-03-02 10:50:14
  [...] książka dr. Krzysztofa Sawickiego wpisuje się bardzo dobrze we współczesne dyskusje na temat młodzieży społecznie nieprzystosowanej i jej resocjalizacji, readaptacji oraz reintegracji. [...] Opracowanie odznacza się wysokim poziomem merytorycznym […]
 • Pedagogika specjalna - 2018-02-09 11:32:56
  Monografia Iwony Chrzanowskiej to praca jakiej w ostatnim dziesięcioleciu nie opublikowano. To gigantyczne zadanie twórcze z szeregiem subdyscyplinarnych i interdyscyplinarnych wątków. Warto zwrócić uwagę, że książka ma aspiracje „wyjścia” […]
 • Niepewność w społeczeństwie współczesnym - 2018-02-09 11:26:59
  Książka Bożeny Majerek konstruktywnie wpisuje się w obecne [...] dyskusje na temat przemian kultury współczesnej i związanych z nimi rekonstrukcji tożsamości człowieka. [...] To publikacja stojąca na bardzo wysokim poziomie merytorycznym – i to […]
 • Ku życiu wartościowemu - 2018-02-09 11:23:38
  Z recenzji dr hab. Mariusz Cichosz, prof. nadzw. UKW Podjęta w całości dzieła tematyka aksjologiczna jest dziś bardzo ważną przestrzenią w dyskusji i refleksji nad zagadnieniem wychowania. Możemy nawet mówić o pewnym odradzaniu się […] tej problematyki, […]
 • Ku życiu wartościowemu - 2018-02-09 11:18:54
  Z recenzji prof. dr hab. Dariusza Kubinowskiego Recenzowany tom stanowi pokłosie i dokumentację realizacji programu naukowego związanego z hasłem przewodnim IX Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego: „Ku życiu […]
 • Rodzina wobec nieuleczalnej choroby dziecka - 2018-01-25 14:32:06
  Autor podjął i z powodzeniem zrealizował w ramach badań jakościowych niełatwy temat zmagania się rodzin z nieuleczalną, zagrażającą śmiercią chorobą dziecka i stosowanych przez nie strategii codziennego życia. Badania ukazały trudne doświadczenia i emocje […]
 • Znaczenie postaw rodzicielskich i stylów przywiązania dla funkcjonowania psychospołecznego dziecka w życiu dorosłym - 2018-01-25 14:31:25
  Z recenzji prof. zw. dr. hab. Henryka Krzysteczki Rodzina odgrywa kluczową rolę w prawidłowym rozwoju dziecka. Jako ważne więc jawią się badania, które dotyczą tej tematyki. Książka dr Weroniki Juroszek wpisuje się w ten nurt. Poruszone zostało w niej […]
 • Wiązanie podejść metodologicznych w pedagogice teoretyczno-praktycznej - 2018-01-25 14:20:10
  Treść pracy wnosi wiele nowego spojrzenia na istotę metodologii pedagogiki, jak również metodologii badań pedagogicznych. Podkreślenia wymaga fakt, że praca oparta jest na bogatych doświadczeniach badawczych i dydaktycznych Autora. Wypełnia ona istniejącą […]
 • Wiedza osobista dziecka w refleksji i praktyce nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej - 2018-01-25 14:16:17
  Książka jest obszernym opracowaniem o charakterze teoretyczno-empirycznym, a jej tematyka mieści się w obszarze pedagogiki wczesnoszkolnej, szczególnie zagadnień teoretycznych i praktycznych dydaktyki wczesnoszkolnej. Podjęcie przez Autorkę kwestii wiedzy […]
 • Usłyszeć polifonię - 2018-01-05 13:23:53
  Pedagodzy, którzy pracują z osobami z zaburzeniami w rozwoju, a zwłaszcza ci, którzy podejmują się opieki i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, należą do grupy zawodowej wymagającej wsparcia, pomocy i zrozumienia dla swej trudnej roli zawodowej. […]
 • Człowiek w obliczu kresu życia - 2018-01-05 13:15:44
  Człowiek w obliczu kresu życia. Studia interdyscyplinarne pod redakcją naukową Beaty Antoszewskiej i Sławomira Przybylińskiego to obszerne opracowanie interdyscyplinarne na temat różnych aspektów starzenia się, w tym śmierci i związanych z nią kryzysów. […]
 • Etnopedagogika w kontekście wielokulturowości i ustawicznie kształtującej się tożsamości - 2017-12-28 13:54:17
  Wydanie podręcznika Etnopedagogika w kontekście wielokulturowości i ustawicznie kształtującej się tożsamości jest pedagogom, a szczególnie pedagogom międzykulturowym, bardzo potrzebne, ponieważ porządkuje aktualne myślenie o problemach związanych z wielo-kulturowością […]
 • Kapitał resocjalizacyjny zakładu poprawczego - 2017-12-28 13:47:17
  Z recenzji prof. zw. dr hab. Anny Nowak Publikacja dotyczy ważnej z perspektywy naukowej dyskusji na temat paradygmatów resocjalizacji. Autor umiejętnie diagnozuje liczne paradoksy polskiej resocjalizacji nieletnich. [...] Analiza materiału badawczego […]
 • Borne Sulinowo – miasto spóźnionej niepodległości - 2017-12-28 13:44:11
  Każdą pacę dotyczącą dziejów i przebiegu procesu powstawania „nowego” polskiego miasta, jakim jest Borne Sulinowo kształtujące się w przestrzeni byłej bazy sowieckich wojsk rezydujących na terenie Pomorza Zachodniego, należy powitać z zainteresowaniem. […]
 • HABILITACJA - 2017-11-09 10:56:00
  Najnowsza książka prof. dr. hab. Bogusława Śliwerskiego nie tylko potwierdza jego nadzwyczajne kompetencje w zakresie prowadzenia dyskursu naukowego, ale także stanowi niezwykle wartościowe kompendium wiedzy dla młodych naukowców, wkraczających dopiero […]
 • Wspomaganie procesu pomyślnego starzenia się u ludzi starych - 2017-11-09 10:52:37
  Agata Chabior jest autorką dobrze przygotowaną do napisania tego typu rozprawy. Nad zagadnieniem indywidualnej i społecznej starości, jej licznymi uwarunkowaniami oraz możliwościami profilaktyki jej negatywnych skutków pracuje ona od lat. Opublikowała […]
 • Diagnoza i terapia w pracy logopedy i nauczyciela terapeuty - 2017-11-09 10:43:36
  Książka pod redakcją naukową prof. WSP dr hab. Barbary Skałbani i dr Ewy Jeżewskiej-Krasnodębskiej to publikacja bogata tematycznie […]. Omówiono w niej bowiem wiele zagadnień z pogranicza logopedii, psychologii klinicznej i pedagogiki specjalnej. […]
 • „Rusz się człowieku” – program wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej - 2017-11-09 10:23:21
  „Rusz się człowieku” – program wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej Urszuli Kierczak to wyjątkowo tęsknie wyczekiwana pozycja. Na czym polega jej wyjątkowość? Urszula Kierczak należy do najbardziej rozpoznawalnych autorów w Impulsie, […]
 • Komunikacja interpersonalna i masowa - 2017-11-09 10:20:10
  Tak rozległy i silnie zróżnicowany przedmiot badań nie pojawił się do tej pory w żadnej z monografii naukowych opublikowanych nie tylko na polskim rynku wydawniczym. […] Autorka przytacza wiele przykładów aktywności społecznej Polaków, funkcjonujących […]
 • Opieka i resocjalizacja wobec przestępczości nieletnich - 2017-11-09 10:16:23
  Książka Jolanty A. Mazur zawiera wiele cennych ustaleń dotyczących całych zespołów ludzkich współtworzących i wspomagających opiekę nad polskim dzieckiem osieroconym i opuszczonym po pierwszej wojnie światowej. Chodzi o władze państwowe i ministerialne, […]
 • Edukacja kobiet, kobiety w edukacji - 2017-11-09 10:13:11
  Książka Edukacja kobiet, kobiety w edukacji. Szkice historyczno-pedagogiczne dobrze wpisuje się w próby zaprezentowania zagadnień edukacji kobiet w historiografii polskiej. Publikacja stanowi cenną pozycję traktującą o problematyce edukacji kobiet, uwzględnia […]
 • Poradnictwo w oddziaływaniach ortopedagogicznych - 2017-11-09 10:08:36
  Niniejsza publikacja poświęcona jest metaoglądowi złożonych kwestii poradnictwa w pedagogice specjalnej zarówno z perspektywy podmiotowej, jak i społeczno-kulturowej. Stanowi kompendium rzetelnej wiedzy interdyscyplinarnej, budującej przejrzystą i jednoznaczną […]
 • MUTYZM WYBIÓRCZY W PRAKTYCE TERAPEUTYCZNEJ - 2017-11-09 10:04:22
  Książka przedstawia doświadczenia terapeutów i ich różne spojrzenia na terapię w mutyzmie wybiórczym. Opisuje formy, techniki i metody pracy z dziećmi z tym zaburzeniem. Autorki wykorzystują zróżnicowane formy terapeutyczne i „szyją terapie na miarę […]
 • Kategorie (nie)obecne w edukacji - 2017-11-09 09:44:12
  Publikacja Kategorie (nie)obecne w edukacji jest ważnym głosem w społecznej dyskusji na temat funkcjonowania edukacji szkolnej, potrzebnym zwłaszcza w kontekście wprowadzanej w Polsce reformy systemu oświatowego. […] książka analizuje wybrane aspekty […]
 • Wybrane narzędzia do programu psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju - 2017-11-09 09:38:50
  Autorki odwołują się do swojej wcześniejszej publikacji Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju (wydanie 10 poprawione: Impuls, Kraków 2017), który opiera się na uznaniu faktu, że dzieci wymagają indywidualnego […]
 • Osoba z niepełnosprawnością na ścieżkach życia - 2017-11-09 09:34:21
  Kwestie edukacji, terapii, uczestnictwa w kulturze i życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami stanowią zasadnicze wątki książki pod redakcją naukową Joanny Godawy. Opracowanie przygotowane przez zespół specjalistów – pracowników naukowych i […]
 • Edukacyjno-terapeutyczna podróż w lepszą stronę - 2017-11-09 09:26:53
  Pracę zbiorową pod redakcją naukową Krystyny Moczii uznaję za wartościową [...]. Publikacja, mająca stanowić preludium do serii wydawniczej „W Przestrzeni Niepełnosprawności”, zawiera zróżnicowane pod względem treści i poziomu naukowego bloki […]
 • Etyczne i społeczne wymiary pracy - 2017-07-06 13:56:34
  Na podstawie przeprowadzonej lektury opiniowanej książki mogę z przekonaniem powiedzieć, że wszystkie składające się na jej treść opracowania dotykają szeroko ujmowanego przedmiotu badań humanistycznej pedagogiki pracy. […] Praca człowieka jest […]
 • Dorośli z głębszą niepełnosprawnością intelektualną jako partnerzy, małżonkowie i rodzice - 2017-07-06 13:37:00
  Autor w środowisku naukowym pedagogów specjalnych znany jest z publikacji poruszających kontrowersyjne, „niewygodne” tematy tabu. Tak było w przypadku seksualności osób z niepełnosprawnością, tak jest i teraz, gdy na warsztat wziął zagadnienie […]
 • Mutyzm wybiórczy - 2017-07-06 13:32:11
  Książka w przystępny sposób przybliża Czytelnikom problem mutyzmu wybiórczego. W kolejnych rozdziałach omawia istotę zaburzenia, proces diagnostyczny i terapeutyczny [...]. […] wszystkie refleksje Autorki wypływają wprost z jej doświadczeń, a […]
 • Zraniony duch i zagrożone ciało - 2017-07-06 13:23:46
  Przewodnią ideę podjętego projektu wyznaczył tytuł książki kierujący uwagę Czytelnika na resocjalizację XXI wieku, w której przedmiotem zainteresowania, a zatem również i działania, pozostaje zraniony duch i zagrożone ciało człowieka uwikłanego w aktywność […]
 • Szkolny teatr interakcji - 2017-06-01 13:35:35
  […] jest to lektura wielopoziomowa i skierowana do bardzo różnych środowisk, z których każdy może znaleźć coś dla siebie. Studenci polonistyki mogą zetknąć się z ciekawą, niesztampową propozycją prowadzenia zajęć, daleką od „głupot” […]
 • Ewaluacja edukacyjna - 2017-05-19 13:24:22
  Już po pierwszej lekturze […] monografii Henryka Mizerka można powiedzieć: nareszcie! Nieobecność tego rodzaju studiów, diagnoz oraz rodzących się w związku z nimi postulatów pod adresem praktyki ewaluacyjnej w naszej przestrzeni publicznej jest […]
 • Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami - 2017-05-11 13:24:11
  Efektywność osiąganych celów i zadań rehabilitacyjno-edukacyjnych determinuje jakość życia osób z niepełnosprawnością. Dlatego też wielkie poparcie powinny uzyskać inicjatywy tworzenia teorii i praktyki związane ze współczesnymi psycho-socjo-pedagogicznymi […]
 • Diagnoza interdyscyplinarna - 2017-05-11 13:18:44
  Monografia posiada duże walory poznawcze i praktyczne, albowiem przygotowana została przez wysoce kompetentne grono specjalistów zajmujących się zarówno problemami diagnozy oraz terapii osób dotkniętych różnymi zaburzeniami i niepełnosprawnościami, jak […]
 • KSIĄŻKI(nie)godne czytania? - 2017-05-11 12:57:44
  Prof. dr hab. Roman Leppert Rekomendacja wydawnicza książki prof. dra hab. Bogusława Śliwerskiego Już na samym wstępie stwierdzam, że z pełnym przekonaniem rekomenduję do druku przedłożony mi maszynopis zatytułowany Książki (nie)godne czytania? […]
 • Terapia jąkania u dzieci w młodszym wieku szkolnym - 2017-04-28 14:19:24
  Dzięki tej książce odważyłam się podjąć terapię dzieci jąkających się. Nie tylko zawiera ona czytelną teorię i konkretne przykłady pracy terapeutycznej, ale także mówi o obawach i wątpliwościach przeży­wanych przez samych logopedów. Ostatnie rozdziały […]
 • Edukacja. Korzenie – źródła – narracje - 2017-04-28 14:15:42
  Książka jest niewielkiej objętości. Niech jednak ta fizyczność, w połączeniu z lekkim językiem, który ma już chyba status znaku firmowego autora, nie zmyli czytelnika. Lekki język zwodzi i uwodzi, ale to trudna książka, w której każde słowo jest ciężkie […]
 • Rehabilitacja społeczna i zawodowa dorosłych osób autystycznych - 2017-03-31 12:29:15
  Z nieukrywanym zadowoleniem […] rekomenduję przygotowaną przez dr Joannę Buławę-Halasz monografię na temat: Rehabilitacja społeczna i zawodowa dorosłych osób autystycznych. Studium fenomenograficzne z zastosowaniem teorii społecznej Pierre’a […]
 • Rehabilitacja społeczna i zawodowa dorosłych osób autystycznych - 2017-03-31 12:29:15
 • Pejzaże humanistyczne - 2017-03-10 15:21:16
  Tom, składający się z ponad dwudziestu artykułów, przynosi niezwykłe bogactwo tematyczne: od literatury wspomnieniowej (Jacek Rozmus, Maria Jolanta Olszewska) do charakterystyki postaw ideowych czy filozoficznych (Jerzy Waligóra), od rozważań lingwistycznych […]
 • Język polski. Wykłady z metodyki - 2017-03-10 11:05:06
  Książka Agnieszki Kłakówny – napisana pięknym językiem, jasno, niezwykle przejrzyście, obramowana szerokim kontekstem literaturoznawczym, językoznawczym, antropologicznym, kulturoznawczym, filozoficznym, psychologicznym i pedagogicznym, pomimo niebywałej […]
 • Ruch harcerski w latach 1980–1989 - 2017-02-21 13:07:44
 • Statuty, komentarze i inne dokumenty dotyczące Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego (1989–2016). Tom III - 2017-02-21 13:04:33
  Prof. dr. hab. Bogusław Śliwerski Recenzja wydawnicza tryptyku w wyborze i opracowaniu dr Katarzyny Marszałek: - Wybór źródeł do dziejów Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Tom I. Utworzenie i rozwój Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej (1989–1999) […]
 • Rozwój Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej (2001–2016). Tom II - 2017-02-21 13:01:03
  Prof. dr. hab. Bogusław Śliwerski Recenzja wydawnicza tryptyku w wyborze i opracowaniu dr Katarzyny Marszałek: - Wybór źródeł do dziejów Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Tom I. Utworzenie i rozwój Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej (1989–1999) […]
 • Utworzenie i rozwój Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej (1989-1999). Tom I - 2017-02-21 12:57:10
  Prof. dr. hab. Bogusław Śliwerski Recenzja wydawnicza tryptyku w wyborze i opracowaniu dr Katarzyny Marszałek: - Wybór źródeł do dziejów Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Tom I. Utworzenie i rozwój Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej (1989–1999) […]
 • Osoba z niepełnosprawnością intelektualną - 2017-02-10 09:16:47
  Czytelnicy znajdą w tej monografii omówienie wielowymiarowego obrazu niepełnosprawności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem podstawowych procesów poznawczych. Zostały w niej opisane zarówno czysto psychologiczne aspekty tej kategorii niepełnosprawności, […]
 • NAUCZYCIEL DOSKONAŁY - 2017-02-10 09:12:53
  Książka ukazuje bogactwo problematyki dotyczącej edukacji nauczycieli oraz obszarów, w których jest realizowana. Cenne w tej pracy jest połączenie ogólnych rozważań nad kształceniem nauczycieli z europejskimi tendencjami i priorytetami edukacji w ramach […]
 • Starość między tradycją a współczesnością - 2017-02-10 09:09:05
  Edukacja w okresie późnej dorosłości, jako forma uczestnictwa społecznego osób starszych, jest doświadczeniem społecznym będącym odpowiedzią na potrzeby i wyzwania szybko zmieniającego się świata. Powstałe w 1975 r. Międzynarodowe Stowarzyszenie Uniwersytetów […]
 • Zaburzenia artykulacji spółgłosek u dzieci rozpoczynających naukę szkolną - 2017-02-03 14:58:27
  Monografia stanowi drugą część opracowania tej autorki pt. Przyczyny zaburzeń artykulacji zlokalizowane w układzie obwodowym (Impuls, Kraków 2015) i jego znakomite uzupełnienie. […] z jednej strony jest kompendium wiedzy teoretycznej (studentom […]
 • Opowieści o Czujątkach - 2017-01-27 09:59:18
  Pisząc o emocjach, autorka bajek odwołuje się do modelu Marshalla B. Rosenberga, zbliżonego, chociaż nieidentycznego z poznawczym modelem reakcji emocjonalnych. Terapeuta poznawczy może odnaleźć w baśniowych opowieściach takie wartości, jak możliwość […]
 • Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przestrzeni informacyjnej - 2017-01-13 09:46:04
  Z recenzji dr hab. Jolanty Zielińskiej, prof. UP im. KEN w Krakowie […] monografia wpisuje się w dyskurs społeczno-medialno-naukowy nad postrzeganiem i zaspokajaniem specjalnych potrzeb edukacyjnych w zmieniającej się dynamicznie na skutek rozwoju […]
 • Prawa dziecka w przestrzeni edukacyjno-społecznej - 2017-01-13 09:36:17
  W książce Prawa dziecka w przestrzeni edukacyjno-społecznej podoba mi się zarówno procesualne, jak i faktograficzne ujęcie prawnego i społecznego statusu dziecka, a także ścisłe ich wiązanie [...] w świetle specjalistycznego piśmiennictwa polskiego i […]
 • Zooterapia z elementami etologii - 2017-01-13 09:31:41
  Wśród problemów pasjonujących badaczy z obszaru antrozoologii na dwa warto zwrócić szczególną uwagę. Pierwszym jest zagadnienie różnicy między człowiekiem a zwierzęciem. Zaprzątało ono myśli myślicieli od początków istnienia cywilizacji zachodniej, od […]
 • ABC PEDAGOGA SPECJALNEGO. Razem łatwiej. Nowe doświadczenia - 2017-01-13 09:27:27
  Ku integracji poleca ImpulsRewalidacja jest dążeniem do przywrócenia upośledzonemu dziecku pełnej sprawności. Jest to planowany proces edukacyjny, terapeutyczny i wychowawczy, z jasno postawionymi celami, skierowanymi na usprawnianie zaburzonych funkcji […]
 • Autoprezentacja młodzieży szkolnej - 2017-01-13 09:23:22
  Znaczenie autoprezentacji jest w naszych czasach szczególnie podkreślane. Liczne poradniki dotyczące sztuki dobrego zaprezentowania siebie cieszą się ogromną popularnością, zwłaszcza wśród ludzi młodych, poszukujących pracy, partnera życiowego, czy też […]
 • System awansu zawodowego nauczycieli - 2017-01-13 09:17:57
  Z recenzji dr hab. M.J. Łukasik, prof. Ignatianum Publikacja System awansu zawodowego nauczycieli – ocena kluczowego elementu reformy edukacji jest wartościowa poznawczo – wnosi nowe treści zarówno do wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej, […]
 • THE OTHER ONE - 2016-12-07 15:10:42
 • TEN DRUGI - 2016-12-07 15:05:09
  Jak zacząć z dzieckiem rozmowę na tak zwane trudne tematy? Jak rozmawiać z nim o śmierci, żałobie, cierpieniu, niesprawiedliwości, złu? Nie mam na te pytania idealnej odpowiedzi, bazuję na rozmowach z moimi dziećmi i powołując się na nie polecam literaturę, […]
 • Przymrużenie oka - 2016-12-07 13:51:51
  Z recenzji wydawniczej prof. zw. dr hab. Marii Dudzikowej Odczytanie sensu dosłownego i ukrytego w aforystyce Wojciecha Edmunda Zielińskiego – budowanej zwykle na paradoksach i antytezie za pomocą najmniejszej ilości słów – to doskonała […]
 • Ideologia, teoria, edukacja - 2016-12-07 13:45:54
  Erich Fromm, którego pogłębione odczytanie prac dla pedagogiki przedłożył Autor, jest jednym z najważniejszych i najbardziej wpływowych myślicieli zachodnich XX wieku. Jego znaczenie wybiega daleko poza akademicki wymiar humanistyki i nauk społecznych, […]
 • Osobowość autorska absolwentów klas Montessori w perspektywie doświadczeń i celów życiowych - 2016-12-07 13:02:09
  Autorka zmierzyła się w książce z dużym wyzwaniem, głównie ze względu na wysoki stopień swoistości języka Kazimierza Obuchowskiego i kontrowersji znaczeń podstawowych kategorii w jego koncepcji osobowości autorskiej. Obecnie, gdy współczesność nie tylko […]
 • Ludzka wolność w meandrach współczesnych zagrożeń - 2016-12-07 12:52:40
  Ludzka wolność stanowi temat rzekę i wielu myślicieli próbowało wejść w jej nurt, by w refleksji zanurzyć się w oceanie zagadnień z nią związanych. Czyni to również Adam Szwedzik, podejmując w swojej najnowszej publikacji próbę wieloaspektowego opisania […]
 • Wartości, cele i plany życiowe młodzieży nieprzystosowanej społecznie - 2016-11-04 11:01:35
  Z recenzji prof. zw. dr hab. Beaty Pastwy-Wojciechowskiej Paweł Kozłowski omawia w książce tematykę młodzieży niedostosowanej społecznie, konkretnie zaś zagadnienia wartości, celów i planów życiowych. [...] Skupia się na okresie rozwojowym, jakim jest […]
 • FILOZOFICZNE IMPLIKACJE W PEDAGOGICE - 2016-11-04 10:51:19
  z recenzji prof. UAM dr. hab. Antoniego Szczucińskiego Zamysł połączenia refleksji filozoficznej, rozważań teoretycznych pedagogów i wniosków z badań empirycznych w szkołach, którego osnową będzie problem sensu życia wydaje się nader śmiały, a jednocześnie […]
 • O pedagogice społecznej i jej rozwoju - 2016-10-20 15:34:02
  Monografia autorstwa Mariusza Cichosza pełni w moim przekonaniu dwie funkcje. Pierwszą z nich jest funkcja dydaktyczna. Książka zawiera elementarne informacje i wiedzę o dyscyplinie naukowej, która stanowi przedmiot studiów tysięcy młodych ludzi, potencjalnych […]
 • Oblicza starości w perspektywie lokalnej - 2016-10-20 15:30:44
  Monografia […] wpisuje się w nurt współczesnego, interdyscyplinarnego zainteresowania starością w różnych kontekstach. Rozwój nauk medycznych, społecznych i humanistycznych wzbogaca naszą wiedzę o starości i jej różnych, nie zawsze pozytywnych, […]
 • Pedagogika przeżyć Praktycznie - 2016-10-20 15:26:56
  Publikacja Rafała Ryszki stanowi unikat na rynku wydawniczym – jest zaledwie drugą pozycją dotyczącą pedagogiki przeżyć w polskiej literaturze. Wydaje się tym bardziej potrzebna, gdyż opisuje bogate doświadczenia w tym obszarze naszego zachodniego […]
 • Pedagogika kultury popularnej – teorie, metody i obszary badań - 2016-10-20 15:22:11
  Z recenzji prof. dr hab. Agnieszki Cybal-Michalskiej Tom jest zbiorem artykułów odwołujących się do ciekawego poznawczo i jakże ważnego społecznie zagadnienia pedagogiki kultury popularnej. Uważna ich lektura ukazuje, że odpowiedź na pytanie o warunki […]
 • RACJONALNOŚĆ PROCESU KSZTAŁCENIA - 2016-10-14 15:28:58
  Wartość monografii polega na istotnym poszerzeniu i skomplikowaniu pola problemowego kształtującego się wokół pytania o racjonalność edukacji. Trzeba zarazem dodać, że poszerzenie to nie pojawiło się w rezultacie jakichś arbitralnych decyzji pozostających […]
 • Zagrożone człowieczeństwo. Tom IV - 2016-09-19 12:55:44
  Z dużym zainteresowaniem zapoznałem się z zawartością kolejnego tomu „Zagrożonego Człowieczeństwa”, tym razem zorientowanego w kierunku poszukiwania sił społecznych w środowisku życia człowieka. Na wstępie należy pogratulować redaktorom tomu […]
 • Zagrożone człowieczeństwo. Tom III - 2016-09-19 12:50:43
  Książka Od źródeł zagrożeń i patologii do profilaktyki i wsparcia pod redakcją naukową Andrzeja Olubińskiego i Moniki Suskiej-Kuźmickiej jest kontynuacją problematyki zagrożonego człowieczeństwa, która była eksplorowana w poprzednich dwóch tomach serii. […]
 • O pedagogice społecznej i jej rozwoju - 2016-09-19 12:43:55
  Monografia autorstwa Mariusza Cichosza pełni w moim przekonaniu dwie funkcje. Pierwszą z nich jest funkcja dydaktyczna. Książka zawiera elementarne informacje i wiedzę o dyscyplinie naukowej, która stanowi przedmiot studiów tysięcy młodych ludzi, potencjalnych […]
 • Teoria i praktyka kształcenia integracyjnego osób z niepełnosprawnością w Polsce w latach 1989–2014 - 2016-09-09 15:00:01
  Monografia jest wynikiem wieloletnich badań Autorki nad dynamiką rozwoju systemu kształcenia integracyjnego w Polsce z uwzględnieniem przemian w zakresie dostosowań architektonicznych, bazy dydaktycznej, charakterystyki ilościowej i jakościowej środowiska […]
 • ROCZNIK HARCERSKI - 2016-07-18 12:39:28
  Osoby zajmujące się historią harcerstwa doskonale zdają sobie sprawę z różnic ideowych, a często politycznych, dzielących działaczy harcerskich na wysokim szczeblu. Podział ten datuje się praktycznie od samego zarania harcerstwa, gdy środowisko związane […]
 • Kariera klawisza - 2016-07-18 12:35:23
  Słowniczek abarot – powrót, bluźnierstwo do wypowiadającego afera – przestępstwo agregat – cwaniak akowiec – złodziej wiejskiego inwentarza aksamitna biżuteria – drób alejka – przestrzeń (przejście) między łóżkami […]
 • Funkcjonowanie systemu rodziny czasowo niepełnej z powodu migracji w percepcji młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym - 2016-06-27 12:31:20
  Książka […] wypełnia lukę w badaniach dotyczących funkcjonowania emocjonalnego i społecznego dzieci niepełnosprawnych w rodzinach migracyjnych […]. Należy wyrazić duże uznanie za trud włożony w ilościowe opracowanie wyników oraz wielostronną […]
 • Zasoby osobiste i społeczne skazanych w procesie oddziaływań penitencjarnych - 2016-06-27 12:26:13
  Autorka podjęła udaną próbę analizy zasobów osobistych i społecznych znaczących w procesie oddziaływań penitencjarnych. Jest to […] książka wpisująca się w naukowy dyskurs o działaniach resocjalizacyjnych, jego różnych obszarach i płaszczyznach, […]
 • Praca przedszkola - 2016-06-27 11:45:27
  Przedszkole jako instytucja wychowawczo-dydaktyczna spełnia coraz większą rolę w systemie oświatowym naszego kraju. Dlatego istotna staje się wysoka jakość placówek przedszkolnych. […] Problematyką edukacji przedszkolnej, zarówno od strony pedagogicznej, […]
 • Mutyzm wybiórczy - 2016-06-27 10:16:53
  Problematyka komunikacji i mowy (zarówno elementów werbalnych, jak i niewerbalnych) w kontekście ich istoty, rozwoju, doskonalenia, mechanizmów funkcjonowania stanowi ważny i niewątpliwie aktualny problem wielu dyscyplin wiedzy o człowieku, szczególnie […]
 • BIOETYKA. MIĘDZY PRAWEM A PEDAGOGIKĄ - 2016-06-08 14:22:37
  Książka Mirosława Kowalskiego i Błażeja Kmieciaka Bioetyka. Między prawem a pedagogiką to niewątpliwie wyjątkowe opracowanie, ukazujące i analizujące wpływ regulacji prawnych na kształtowanie postaw moralnych, szczególnie w kontekście tworzenia norm prawnych […]
 • Pedagogika dyskretna - 2016-06-08 13:29:48
  „Pedagogika dyskretna” powstała, jak donosi autor we wstępie, z publikowanych wcześniej tekstów o charakterze pedagogicznego eseju. Wydawać by się zatem mogło, że stanowi zbiór stworzony z części, z których każda jest odrębną całością. I jest […]
 • ZAANGAŻOWANIE OBYWATELSKIE SŁUCHACZY UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU - 2016-04-20 14:07:07
  Książka dotyczy kilku ważnych zagadnień z punktu widzenia analiz współczesnego społeczeństwa Polski. Jest to z pewnością praca o jednym z elementów kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego, o aktywności społecznej ludzi starych i funkcjonowaniu […]
 • Destygmatyzacja przestępców w świetle Magisterium Kościoła oraz poglądów na resocjalizację - 2016-03-17 14:48:28
  Destygmatyzacja przestępców w świetle Magisterium Kościoła oraz poglądów na resocjalizację […] to pozycja ważna i potrzebna. Wpisuje się ona w naukowy nurt rozważań dotyczących modernizacji polskiego więziennictwa i zadań duszpasterstwa penitencjarnego […]
 • Moc jest w nas - 2016-03-17 14:37:02
  Książka Moc jest w nasz – bajki terapeutyczne dla dzieci i ich rodziców […] powstała jako autorski zamysł badaczki sfery edukacji, zajmującej się na co dzień praktyką pedagogiczną. Publikacja składa się dwóch części pierwsza, poprzedzona wstępem, […]
 • Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo w wieku przedszkolnym - 2016-03-16 14:07:34
  Praca składa się z dwóch podstawowych części, w których Autorka prezentuje problem nadpobudliwości psychoruchowej dzieci w wieku przedszkolnym (pojęcie, przyczyny, metody pracy z dziećmi nadpobudliwymi, wychowanie dzieci nadpobudliwych) oraz skonstruowany […]
 • Kim pan jest, mistrzu? - 2016-02-16 14:22:47
  Z recenzji prof. dr. hab. Ryszarda Macieja Łukaszewicza Nareszcie żywa opowieść – toczona ze swadą, z dala od akademickich podręczników pedagogiki, z ironią i autoironią, jednocześnie dotknięta autentycznymi doświadczeniami, wydarzeniami i... […]
 • Kierunki geograficzne na wesoło - 2016-02-12 14:41:10
  recenzji Bożeny Medolińskiej, nauczycielka dyplomowana przyrody Zeszyt ćwiczeń Kierunki geograficzne na wesoło można wykorzystać zarówno na lekcjach przyrody, jak i na zajęciach pozalekcyjnych – wyrównawczych i rozwijających. Tematyka kierunków […]
 • Pedagogika resocjalizacyjna - 2016-02-12 14:36:38
  Autor podejmuje się ważnego zadania wypełnienia wyraźnie odczuwanego braku materiałów dydaktycznych w ujęciu podręcznikowym, dotyczących profilaktyki i resocjalizacji realizowanej w środowisku wolnościowym, wykraczającej poza tradycyjne instytucje zamknięte. […]
 • PRACA SOCJALNA Z RODZINĄ PROBLEMOWĄ - 2016-02-05 15:02:54
  Z recenzji prof. dr. hab. Andrzeja Radziewicza-Winnickiego Praca socjalna z rodziną problemową to książka o charakterze metodycznym […], stanowiąca niezwykle aktualne i wartościowe z punktu widzenia obszarów zainteresowań […] nauk społecznych […]
 • Wyobraźnia - uskrzydlanie FANTAZJI - 2016-02-05 14:58:07
  Autorski program ochrony pamięci, którym może posługiwać się każdy zainteresowany – osoba troszcząca się o własną lub o cudzą sprawność zapamiętywania teraźniejszości i przywoływania na pamięć przeszłości – z chęcią opiniuję jako warty szerokiego […]
 • Blok zadań dla osób zagrożonych DEMENCJĄ - 2016-02-05 14:54:08
  Autorski program ochrony pamięci, którym może posługiwać się każdy zainteresowany – osoba troszcząca się o własną lub o cudzą sprawność zapamiętywania teraźniejszości i przywoływania na pamięć przeszłości – z chęcią opiniuję jako warty szerokiego […]
 • PAMIĘĆ ULEPSZANA - 2016-02-05 14:50:17
  Autorski program ochrony pamięci, którym może posługiwać się każdy zainteresowany – osoba troszcząca się o własną lub o cudzą sprawność zapamiętywania teraźniejszości i przywoływania na pamięć przeszłości – z chęcią opiniuję jako warty szerokiego […]
 • Miłość Kocha... lubi... szanuje...? - 2016-02-03 15:18:30
  Cała książka to wartościowe studium nad najważniejszym obszarem życia człowieka, jaki definiowany jest pojęciem miłości. Autorka dostarcza […] przeglądu współczesnych badań i wybranych teorii w zakresie tej problematyki. Przekonuje z literackim […]
 • W poszukiwaniu teorii działania profesjonalnego pedagogów - 2016-02-01 12:07:04
  Monografię zaliczam do tych publikacji usytuowanych w obszarze nauk społecznych, które mogą być ważne, a nawet przełomowe, w obszarze teorii oraz praktyki edukacji, i to nie tylko pedagogów. […] Oryginalna konceptualizacja badań (skupienie się na […]
 • Jąkanie - 2016-02-01 11:58:43
  Z recenzji prof. zw. dr hab. Marii Pąchalskiej Monografia Doktor Jolanty Góral-Półroli prezentuje nowoczesne, interdyscyplinarne w swej naturze ujęcie problematyki zaburzeń płynności mówienia. Jąkania bowiem nie da się rozpoznawać z perspektywy jednej […]
 • Osoby starsze jako ofiary przemocy domowej - 2016-01-19 09:30:19
  Takie prace mają sens, bo pozwalają żywić nadzieję na upowszechnienie zarówno racjonalnego podejścia ofiar do przeżywanego dramatu, jak i wiedzy o sposobach ratowniczego działania wobec własnego nieszczęścia. Tak więc […] chcę dobitnie stwierdzić, […]
 • Opowiadanie jako metoda kształcenia w świetle filozofii edukacji KIERANA EGANA - 2016-01-19 09:11:51
  Książkę A. Murzyna czyta się z ogromną satysfakcją intelektualną, bowiem potrafi on wejść w konflikt z tradycją, by odzyskać wartość dającej się zaktualizować przeszłości dla pedagogiki przyszłości [...]. Czas odejść od spostrzegania i traktowania szkoły […]
 • Pedagogiczne zwierzątko - 2015-12-18 14:11:51
  Autor świadom potrzeby tropienia fałszywych ścieżek myśli i praktyki wychowawczej podkreśla: „nie tropię tu miejsc, z których wypływa pedagogika, lecz wskazuję takie, z których bierze się jej obecny kształt. Może to być poważnym zarzutem metodologicznym, […]
 • RACJONALNOŚĆ PROCESU KSZTAŁCENIA T.1 - 2015-12-18 12:23:41
  Renata Nowakowska-Siuta ze swobodą porusza się po podejmowanych problemach, a jej narracje są uzasadnione, oparte przy tym na reprezentatywnej literaturze przedmiotu. Zawarte w pierwszej części książki interpretacje są nasycone treścią i dobrze wpisują […]
 • V E R S U S - 2015-12-15 12:02:44
  Konsekwencje czytania książki Lecha Witkowskiego mogą być wstrząsem poznawczym dla tych wszystkich, którzy zawierzyli procesowi komunikowania się naukowego, przekazującego ważne depozyty kulturowo-naukowe w czasie. [...] Nikt inny ze znanych mi interpretatorów […]
 • Uczłowieczyć komunikację - 2015-12-11 14:28:02
  Komunikacja w klasie szkolnej oraz w samej szkole jest niewątpliwie kluczową aktywnością wszystkich podmiotów […]. Właściwie każdy pedagog wymieniłby kilka bardziej lub mniej znanych teorii pedagogicznych ujmujących komunikację jako fundamentalną […]
 • Przemyśleć z Michelem Foucaultem edukacyjne dyskursy o młodzieży - 2015-12-10 14:13:32
  „Dr Helena Ostrowicka złożyła jako propozycję wydawniczą monografię eksplorującą tradycję budowaną na dorobku Michela Foucaulta, jednego z najważniejszych dla współczesnej humanistyki i nauk społecznych badaczy francuskich. W recepcji jego prac […]
 • Jak zachęcić 2-latka do mówienia - 2015-11-27 14:41:32
  W poradniku autorka przedstawia problemy, które mogą być przeoczone, a są ważne dla ogólnego rozwoju dziecka, szczególnie dla rozwoju jego mowy. Wyjaśnia i sygnalizuje, kiedy rodzice powinni szukać pomocy u specjalisty i na jakie objawy należy zwrócić […]
 • PAMIĘTNIK WOJENNY HARCERZA 1918-1920 - 2015-11-09 11:02:29
  Seria wydawnicza „Przywrócić Pamięć” ma przybliżyć współczesnemu społeczeństwu publikacje założycieli ruchu skautowego, twórców rozwoju idei i metodyki harcerskiej z lat 1911–1939. To książki zakazane po 1945 roku, wycofywane z […]
 • Poczucie sensu życia osób starszych - 2015-10-30 13:09:34
  Żyjemy coraz dłużej, ale czy przez to nie gubimy sensu nazbyt rozprzestrzenionej w czasie egzystencji? Ta myśl może być znakomitym punktem wyjścia do tworzenia pedagogiki starości i rozważań nad tym, jak odnaleźć zagubiony w czasach postmodernistycznego […]
 • CYBERPRZESTRZEŃ - CZŁOWIEK - EDUKACJA - 2015-10-16 13:23:41
  Widać wyraźną przemianę z modelu wirtualnej rzeczywistości w rzeczywistość rozszerzoną, tzn. cyberprzestrzeń przestaje być alternatywą dla obecnego świata, a staje się naszym światem codziennym, łączącym się z realnym dzięki mobilnym technologiom. Efekt […]
 • CYBERPRZESTRZEŃ - CZŁOWIEK - EDUKACJA - 2015-10-16 13:18:23
  Przedstawione Czytelnikom artykuły mają wysoką wartość naukową. Publikacja stanowi cenne kompendium wiedzy z zakresu pedagogiki medialnej. Z recenzji dr hab. Barbary Kędzierskiej, prof. UP Książka poświęcona jest obszarowi nauk o edukacji, […]
 • Edukacja medialna w dobie współczesnych zmian kulturowych, społecznych i technologicznych - 2015-10-16 13:11:07
  Książka pod redakcją Agnieszki Ogonowskiej i Grzegorza Ptaszka bardzo aktualnie i wyjątkowo szybko reaguje na nowe trendy uwarunkowane nie tylko współczesnymi procesami społecznymi i kulturowymi, ale także technologicznymi, które odzwierciedlają się w […]
 • Praca licencjacka i magisterska z pedagogiki, psychologii i socjologii - 2015-10-12 12:08:23
  Prof. zw. dr hab. Robert Woźniak Uniwersytet Szczeciński Recenzja wydawnicza poradnika Franciszka Bereźnickiego pt. „Praca dyplomowa na studiach I i II stopnia z nauk społecznych", Szczecin 2009 1. Cel i zakres pracy Stan badań […]
 • Opuszczeni rodzice - 2015-10-07 14:29:50
  Problem niespodziewanej utraty własnego dziecka należy do coraz bardziej powszechnych, a nadal traktowanych jako swego rodzaju społeczne tabu. Nie ma dla rodziców nic gorszego niż doświadczenie śmierci dziecka. Podjęcie zatem tego zagadnienia jest niezwykle […]
 • Kwestionariusz badania mowy - 2015-10-05 14:54:37
  W zawodzie logopedy postawienie trafnej diagnozy stanowi klucz do ustalenia dalszego postępowania terapeutycznego i podjęcia odpowiednich kroków mających na celu poprawę funkcjonowania dziecka. Reguła ta dotyczy zarówno zaburzeń rozwojowych jak i artykulacyjnych, […]
 • Formy wsparcia dla osób skazanych przedterminowo opuszczających zakłady karne - 2015-09-30 10:38:47
  Zasługą autorki jest nie tylko napisanie książki bogatej w materiały empiryczne, wszechstronnej i dobrze podporządkowanej regułom warsztatu nauk empirycznych, ale także zademonstrowanie wyzwań, przed którymi stajemy, jeśli chcemy trzymać się nadal, skądinąd […]
 • Wielokulturowość między edukacją regionalną i edukacją międzykulturową - 2015-09-30 10:18:59
  Wybrane przez Redaktorów teksty mają zróżnicowany charakter: ze względu na podejmowane tematy, rozmiar, obszar badań, reprezentowaną dyscyplinę naukową, posiadane doświadczenie w zakresie tej tematyki. Autorami w dużej mierze są uznani i cenieni specjaliści […]
 • Ludzka starość - 2015-09-30 10:09:13
  Praca jest bardzo dobra, kompetentna, gwarantują to Autorzy, którzy posiadają już dorobek w zakresie gerontologii i andragogiki. Napisali kilkanaście prac, prowadzili badania, organizowali konferencje, redagowali materiały konferencyjne i czasopisma (…). […]
 • Przyczyny zaburzeń artykulacji zlokalizowane w układzie obwodowym - 2015-09-14 09:58:45
  Godną uznania cechą książki jest ścisłe powiązanie wiadomości teoretycznych z praktyką logopedyczną. Warto zwrócić uwagę, że wskazówki dotyczące terapii są bardzo często zawarte także w teoretycznych opisach diagnozowanych zaburzeń. Uważam to za wielką […]
 • Pedagogika specjalna - 2015-09-02 13:15:52
  Monografia Iwony Chrzanowskiej to praca jakiej w ostatnim dziesięcioleciu nie opublikowano. To gigantyczne zadanie twórcze z szeregiem subdyscyplinarnych i interdyscyplinarnych wątków. Warto zwrócić uwagę, że książka ma aspiracje „wyjścia” […]
 • Poziom satysfakcji z życia i poziom inteligencji emocjonalnej wśród skazanych mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności w polskich zakładach karnych - 2015-08-26 09:11:54
  Dagmaria Maria Boruc, powołując się na cele resocjalizacyjne, formułowane w działalności penitencjarnej wobec osób skazanych, stara się uzasadnić poszukiwania nowych psychologicznych wyznaczników czy korelatów zachowań przestępczych – jako poszerzających […]
 • Dydaktyka szkolna dla kandydatów na nauczycieli - 2015-08-11 12:58:58
  Praca Franciszka Bereźnickiego, pt. Dydaktyka szkolna dla kandydatów na nauczycieli, jako podręcznik akademicki ma w sobie walory poznawcze, utylitarne i aplikacyjne. W swej treści oraz sposobach ich prezentacji w całym podręcznikowym materiale mogą być […]
 • Imigranci polscy w Kanadzie - 2015-08-11 12:54:44
  Zwrócenie uwagi na specyficzne, dość liczne a mimo to mało znane środowisko migracyjne oraz dostarczenie materiału do porównania go z innymi skupiskami polskich migrantów w świecie, to ważne zalety pracy. (…) Wbrew tytułowi, praca jest nie tyle […]
 • Współczesne teorie i nurty wychowania - 2015-08-11 12:50:32
  Nie ulega wątpliwości potrzeba ukazania się pozycji Bogusława Śliwerskiego „ Współczesne teorie i nurty wychowania ".Zagubieni w świecie różnych teorii, znaczeń, koncepcji są nie tylko studenci, ale również ich profesorowie - nauczyciele nauczycieli. […]
 • Poczucie sensu życia osób starszych - 2015-08-11 12:44:47
  Żyjemy coraz dłużej, ale czy przez to nie gubimy sensu nazbyt rozprzestrzenionej w czasie egzystencji? Ta myśl może być znakomitym punktem wyjścia do tworzenia pedagogiki starości i rozważań nad tym, jak odnaleźć zagubiony w czasach postmodernistycznego […]
 • Autyzm i AAC - 2015-08-11 12:18:02
  Praca dotyczy bardzo istotnej i doniosłej społecznie problematyki, jaką stanowi prezentacja rozmaitych form wspomagania procesu komunikacji osób z autystycznym spektrum zaburzeń (ASD). Autorzy wykorzystali z jednej strony aktualne dane z literatury sięgając […]
 • Postawy nauczycieli wobec edukacji międzykulturowej a kultura szkoły - 2015-06-30 09:00:23
  Aktualnym kierunkiem zainteresowań i działań w sferze edukacyjnej powinna być problematyka wynikająca z coraz powszechniejszego zróżnicowania wielokulturowego na całym świecie, w Europie i w Polsce. Liczba emigrantów stale przecież rośnie; wzrasta też […]
 • Źródła sukcesu pedagogicznego animatorów kultury muzycznej - 2015-06-30 08:54:43
  Książka Pani Alicji Deleckiej-Bury Źródła sukcesu pedagogicznego animatorów kultury muzycznej. Studium przypadków w interesujący sposób podejmuje problem animatorów kultury – w tym przypadku animatorów kultury muzycznej. Jest to zawód i rola społeczna […]
 • Fatamorgana saudyjskiej przestrzeni społeczno - kulturowej kobiet. - 2015-06-23 10:34:33
  "(...) Książka Pani Anny Odrowąż-Coates jest absolutnie unikatową pozycją na polskim horyzoncie dyskursu o sytuacji kobiet uprawianego przez przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych. ( ... ) Jest to pionierska w polskiej literaturze naukowej […]
 • Kultura szkoły. - 2015-06-17 15:41:11
  Można sądzić, że badanie kultury szkoły wymaga równoczesnego zmagania się z przynajmniej dwoma kręgami powiązanych ze sobą zagadnień. Jeden z nich wiąże się z samym przedmiotem, który ma nieostre granice, a zarazem jest w literaturze odczytywany na różne […]
 • Stres w pracy kuratora sądowego - 2015-06-01 12:22:27
  Przedstawiona mi do recenzji publikacja prezentuje w sposób niezwykle uporządkowany i kompetentny szereg informacji na temat kurateli sądowej jak również samych kuratorów sądowych, zarówno w wymiarze jednostkowym, społecznym, penitencjarnym, kryminologicznym […]
 • Metoda pracy z osobami cierpiącymi na zaburzenia mowy - 2015-05-29 13:10:11
  Wartością [...] publikacji, a zarazem osiągnięciem Barbary Pastuszek-Lipińskiej jest próba perspektywicznego (wobec nowych wyzwań) ujęcia metod terapii (choćby zmian w podejściu do terapii mowy) z jej wielowarstwowymi uwarunkowaniami. Warte podkreślenia […]
 • Dysleksja u osób dorosłych - 2015-05-29 12:48:00
  Problem dysleksji u osób dorosłych jak piszą autorki tej dość krótkiej publikacji stał się obecnie problemem, który należy dokładnie przebadać. Najczęściej dysleksja w naszym kraju badana jest wśród dzieci w wieku szkolnym. Książka autorstwa Marty Łockiewicz […]
 • Działalność szkoły we wspomaganiu rozwoju ucznia zdolnego - 2015-05-29 12:18:27
  Przytoczone w pracy założenia tworzenia programów kształcenia uczniów uzdolnionych uzmysławiają nam, że jednolity program i plan kształcenia uczniów uzdolnionych w Polsce nie jest przystosowany do potrzeb społeczeństwa, które szumnie nazywa się społeczeństwem […]
 • Akademickie kształcenie pedagogów w procesie zmiany - 2015-05-12 13:22:47
  [...] Przedłożony projekt monografii stanowi ważny i potrzebny głos w dyskusji nad kształceniem akademickim oraz profesjonalizacją. Zachodzące dziś bowiem zmiany w tych obszarach, choć z jednej strony są również przejawem rozwoju i często oczywistych […]
 • ABC PEDAGOGA SPECJALNEGO. Razem łatwiej. Nowe doświadczenia - 2015-04-20 13:53:45
  Choć o edukacji dzieci upośledzonych umysłowo czy niepełnosprawnych mówi się od dawna, to kształcenie integracyjne jest jeszcze dla wielu osób czymś nowym. Obecnie odchodzi się od tworzenia szkół specjalnych i tworzy warunki ku temu, by dzieci niepełnosprawne […]
 • Dziecko autystyczne - 2015-04-20 12:50:21
  Na polskim rynku wydawniczym wiele jest publikacji na temat autyzmu. Jednak wciąż rzadko zdarza się, żeby rodzice dzieci dotkniętych tym zaburzeniem dzielili się z czytelnikami swoją wiedzą, przeżyciami i doświadczeniami. Taka jest właśnie książka Beaty […]
 • Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Tom 3 - 2015-04-02 15:03:43
  Trzeci tom dzieła Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność, przygotowany pod redakcją naukową prof. dr hab. Janiny Kostkiewicz, jest kontynuacją bardzo ważnej i potrzebnej w Polsce serii dotyczącej wychowania katolickiego realizowanego […]
 • Transgresje w edukacji. Tom 2 - 2015-03-17 13:19:48
  Tom drugi Transgresji w edukacji stanowi kontynuację zakończonego dużym powodzeniem przedsięwzięcia podjętego przez profesora Wiktora Żłobickiego w tomie pierwszym (pod takim samym tytułem). Muszę stwierdzić bez żadnego wahania, że i ta książka spełnia […]
 • Nauki o kulturze fizycznej - 2015-02-26 12:49:20
  Książka Andrzeja Pawłuckiego Nauki o kulturze fizycznej jest niezwykła. Jej niezwykłość polega na tym, że zawiera jedyne jak dotychczas uzasadnienie ontologiczne i socjologiczne tytułowych nauk. Spośród niewielu wypowiedzi i opracowań o znaczeniu naukoznawczym […]
 • Edukacja (w) polityce. Polityka (w) edukacji. Inspiracje do badan polityki oświatowej - 2015-02-20 11:11:02
  Każda kolejna książka profesora Bogusława Śliwerskiego stanowi wydarzenie w polskich naukach społecznych, a w szczególności – pedagogicznych. Takie moje przekonanie odnosi się bez wątpienia także do recenzowanej przez mnie, najnowszej pozycji tego […]
 • Uczeń (nie) biega i (nie) krzyczy - 2015-02-12 14:38:25
  Książka Uczeń (nie) biega i (nie) krzyczy. Rytuały oporu jako przejaw autoekspresji młodzieży jest solidnym, erudycyjnym, akademickim oraz bardzo dobrze ugruntowanym teoretycznie i empirycznie studium na temat bierności i aktywności, zniewolenia i wolności […]
 • Transgresje w edukacji - 2015-02-09 15:27:41
  Książkę rekomenduję do druku z wyraźnym przekonaniem, że będzie czytana i cytowana, stanowi bowiem wartościowe kompendium wiedzy, obejmujące jasno określone pole problemowe, a jednocześnie posiadające skrystalizowaną myśl/ideę przewodnią. Redaktorowi, […]
 • Edukacja (w) polityce. Polityka (w) edukacji - 2015-02-03 11:55:07
  Każda kolejna książka profesora Bogusława Śliwerskiego stanowi wydarzenie w polskich naukach społecznych, a w szczególności – pedagogicznych. Takie moje przekonanie odnosi się bez wątpienia także do recenzowanej przez mnie, najnowszej pozycji tego […]
 • W stronę pedagogiki istotnej egzystencjalnie - 2015-01-29 14:04:24
  […] jest to książka programowa, budująca strategię troski o to, aby oddziaływania edukacyjne były „istotne egzystencjalnie”. Szereg inspiracji [...] pojawia się na taką skalę po raz pierwszy w polskiej pedagogice [...]. poleca Impuls[…] […]
 • Śmiech w edukacji - 2015-01-28 14:27:18
  Fragmenty recenzji wydawniczej Prof. dr hab. Doroty Klus-Stańskiej (Uniwersytet Gdański) „Otrzymany do recenzji materiał zaciekawia już samym tytułem, a bliższe zapoznanie się z zawartością pozwala czytelnikowi zauważyć, że ma w rękach książkę, […]
 • Wierszopełki - 2015-01-28 14:03:26
 • Stefan Banach Niezwykłe życie i genialna matematyka - 2015-01-28 13:03:22
  Jesienią lubię czytać biografie. Lubię wiedzieć coś o autorach słynnych, wielkich twierdzeń czy odkryć – w jakim okresie pracowali (ilu studentów matematyki wie, kiedy żył Cauchy? A Darboux?), z jakim ośrodkiem naukowym byli związani; przepadam […]
 • Niewidzialne środowisko - 2015-01-28 11:10:03
  Wybierz grupę: Autorzy Klienci indywidualni Księgarnie i Hurtownie Biblioteki i Uczelnie Naukowcy Logopedzi - Poradnie Przedszkola i Szkoły Pozostali Aktualna oferta Zapraszamy księgarnie i hurtownie oraz pozostałych odbiorców do pobierania […]
 • Współczesna filozofia edukacji - 2014-12-29 14:50:54
  Podręcznik rekonstruuje różne perspektywy poznawcze. Jego structure wyznaczają bloki problemowe związane z podstawowymi kontekstami edukacyjnymi: kulturą, religią, indoktrynacją, wolnością i autorytetem, oraz koncepcjami porządku społecznego – liberalizmem, […]
 • Niewidzialne środowisko - 2014-12-22 11:44:49
  Z rekomendacji wydawniczej prof. Zbigiewa Kwiecińskiego: /.../ jest to w kolejnej wielkiej monografii Autora odczytanie dzieła Heleny Radlińskiej wbrew całej tradycji jej odczytań przez kilka pokoleń pedagogów społecznych i pedagogów ogólnych, wpisujące […]
 • Człowiek - technologia - media - 2014-11-25 14:37:35
  „Opracowany przez dwoje wybitnych medioznawców psychologów zbiór tekstów <> może się przyczynić – nie sam naturalnie, lecz w towarzystwie innych publikacji – […]
 • Dziecko prenatalne - 2014-11-25 14:08:56
  Kiedy po raz pierwszy czytałam tę książkę, wówczas jeszcze w języku słowackim, nie mogłam opanować zdziwienia, że po ponad 25 latach od jej napisania, pozostaje ona wciąż aktualna. Potem przyszła zaduma, a wraz z nią smutek. Wydawało się bowiem, że przez […]
 • Prenatalny okres życia człowieka - 2014-11-24 15:07:41
  Przedstawiona do recenzji wydawniczej książka wpisuje się w bogatą problematykę dotyczącą prenatalnego okresu życia człowieka. Zawiera ona zagadnienia na styku biologicznego, psychicznego i duchowego wymiaru życia ludzkiego w odniesieniu do dziecka prenatalnego […]
 • Podręczny słownik terminów AAC - 2014-10-01 15:11:45
  Magdalena Grycman i Bogusława B. Kaczmarek podjęły się trudnego zadania – opracowania pojęć używanych przez specjalistów w dziedzinie komunikacji wspomagającej i alternatywnej. Zadanie zostało wykonane na poziomie wysokim. W słowniku można znaleźć […]
 • Makaton w rozwoju osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi - 2014-10-01 14:32:50
  […] książka jest ciekawym i bardzo potrzebnym przedsięwzięciem na polskim rynku wydawniczym. Przede wszystkim jest uzupełnieniem literatury na temat teoretycznych podwalin Makatonu, wzbogaconym o konkretne, bardzo pomocne przykłady wykorzystania […]
 • Women in different global contexts - 2014-09-22 13:35:58
  Jest to książka wyjątkowa – ze względu na bogactwo treści, różnorodność podejmowanych tematów, perspektyw badawczych. (…) Pozornie jednolity temat, dotyczący najogólniej aktywności kobiet uwzględnia całe spektrum problemów, zagadnień, zjawisk. […]
 • Opór w kulturze - 2014-09-22 12:43:31
  Teoria oporu, czy raczej wielowątkowo podejmowany i wielokierunkowo zorientowany „paradygmat oporu”, funkcjonuje już w badaniach pedagogicznych w rozmaitych obszarach refleksji pedagogicznej: pedagogiki ogólnej, teorii wychowania, pedagogiki […]
 • Edukacja na rzecz praw dziecka w szkole wyższej - 2014-09-17 14:21:32
  Książka jest pozycją [...] o profilu dydaktyczno-metodycznym, zawiera wszelkie konieczne elementy – od teoretyczno-uzasadniających oraz wpisujących propozycję w dyskurs na temat kształcenia nauczycieli, przez określenie istoty przedmiotu/modułu […]
 • STRES w pracy zawodowej nauczyciela - 2014-09-17 14:11:23
  Praca Stanisława Korczyńskiego stanowi interesujące i wartościowe opracowanie niezwykle istotnych kwestii dotyczących funkcjonowania współczesnych nauczycieli w zawodzie, problemów mających decydujący wpływ na sukcesy uczniów i wychowanków, a także na […]
 • Wspomaganie rozwoju dziecka z ryzyka dysleksji - 2014-07-29 12:53:04
  W rzeczywistości szkolnej i wychowawczej w szerszym zasięgu zjawisko dysleksji jest zauważane i nastąpił etap rozumienia trudności w nauce z nim związanych oraz podejmowane są próby obniżenia progów tych trudności. Takich prac w ostatnich latach pojawia […]
 • Kobieta epoki wiktoriańskiej (wersja papierowa) - 2014-07-04 10:07:06
  Podczas lektury warto zagłębić się w interesująco ukazane dyskursy konstruujące asymetrię płciową oraz podporządkowujące kobietę. Autorka świetnie wyeksponowała wszakże najciekawsze i najmniej rozpoznane z perspektywy dnia dzisiejszego: kwestie tożsamości, […]
 • Cywilizacja informatyczna i Internet - 2014-05-16 12:56:43
  Książka Mateusza Muchackiego jest studium teoretycznym dotyczącym problematyki cywilizacji informatycznej rozpatrywanej z punktu widzenia zachodzących przemian społeczno-gospodarczych i edukacyjnych. Jest to właściwa podstawa do rozważań na temat szans […]
 • Codzienność doświadczeń zdrowotnych a tożsamość zawodowa nauczycieli kultury fizycznej - 2014-05-16 12:33:29
  Wyróżniam w rozprawie szczególnie jakościową interpretację danych empirycznych zebranych metodą wywiadu pogłębionego. Ta część opracowania jest całością samą w sobie – kompletną „dla siebie”, co znaczy w języku metodologii badań jakościowych […]
 • Narkotyki w kulturze młodzieżowej - 2014-05-05 14:16:42
  Książka Beaty Hoffmann wyraźnie pokazuje, że substancje odurzające są stare jak kultura, społeczeństwo, świadomy siebie i otoczenia człowiek. Niegdyś były częścią kompleksu mityczno-rytualnego; pojawiły się także jako wyzwalacz wyobraźni w bohemach artystycznych […]
 • Neoliberalne reformy edukacji w Stanach Zjednoczonych - 2014-05-05 13:58:41
  Dla chcących zrozumieć istotę neoliberalnych reform edukacji poleca Impuls Warto sięgnąć po najnowszą, genialną, kolejną już książkę prof. Eugenii Potulickiej z Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu poświęconą ideologii neoliberalnej w edukacji. […]
 • O wychowaniu na arenie szkolnego wieloboju - 2014-05-05 13:34:45
  Rozmiar zjawiska rywalizacji, stwierdzony w badaniach zaprezentowanych w monografii, musi niepokoić nie tylko naukowców, ale także wszystkich, którzy wpływają na kształt przyszłej edukacji i którzy tę edukację realizują. […] Opinie uczonych, […]
 • Przemoc stosowana przez kobiety (wersja papierowa) - 2014-03-17 15:23:06
  Autor jest uważnym obserwatorem zmian zachodzących we współczesnym życiu społecznym. Wbrew tradycyjnemu ujęciu kryminologicznemu oraz rozpowszechnionemu, zwłaszcza w naszym społeczeństwie, stereotypowi potrafił dostrzec, że zjawisko przemocy w licznych […]
 • Historia ludzi. Historia dla ludzi (wersja papierowa) - 2014-03-03 15:02:35
  „Współczesna edukacja historyczna może z powodzeniem pełnić funkcję edukacji emancypacyjnej, nastawionej na demokrację, obywatelskie działania, otwartość na różnorodność i pokojowe współistnienie w świecie wielokulturowym. Warunkiem koniecznym […]
 • Pedagogika porównawcza - 2014-02-27 11:32:14
  Pedagogika porównawcza jest to subdyscyplina studiów edukacyjnych, która w ostatnim okresie rozwija się bardzo dynamicznie. Rośnie w naszym kraju zainteresowanie systemami oświatowymi funkcjonującymi w innych społeczeństwach; co wynika również i z logiki […]
 • Współczesna przestrzeń edukacyjna (wersja papierowa) - 2014-02-19 13:36:36
  „(…)praca pod redakcją Ewy Musiał i Małgorzaty Bednarskiej jest szczególnie istotna i aktualna w dobie poszukiwania rozwiązań nastawionych na głębokie, jakościowe zmiany funkcjonowania instytucji edukacyjnych i znajduje pełne uzasadnienie […]
 • Oblicza kapitału społecznego uniwersytetu (wersja papierowa) - 2014-02-19 13:12:23
  Tom jest kolejną prezentacją wyników longitudinalnych badań nad stanem i kontekstami kształtowania i rozwoju kapitału społecznego w instytucjach edukacyjnych. Tym razem przedmiotem analiz i interpretacji są wyniki drugiego pomiaru w trzyetapowych badaniach […]
 • SZKOŁA JAKO PRZESTRZEŃ EDUKACYJNEGO - 2014-02-14 11:30:19
  Szkolna rzeczywistość we współczesnym zglobalizowanym świecie z jednej strony fascynuje, a z drugiej przeraża. Nie ma wątpliwości, że dzisiejszy uczeń i nauczyciel mają ogromne możliwości rozwoju. W dobie technicyzacji edukacji powstaje wiele przestrzeni […]
 • Przygotowanie młodzieży licealnej do korzystania z metod i technik informatycznych (wersja papierowa) - 2014-02-14 10:32:31
  Książka jest kompetentnie opracowanym raportem z badań. Tematyka badań jest bardzo aktualna – dotyczy bowiem różnych aspektów przygotowania licealistów do wykorzystywania nowoczesnych technologii informatycznych. Istotnym walorem badań jest porównanie […]
 • Kultura popularna i tożsamość młodzieży - 2014-02-10 14:59:35
  Zbyszko Melosik jest znakomitym obserwatorem kultury współczesnej i nie uchyla się od poszukiwania odpowiedzi na trudne pytania, które stawia edukacji dzisiejszy świat. Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności to wartościowe […]
 • ETYKA W MEDYCYNIE – WCZORAJ I DZIŚ - 2014-02-07 15:15:50
  Książka Etyka w medycynie – wczoraj i dziś jest kontynuacją gdańskiej tradycji refleksji etycznej i łączy wybrane wątki historyczne etyki w medycynie z jej aktualną problematyką. Jest to zbiór publikacji przedstawianych na organizowanej w dniach […]
 • Wprowadzenie do muzykoterapii - 2014-01-13 13:52:27
  Książkę oceniam wysoko i uważam, że jest ze wszech miar pożądana na polskim rynku wydawniczym. […] Praca […] ma charakter zwartego wprowadzenia do muzykoterapii. Zwartego, ale nie powierzchownego. Autorka posiada bowiem umiejętność porządkowania […]
 • Wokół Kena Robinsona - 2014-01-13 12:22:03
  W nowy rok wchodzimy z najnowszą rozprawą profesora Uniwersytetu Śląskiego - Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie - Andrzeja Murzyna pt. „Wokół Kena Robinsona kreatywnego myślenia o edukacji” (Oficyna Wydawnicza IMPULS w Krakowie […]
 • Dziecko o specjalnych potrzebach w kręgu interdyscyplinarnej terapii - 2013-12-27 15:16:35
  Dziecko o specjalnych potrzebach w kręgu interdyscyplinarnej terapii to pozycja zasługująca na baczną uwagę praktyków i teoretyków zajmujących się przestrzenią szkolnictwa specjalnego w ujęciach pedagogicznym, edukacyjnym, rewalidacyjnym, logopedycznym, […]
 • TRZY FALE POWOJENNEJ EMIGRACJI - 2013-11-19 10:59:46
  Książka jest oryginalną, starannie przygotowaną i rzetelnie oddającą życie emigracyjne pozycją, która powinna zainteresować szerokie grono czytelników. Badacze życia emigracyjnego znajdą w niej nie tylko potwierdzenie niektórych wyników swoich badań, […]
 • Problemy zdrowia psychicznego u osób z zespołem Downa - 2013-11-19 09:56:07
  Przedstawiona do recenzji książka jest pierwszym w Polsce, wedle wiedzy piszącego te słowa, naukowym opracowaniem tematyki zaburzeń psychicznych u osób z zespołem Downa. Temat jest niezwykle ważny, gdyż obszar diagnozy i obrazu klinicznego zaburzeń […]
 • TRZY FALE POWOJENNEJ EMIGRACJI (wersja papierowa) - 2013-11-15 13:22:57
  Książka jest oryginalną, starannie przygotowaną i rzetelnie oddającą życie emigracyjne pozycją, która powinna zainteresować szerokie grono czytelników. Badacze życia emigracyjnego znajdą w niej nie tylko potwierdzenie niektórych wyników swoich badań, […]
 • Teoria rozwiązywania innowacyjnych zadań (wersja papierowa) - 2013-11-08 09:54:05
  Irena Stańczak podjęła się opracowania zagadnienia wzbogacania teorii i praktyki edukacji wczesnoszkolnej – szczególnie w sferze rozwijania aktywności poznawczej, samodzielności poznawczej i twórczości uczniów klas początkowych – przez […]
 • Dziecko w świecie literatury i życiu współczesnym - 2013-10-23 15:31:19
  Tom pomyślany jako podsumowanie serii okazał się podwójnym pożegnaniem – zamierzonym pożegnaniem z serią oraz, niestety, pożegnaniem z Autorką. [...] Przychodzi smutne skojarzenie z mądrą myślą wyrażoną przez księdza Jana Twardowskiego – trzeba […]
 • Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Tom 2 - 2013-10-23 14:55:24
  W tomie drugim […] przedmiotem analiz są przesłanki tematyczne tkwiące „korzeniami” w antropologii człowieka, filozofii, teologii, psychologii, antropologii kulturowej, etyce, którymi kierowali się założyciele zakonów w podejmowaniu […]
 • Systemy normatywne w świadomości osób uwięzionych - 2013-10-04 15:16:33
  Walorem publikacji są konkretne odpowiedzi na pytania: jak systemy normatywne wpływają na regulację i kontrolę zachowania osób osadzonych w zakładach karnych [...], jak z nimi postępować, co im oferować, zapraszając do osobowej – personalistycznej […]
 • Inteligencja emocjonalna nauczycieli gimnazjów - 2013-10-04 15:00:05
  Książka Katarzyny Szorc jest poświęcona tematyce mającej duże znaczenie dla teoretycznej wiedzy pedagogicznej i praktyki edukacyjnej. Tytułowa inteligencja emocjonalna należy bowiem do kompetencji osobistych człowieka, wyrażających się w rozumieniu zdolności […]
 • Związki miłosne w sieci (wersja papierowa) - 2013-09-20 12:58:25
  Przyjęło się uważać, że świat nowych mediów zrewolucjonizował wszystkie sfery ludzkiego życia, także te związane z relacjami społecznymi, w tym relacjami o najbardziej intymnym, partnerskim charakterze. Jak wskazują współczesne badania (np. autorstwa […]
 • Pedagogia przeżycia estetycznego - 2013-09-05 10:48:43
  Praca monograficzna Jadwigi Lach-Rosochy […] wyraźnie wpisuje się w jakże potrzebną dzisiaj dyskusję wokół miejsca przeżycia estetycznego w szeroko pojmowanej działalności edukacyjnej. Mamy tutaj do czynienia z kolejnym znaczącym głosem uzasadniającym […]
 • Przestrzeń dla kreatywności uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim - 2013-09-05 10:44:26
  Katarzyna Parys podjęła wyzwanie zmagania się z obszarem badawczym, w który pedagodzy specjalni wkraczają incydentalnie. Złożoność zjawiska kreatywności uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim zdecydowała się rozważyć w szerokiej […]
 • Pedagogika kognitywistyczna (wersja papierowa) - 2013-09-05 10:38:00
  Analiza paradygmatów pedagogiki i procesów komunikacji z perspektywy teorii kognitywistycznej stanowią główny obszar zainteresowań badawczych prof. Bronisława Siemienieckiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor, jeden z założycieli Polskiego […]
 • Aspiracje życiowe młodzieży w środowisku kulturowo zróżnicowanym - 2013-08-06 11:41:52
  Rozprawa Autorki różni się wyraźnie od spotykanych publikacji dlatego, że: po pierwsze, przynosi materiał badawczy z terenu badań zróżnicowanego pod względem kulturowym i społeczno-gospodarczym (aspiracje życiowe uczniów z obszaru województwa śląskiego […]
 • Przestępczość skazanych kobiet i mężczyzn w perspektywie biograficznej - 2013-08-05 11:06:24
  Autorka podjęła bardzo ważny temat: rozwoju umiejętności zachowania przestępczego człowieka pod wpływem negatywnych, często patologicznych warunków życia rodzinnego, a także późniejszego, jakim jest życie w małżeństwie lub w związku partnerskim. [...] Materiał […]
 • Diagnostyka pedagogiczna - 2013-07-22 09:54:40
  Książka Ewy Wysockiej jest w swojej treści upomnieniem się o nabywanie jak najwyższych standardów profesjonalizmu w pracy pedagoga czy/i nauczyciela, by podobnie, jak ma to miejsce w innym zawodzie publicznego zaufania, jakim jest lekarz – przede […]
 • Matematyka w szkołach waldorfskich (wersja papierowa) - 2013-07-16 11:59:50
 • PSYCHOLOGIA ROZTARGNIENIA - 2013-07-11 15:37:31
  Termin „roztargnienie”, choć tak często stosowany w wyjaśnianiu gaf towarzyskich, opisach absurdalnych zachowań oraz przyczyn wypadków i katastrof, jest rzadko obecny w publikacjach psychologicznych. Nie ma wzmianki o roztargnieniu wśród 17 […]
 • Kierunki rozwoju PEDAGOGIKI SPECJALNEJ - 2013-07-11 15:29:30
  Lektura tej książki sprawia, że zaczynamy lepiej rozumieć istotę i potrzebę zmian w obszarze pedagogiki specjalnej oraz jej związki z życiem społecznym. Autorzy, prezentując wiele stanowisk odnoszących się do zmian w pedagogice specjalnej, zachęcają do […]
 • Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dziecka - 2013-07-11 14:35:58
  […] Monografia […] Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dziecka jest ważnym przyczynkiem do dyskusji nad konstruowaniem takiego modelu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, w którym kompetencje kreatywne nauczyciela staną […]
 • Młodzież akademicka a kariera zawodowa - 2013-06-20 13:08:29
  Rozprawa Agnieszki Cybal-Michalskiej idealnie trafia w oczekiwania zarówno współczesnych władz resortu nauki i szkolnictwa wyższego, studentów, nauczycieli akademickich, jak i środowiska pracodawców, gdyż wdrażane od kilku lat zmiany w kształceniu młodzieży […]
 • Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycieli akademickich - 2013-06-20 12:57:30
  [...] zaletą recenzowanej pracy jest zwrócenie uwagi na dwa zasadnicze aspekty procesu kształcenia w uniwersytecie: jednym jest kształcenie studentów, drugim zaś przygotowanie nauczycieli akademickich do wypełniania ich zadań dydaktycznych. Obydwa mają […]
 • Kategorie sukcesów w opiniach nauczycieli klas integracyjnych jako przyczynek do poszukiwania koncepcji edukacji integracyjnej - 2013-06-20 12:29:47
  Recenzowana książka jest kolejnym dowodem na to, iż Zenon Gajdzica jest niekonwencjonalnym badaczem, sięgającym po nowe teorie i często zapomniane czy wręcz pomijane kategorie. Podejmuje trudne problemy i wskazuje na ich twórcze rozwiązania. Jest tym […]
 • Prasa jako medium edukacyjne - 2013-06-14 12:32:54
  Idea (i istota) książki z pewnością przekracza istniejące dotąd w Polsce, zarówno na płaszczyźnie popularnej świadomości, jak i w obszarze badań naukowych, dyskursy myślenia o nowotworze piersi. Już to samo w sobie nadaje jej w pewnym stopniu walor wyjątkowy. […]
 • Zagrożone człowieczeństwo - 2013-06-14 12:24:56
  Refleksje nad człowiekiem zawsze wywołują zainteresowanie humanistyki. Jeśli na dodatek zawierają tak wielki ładunek uogólnionego lęku o przyszłość nie tylko człowieka, ale także człowieczeństwa, czyli istoty zbiorowej egzystencji i ładu moralnego w wymiarze […]
 • Pedeutologia - 2013-05-31 15:02:24
  Jolanta Szempruch dostrzega potrzebę formułowania i aktywizowania pytań o granice wychowawczej ingerencji i dynamikę zewnętrznych i zmieniających się warunków wychowania młodego pokolenia oraz funkcjonowania współczesnego nauczyciela. Na tym tle eksponuje […]
 • Wstyd - 2013-05-31 14:53:50
  Rozprawa Elżbiety Czykwin jest kolejną w jej dorobku naukowym monografią, w której przedmiotem analiz czyni jeden ze społeczno-pedagogicznych fenomenów naszych czasów, chociaż od kilku wieków fragmentarycznie rozpoznawany przez innych badaczy w bardzo […]
 • DIAGNOZA USPOŁECZNIENIA PUBLICZNEGO SZKOLNICTWA III RP W GORSECIE CENTRALIZMU - 2013-05-31 14:42:53
  Bogusław Śliwerski jest jednym z najwybitniejszych przedstawicieli polskich nauk o edukacji w ostatnich dekadach. Jego kolejne książki dokonywały „przełomów dyskursywnych” w pedagogice, a impulsy teoretyczne i empiryczne, które wnosił, odegrały […]
 • Dysleksja u osób dorosłych - 2013-05-27 12:42:02
  Monografia Dysleksja u osób dorosłych – teoria i praktyka to pierwsza w naszym kraju praca całościowo przedstawiająca problem specyficznych trudności w uczeniu się w populacji osób dorosłych. Istotne jest, że pomimo rosnącego wciąż zainteresowania […]
 • Nauczanie języków obcych w edukacji wczesnoszkolnej - 2013-05-27 10:53:31
  Na szczególne uznanie zasługują temat i zakres zrealizowanych przez dr Grażynę Erenc-Grygoruk badań [...]. Autorka postawiła sobie ambitne zadanie, prezentując złożoność oraz wieloaspektowość nauczania języków obcych w edukacji wczesnoszkolnej. [...] Przyjmując […]
 • Wykłady z metodologii badań empirycznych - 2013-05-27 10:42:08
  Rozprawa ma charakter akademickiego podręcznika z metodologii badań społecznych. Mimo dostępności na rynku wydawniczym wielu opracowań na ten temat niniejszy skrypt zasługuje na opublikowanie, gdyż Henryk Grabowski doskonale zna środowisko szkolnictwa […]
 • Pokonywanie trudności w uczeniu się dzieci z dysleksją - 2013-05-14 12:59:59
  Autorska koncepcja Leokadii Wiatrowskiej to poprawna konstrukcja metodyczna wywiedziona z podstaw teoretycznych. Została dopracowana aż do formy bezpośredniego zastosowania. Nie jest to jednak efekt naukowych analiz. Istotnym elementem tej książki jest […]
 • Kobieta epoki wiktoriańskiej - 2013-05-14 12:37:02
  Autorka jako pierwsza z polskich badaczek dziejów nowożytnych, bazując na źródłach anglo­ję­zycznych, odważyła się zmierzyć z trudną i dotąd w nikłym stopniu rozpoznaną w polskiej historiografii pro­blematyką. […] Mogę z satysfakcją stwierdzić, […]
 • Perfumy - 2013-05-14 12:09:26
  W literaturze naukowej z zakresu nauk społecznych zadziwiająco mało uwagi poświęca się problematyce zapachu, jego funkcjom w codziennym i nie tylko codziennym życiu. Jeśli porównać to z ogromną liczbą prac poświęconych kontekstom społecznym twórczości […]
 • Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej - 2013-05-09 14:36:53
  Redaktorzy serii przyjęli słuszne założenie, że w odniesieniu do osób niepełnosprawnych palące problemy są zlokalizowane w obszarach ich społecznego funkcjonowania, a konkretnie – w barierach blokujących podejmowanie i pełnienie przez te osoby podstawowych […]
 • Społeczne doświadczenie starości - 2013-05-09 14:09:08
  Książka doktor Nawrockiej dotyczy wyjątkowo ważnej problematyki społecznej, jaką jest starość. Autorka nie tylko z dużą wiedzą, ale też z dużą wrażliwością prezentuje serie oryginalnych badań na temat percepcji ludzi starych [...], ustosunkowań wobec […]
 • Kierunki i koncepcje pedagogiki katolickiej w Polsce 1918–1939 - 2013-05-09 12:38:34
  Czytając przedłożoną do recenzji rozprawę, nabierałem z każdą jej stroną przekonania, jak ważny przełom następuje w polskiej myśli pedagogicznej, w badaniach historyczno-porównawczych ewolucji kierunków i koncepcji w naukach o wychowaniu. Od przełomu […]
 • Komunikacja terapeutyczna - 2013-05-09 12:28:48
  Nieustannie trwają prace badawcze zmierzające do ustalenia, co oprócz zwykłej wizualności zawiera w sobie ekspresja mimiczna, gest, ułożenie ciała itd. Jest to o tyle ważne, że wiedza o „mowie ciała” jest bardzo istotna dla usprawniania i […]
 • Doświadczanie życia codziennego - 2013-05-09 12:15:38
  Jest to wartościowe dzieło naukowe, które świadczy o dużej dojrzałości teoretycznej i metodologicznej autorki oraz jej umiejętności prowadzenia interesującej narracji. Należy przy tym podkreślić, że idea (i istota) recenzowanej przeze mnie książki dr […]
 • Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji wczesnoszkolnej - 2013-04-22 15:27:57
  Przedłożona do oceny praca ma charakter poradnika – skryptu dla studentów i nauczycieli wczesnej edukacji. Tego typu publikacje są potrzebne, tym bardziej że przygotowują je nauczyciele akademiccy prowadzący badania w zakresie problematyki objętej […]
 • Nauczanie języków obcych seniorów w Polsce (wersja papierowa) - 2013-04-12 13:32:51
  Przedstawiona do oceny praca to obszerna monografia poświęcona problematyce obcojęzycznego kształcenia osób w wieku starszym. Powiedzmy od razu, że jest to dzieło tyleż interesujące poznawczo i dojrzałe intelektualnie, co pionierskie w polskiej literaturze […]
 • Socjologia edukacji - 2013-04-11 15:26:16
  Profesor Mirosław Szymański jest jednym z najbardziej znanych polskich badaczy w zakresie nauk o edukacji, a wiele z jego książek stało się integralną częścią dorobku pedagogiki polskiej ostatnich dekad. To naukowiec potrafiący myśleć w sposób interdyscyplinarny, […]
 • Szkice do teorii wychowania kreatywnego (wersja papierowa) - 2013-03-20 10:40:50
  Książka poświęcona została niezwykle ważnej problematyce. Walory naukowe, poznawcze i edukacyjne pracy podkreślają autorskie tabele i rysunki. Podejmując ciekawą formę szkicu, Autor w sposób inspirujący skłania do refleksji, dyskusji i dalszych poszukiwań. […]
 • Podstawy programowania w języku C++ (wersja papierowa) - 2013-03-20 10:37:18
  Recenzowana publikacja dotyczy podstawowych zagadnień programowania w języku C++.[…] Na szczególnie pozytywne podkreślenie zasługuje rozdział dotyczący wskaźników. Treści tam zamieszczone są bardzo dobrze i przejrzyście przygotowane. W wielu […]
 • Podróże między kobiecością a męskością (wersja papierowa) - 2013-03-20 10:14:36
  Książka pod redakcją naukową Anety Chybickiej, Nataszy Kosakowskiej – Berezeckiej oraz Pauliny Pawlickiej pt. „Podróże między kobiecością a męskością. Kobieta w podróży” to kalejdoskop doskonałych esejów i badań porównawczych. Autorzy […]
 • Terapia przez kreację plastyczną w resocjalizacji recydywistów penitencjarnych - 2013-03-20 09:46:29
  […] ważnym ustaleniem wynikającym z prezentowanych założeń teoretycznych jest właściwe rozumienie istoty uczestnictwa w doświadczeniu o charakterze kreacji plastycznej. Widoczne jest to szczególnie w traktowaniu arteterapii jako okazji do uwalniania […]
 • Rodziny adopcyjne i zastępcze dziecka z niepełnosprawnością (wersja papierowa) - 2013-03-12 08:55:04
  […] przedstawiony do recenzji materiał odnosi się do bardzo ważnego społecznie zagadnienia […] nieobecnego, rzadko poruszanego w literaturze, a któremu zainteresowanie specjalistów w tej dziedzinie należy się szczególnie. Powodów […] […]
 • Przełom dwoistości w pedagogice polskiej - 2013-03-05 11:54:31
  Z opinii wydawniczej prof. zw. dr. hab. Zbigniewa Kwiecińskiego: [...] to najważniejsza i najlepsza polska książka z pedagogiki ogólnej od czasu ukazania się ostatnich monografii późnego K. Sośnickiego ponad czterdzieści lat temu. [...] Teraz pedagogika […]
 • Systemy edukacji w krajach europejskich - 2013-03-05 11:49:32
  Czytelnicy otrzymują najnowszy podręcznik z pedagogiki porównawczej, który został poświęcony analizie europejskich systemów edukacyjnych. Jego redaktorkami są komparatystki „szkoły poznańskiej”, którą od wielu lat znakomicie prowadzi i rozwija […]
 • Dzieci z ADHD i ich rodzeństwo (wersja papierowa) - 2013-03-05 11:43:43
  Publikacja stanowi bardzo ważny i ciekawy wkład w rozważania dotyczące funkcjonowania rodziny z dzieckiem […] przejawiającym syndrom ADHD. Autor w opisie systemu rodzinnego skupił się głównie na dziecku z dysfunkcją i jego rodzeństwie. Istotnym […]
 • Obraz edukacji w polskim dyskursie prasowym (wersja papierowa) - 2013-03-05 11:39:13
  Powszechność i siła przekazów medialnych czyni z nich główne źródło jednostkowych i społecznych reprezentacji poszczególnych obszarów i dziedzin współczesnego życia. Kształtowane przez nie wyobrażenia i obrazy, tkwiące w umysłach ludzi, są podstawą indywidualnych […]
 • Kultura jako przestrzeń edukacyjna (wersja papierowa) - 2013-03-05 11:31:37
  Praca przedstawia niezwykle ważne poznawczo i pod względem badawczym zagadnienia, łącząc obszar edukacji dorosłych, a w szczególności uczenia się dorosłych i to w niesformalizowanej postaci, z wybranymi aspektami kultury, w tym kultury popularnej. Zawiera […]
 • Terapia przez kreację plastyczną w resocjalizacji recydywistów penitencjarnych - 2013-02-15 10:19:30
  […] ważnym ustaleniem wynikającym z prezentowanych założeń teoretycznych jest właściwe rozumienie istoty uczestnictwa w doświadczeniu o charakterze kreacji plastycznej. Widoczne jest to szczególnie w traktowaniu arteterapii jako okazji do uwalniania […]
 • Kultura jako przestrzeń edukacyjna - 2013-02-14 15:05:21
  Praca przedstawia niezwykle ważne poznawczo i pod względem badawczym zagadnienia, łącząc obszar edukacji dorosłych, a w szczególności uczenia się dorosłych i to w niesformalizowanej postaci, z wybranymi aspektami kultury, w tym kultury popularnej. Zawiera […]
 • Fabryki dyplomów czy universitas? - 2013-02-06 09:22:14
  Im bardziej mamy do czynienia z zaawansowanym stanem rozwoju społecznego, tym większe jest znaczenie szkół wyższych dla teraźniejszości i stanów przyszłych. Rzeczywista zmiana ich misji, zasad i strategii funkcjonowania jest zadaniem trudnym, kosztownym […]
 • Systemy edukacji w krajach europejskich - 2013-01-30 15:10:17
  Czytelnicy otrzymują najnowszy podręcznik z pedagogiki porównawczej, który został poświęcony analizie europejskich systemów edukacyjnych. Jego redaktorkami są komparatystki „szkoły poznańskiej”, którą od wielu lat znakomicie prowadzi i rozwija […]
 • Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej - 2013-01-23 15:11:06
  Książka […] jest kierowana do krytycznego nauczyciela oraz do pedagogów zajmujących się teorią nauczania, społecznym funkcjonowaniem szkoły oraz zasadami przebudowy środowiska szkolnego, jego reformowaniem i doskonaleniem […] także do intelektualnych […]
 • Między linearnością a klikaniem - 2013-01-23 15:05:46
  Przedstawiana książka jest w mojej ocenie dziełem imponującym. Mam na myśli nie tylko jej fizyczny rozmiar […], ale przede wszystkim jej wartość naukową w wymiarze prezentowanych w niej rekonstrukcji wiedzy o różnych aspektach uczenia się oraz […]
 • Zagrożone człowieczeństwo Tom II. - 2013-01-23 15:00:17
  Przedstawiany tom jest wielobarwnym dyskursem o różnorodnych sytuacjach i zjawiskach spostrzeganych jako zagrożenia człowieczeństwa oraz ujmowanych z różnych perspektyw indywidualnych i zbiorowych. To z pewnością duch czasów obecnych i dość upowszechniające […]
 • Środowisko rodzinne i szkolne wobec zespołu ADHD u dzieci w młodszym wieku szkolnym - 2012-12-20 09:12:34
  Dobrze się stało, że w tej dynamicznej sytuacji, utworzonej przez dzieci, rodziców, nauczycieli, system edukacji, środki masowego przekazu i ciągle wzbogacaną naukową wiedzę o funkcjonowaniu człowieka, pojawiła się inicjatywa Katarzyny Herdy-Płonki zgłębienia […]
 • Inkluzyjno-katalaktyczny model reintegracji społecznej skazanych - 2012-12-10 13:23:13
  Problematyka reintegracji skazanych w wolnościowych strukturach społecznych stanowi jeden z głównych obszarów badawczych współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej. Badania w tym zakresie uwzględniają wiodące teorie i podejścia metodologiczne stosowane […]
 • Pozytywne życie - 2012-12-06 11:18:01
  Pandemia HIV stanowi nadal duże wyzwanie dla profilaktyki zdrowotnej i działania w tym zakresie pozostają kluczowe. Z punktu widzenia terapii lekowej, w świadomości niektórych środowisk zajmujących się profilaktyką stała się ona tym bardziej zadaniem […]
 • By dziecko było geniuszem - 2012-11-22 10:49:43
  Recenzowana książka powinna odegrać inspirującą rolę w debacie na temat ludzkiego geniuszu. Wiesław Andrukowicz stwierdza we wstępie: (…) edukacja nie tyle powinna maksymalnie zniwelować różnicę między pragmatykami i teoretykami, twórcami i konformistami, […]
 • Mnemotechniki - 2012-11-22 10:46:22
  Recenzowana książka składa się z sześciu rozdziałów zatytułowanych: 1/ Wieloaspektowość problematyki dotyczącej procesu czytania; 2/Trudności w nabywaniu umiejętności czytania – wybrane zagadnienie; 3/ Praca terapeutyczna z uczniem z trudnościami […]
 • Ideologie nauk społecznych – warianty interpretacyjne - 2012-11-13 13:00:59
  [...] niniejsze zwarte opracowanie książkowe, to już trzecia z kolei udana praca przygotowana do druku przez obu autorów [...] […] badania i refleksje nad moralnością stają się trwałym zjawiskiem społecznym i edukacyjno- kulturowym.[...] [...] […]
 • Od edukacji sportowej do olimpijskiej - 2012-11-08 10:09:28
  Autor wykazał się znaczącą erudycją nie tylko w przedmiocie badań, ale także w jego licznych interdyscyplinarnych uwarunkowaniach, pokazanych na wielu płaszczyznach naukowych dociekań. [...] cytaty służą albo jako argumenty naukowe do wykładanych tez, […]
 • O systematyzacji treści kształcenia - 2012-11-06 11:29:13
  Uzyskane przez Autora wyniki znakomicie korespondują – między innymi – z potrzebami i węzłowymi problemami kształcenia ogólnego, uczenia się całożyciowego i rozwijania samodzielności. Wskazując na warunki pracy ucznia i konieczność uwzględnienia […]
 • Pedagogie postu - 2012-10-29 14:45:03
  Niezwykle intrygujący jest już sam tytuł niniejszej książki. Krótkie, ale niezwykle treściwe wprowadzenie, w sposób precyzyjny wyjaśnia głębszy sens użytych tutaj słów-kluczy. O ile z pedagogiami rozumianymi jako refleksja o praktyce edukacyjnej już się […]
 • LEKSYKON RESOCJALIZACJI - 2012-10-12 10:25:42
  Najnowsza praca dr Anetty Jaworskiej ma szczególny charakter, stanowi bowiem wyjątkowo starannie wykonane opracowanie 67 haseł z kręgu społecznego niedostosowania, przestępczości oraz resocjalizacji. […] w polskiej literaturze dotyczącej patologii […]
 • Szkolne problemy uczniów - 2012-09-25 10:22:34
  [...] książka jest [...] poradnikiem dla nauczycieli, pedagogów, którzy mają na co dzień problemy z uczniami sprawiającymi określone trudności. [...] Autorka jest psychologiem od lat zajmującym się wspomaganiem nauczycieli. [...] wszystko, co nawiązuje […]
 • Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju u dzieci z chorobami genetycznymi - 2012-09-19 15:04:24
  Dr hab. Ireneusz Całkosiński, prof. nadzw.Wrocław, 02-05-2012 r. Monografia pt: „Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju u dzieci z chorobami genetycznymi", pod redakcją Teresy Kaczan oraz Roberta Śmigiel jest pozycją zawierającą szeroką charakterystykę […]
 • Etnografia wizualna w badaniach i praktyce pedagogicznej - 2012-09-19 15:03:17
  Z jednej strony zobaczymy w książce, jak sądzę, wyjątkową metarefleksję nad własnym, unikatowo oryginalnym doświadczeniem badawczym Autorki, która z powodzeniem wypromuje w ten sposób badania wizualne w badaniach i praktyce pedagogicznej. Z drugiej zaś […]
 • EWALUACJA W PRACY SOCJALNEJ - 2012-09-19 14:54:35
  Publikacja jest obszernym zbiorem tekstów poświęconych problematyce ewaluacji w szeroko rozumianej pracy socjalnej i w pomocy społecznej oraz edukacji do pracy socjalnej. Problematyka ewaluacji jest od niedawna obecna w badaniach nad pracą socjalną i […]
 • O sztuce opowiadania - 2012-09-19 14:52:22
  Opowiadanie czyni z życia jedną całość, porządkuje je wciąż na nowo i pozwala nam – tak zupełnie mimochodem – przeżywać samych siebie. Na przykład doświadczać tego, że każdy z nas rzeczywiście potrafi opowiadać i że czyni to w niepowtarzalny, […]
 • Spotkania, które zmieniają - 2012-09-19 14:51:08
  […] refleksja nad fenomenem spotkania i dialogu jest bez wątpienia niezwykle istotna we współczesnym dyskursie naukowym. Spotkanie i dialog […] towarzyszą ludzkości, w znacznej mierze rozstrzygając o tym, kim człowiek jest, kim się staje, […]
 • Z dziejów teorii i praktyki wychowania - 2012-02-06 14:38:46
  „Kompozycja książki profesora Czesława Kupisiewicza, dobór treści i niebywale elegancki w swojej prostocie sposób prezentowania koncepcji wychowania sprawi, że sięgną po nią głównie nauczyciele akademiccy. Ponieważ koncepcje wychowania rzadko […]
 • Nurty pedagogii - 2011-11-22 11:02:44
  Tytuł pracy budzi zaciekawienie jej zawartością. Wprowadzenie słowa „pedagogia” zapo¬wia¬da inne rozumienie nauki o edukacji niż to, które utrwaliło się w tradycyjnej, miejscami zmurszałej pedagogice, a człony „dyskretne” […]
 • Historie autorytetu wobec kultury i edukacji - 2011-11-22 11:02:11
  Książki Lecha Witkowskiego o autorytecie to imponujące mozaiki poglądów, ogarniające tysiące lat myśli ludzkiej. Dopiero „stając na ramionach olbrzymów”, jak określał taką postawę w nauce Isaac Newton, Witkowski ostrożnie i skromnie kreśli […]
 • Mam czas dla dziecka - 2011-11-22 10:43:21
  Z książki mogą i powinni skorzystać nie tylko studiujący pedagogikę czy przygotowujący się do nauczycielskiego zawodu studenci różnych kierunków kształcenia, ale także wychowawcy naturalni, jakimi są rodzice czy opiekunowie z rozmaitych środowisk, w których […]
 • Karuzela z mężczyznami - 2011-08-12 11:14:05
  Rzecz o męskości Zazwyczaj to kobieta, jako istota uznana za skomplikowaną i zdolną do nieprzewidywalnych zachowań, stanowi przedmiot badań naukowych czy … literackich. Tymczasem studia nad społeczno-kulturowymi fenomenami męskości są trzecią […]

Komentarze książek

 • Kształcenie człowieka - 2011-10-28 09:38:48

  Jan Henryk Pestalozzi (1746–1827) inspiruje po dzień dzisiejszy na całym świecie pedagogów o orientacji humanistycznej i będzie jeszcze dla kolejnych pokoleń niedościgłym wzorem sztuki wychowywania innych do samowychowania w sposób nieautorytarny, […]
 • CeWEBryci – sława w sieci - 2011-10-28 09:36:01
  Bezdomny kierowca tira, eks-śpiewaczka operowa i była narkomanka, turecki casanowa, duet trubadurów oraz biuściasta nauczycielka angielskiego z Rosji – choć różni ich tak wiele, to łączy jedno: każda z tych osób zgromadziła wokół siebie własną internetową […]
 • Wprowadzenie do logopedii - 2011-10-21 11:44:56
  Fragment wstępu:  Każdy pedagog w swojej pracy spotyka się z problemem dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami mowy. Specyficzne trudności w porozumiewaniu się słownym są opisywane jako pedagogiczny fenomen, który charakteryzuje się niejednolitym […]
 • Edukacja międzykulturowa – konteksty - 2011-10-21 09:35:21
  Fragment Wstępu  Ideą przewodnią niniejszej publikacji jest ukazanie rozległości i atrakcyjności proble­matyki zróżnicowania kulturowego w różnych kontekstach – zwłaszcza edukacyjnym, na podstawie dostępnej literatury przedmiotu. Książka […]
 • Nauczyciele szkół powszechnych i podstawowych na Warmii i Mazurach (1945–1956) - 2011-10-21 09:27:41
  [...] praca M. Radziszewskiej wpisuje się w nurt badań pedeutologicznych o charakterze retrospektywnym. Jest to interesujące studium z dziejów kształtowania się kadr nauczycielskich na Warmii i Mazurach w pierwszym dziesięcioleciu Polski Ludowej (1945–1956). […]
 • Przemoc seksualna wobec dziecka - 2011-10-21 09:22:30
  Studium K. Marzec-Holki charakteryzuje bardzo rzetelne, pogłębione podejście do analizowanych kwestii społecznych. Opracowanie poświęcone jest tematowi bardzo trudnemu, dyskutowanemu w wielu krajach – przemocy seksualnej wobec dziecka w rodzinie […]
 • Od filozofii dzieciństwa do dziecięcej filozofii życia - 2011-10-21 09:11:28
  Od filozofii dzieciństwa i filozofii życia. Casus władzy (i demokracji) to publikacja interesująca i oryginalna w zakresie prezentowanej problematyki. Autorka bowiem podjęła próbę przedstawienia poglądów, opinii młodych ludzi w wieku 11-14 lat na temat […]
 • Neurorehabilitacja XXI wieku - 2011-10-21 09:00:42
  Opis książki
  Spis treści
  Recenzja
  Fragment
  Komentarze (0)
  Poleć nas

  Recenzowana pozycja […] powinna znaleźć szeroki krąg odbiorców, nie tylko pacjentów niepełnosprawnych i ich rodzin, ale także lekarzy specjalistów […]
 • Rodzina partnerska jako relacja współzależnych podmiotów - 2011-10-21 08:45:29
  Autorka doskonale panuje analitycznie i autorsko nad rozległą literaturą światową i polską na temat relacji rodzinnych w sytuacji podwójnych karier zawodowych obojga rodziców. Treści wywiadów poddane są wnikliwej analizie, są świetnie wykorzystane jako […]
 • Jak walczyć z atopowym zapaleniem skóry - 2011-10-21 08:37:56
  1. Czym jest atopowe zapalenie skóry?  Atopowe zapalenie skóry (AZS) to zwykle zmiany skórne w postaci grudkowej, czerwonej, swędzącej wysypki, z pojawiającym się często wysiękiem i strupkami na suchej, łuszczącej się skórze. Lokalizacja zmian […]
 • Dziecko w świecie współczesnym - 2008-06-26 09:34:05
  Książka wchodzi w skład tomu trzech części poświęconych: Dziecku, Nauczycielowi i Szkole w świecie współczesnym - Oficyna Wydawnicza IMPULS:
  - Dziecko w świecie współczesnym
  - Nauczyciel w świecie współczesnym
  - Szkoła w świecie współczesnym
  autorstwa […]

Książki wpisane przez użytkownika

i-ksiazka.pl | Kontakt z i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
  ... i-ksiazka.pl :: Wszystko dla książki © Aria Design 2002/2005