Dane wydawcy

Wydawnictwo Lekarskie PZWL sp. z o. o.

Wydawnictwo Lekarskie PZWL sp. z o. o.
Skrót nazwy: PZWL
02-672 Warszawa, Domaniewska 41 (bud. Saturn)
WWW: www.pzwl.pl

Zobacz książki PZWL w katalogu książek i-ksiazka.pl

Zapowiedzi wyd.:
PZWL :: Wydawnictwo Lekarskie PZWL sp. z o. o.

Wydawca: "PZWL" nie przekazał jeszcze informacji o zapowiedziach

Informacje o wydawcy:
PZWL :: Wydawnictwo Lekarskie PZWL sp. z o. o.

Wydawnictwo Lekarskie PZWL jest obecne na rynku wydawniczym od 60 lat.
Jest najstarszym i największym wydawnictwem medycznym w Polsce. Powstało w roku 1945 w ramach powołanego przez Ministra Zdrowia Wydziału Naukowo-Wydawniczego. Od 1949 roku decyzją Ministra Zdrowia działa samodzielnie jako Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, wydając książki i czasopisma naukowe, poradniki i filmy (od lat 60.). W 1993 roku zostaje przekształcone w spółkę pracowniczą - Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Od roku 1998 należy do grupy PWN. W firmie pracują 63 osoby w działach: redakcji, produkcji, administracyjno-finansowym oraz handlu i marketingu.

Wydawnictwo Lekarskie PZWL wydaje książki dla całego środowiska medycznego - literaturę zawodową dla lekarzy, stomatologów, farmaceutów i średniego personelu medycznego, podręczniki akademickie i licencjackie oraz monografie, słowniki, leksykony, encyklopedie, poradniki medyczne oraz materiały dydaktyczne na CD (filmy instruktażowe, słowniki).

Stowarzyszenie Autorów Książek Medycznych uznało za najlepsze książki medyczne XX wieku dwa dzieła wydane nakładem PZWL: Witolda Orłowskiego Naukę o chorobach wewnętrznych oraz Adama Bochenka i Michała Reichera Anatomię człowieka - jedyny polski podręcznik anatomii wznawiany i aktalizowany od prawie stu lat. Podczas 50. Międynarodowych Targów Książki w Warszawie, w stoisku wydawnictwa nr 204, zostanie pokazana wystawa prezentująca historię wydań tego dzieła.

Z Wydawnictwem od początku współpracują najlepsi polscy lekarze, naukowcy, autorzy i tłumacze. PZWL utrzymuje też stały kontakt z najważniejszymi placówkami naukowymi, m.in. z Instytutem Onkologii, Instytutem Kardiologii, Instytutem Matki i Dziecka, Centrum Zdrowia Matki Polki, Centrum Zdrowia Dziecka, Instytutem Żywności i Żywienia, akademiami medycznymi oraz największymi wydawnictwami literatury medycznej w świecie, m.in. Masson z Francji, Georg Thieme Verlag, Springer-Verlag, Schattauer z Niemiec, Elsevier z USA i Wielkiej Brytanii, McGraw-Hill i Lippincott Williams & Wilkins z USA oraz Blackwell Publishing i Oxford University Press z Wielkiej Brytanii.

Dorobek wydawniczy PZWL jest ogromny - to ponad 12 tys. tytułów w łącznym nakładzie przekraczającym 313 mln egzemplarzy. Rocznie ukazuje się około 110 pozycji. W 2005 roku PZWL planuje wydać 130 książek (w tym 67 nowości) w nakładzie ok. 300 tys. egzemplarzy.

Wydawnictwo Lekarskie PZWL, pielęgnując tradycje oficyny państwowej, dba o wysoki poziom merytoryczny swoich publikacji, a jednocześnie wprowadza nowoczesne techniki zarządzania, promocji i produkcji książek. W 2005 roku ukaże się 10 tytułów wydanych w technice cyfrowej (tzw. druk na żadanie) oraz film instruktażowy na CD do pierwszego polskiego podręcznika dla lekarzy rodzinnych Medycyna rodzinna.

Książki wyd.:
PZWL :: Wydawnictwo Lekarskie PZWL sp. z o. o.

Dodaj komentarz

Komentarze dla wyd.:
PZWL :: Wydawnictwo Lekarskie PZWL sp. z o. o.

Wydawca niekomentowany
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005