Dane wydawcy

Księgarnia św. Jacka Sp. z o. o.

Księgarnia św. Jacka Sp. z o. o.
Skrót nazwy: KSJ
40-008 Katowice, Warszawska 58
WWW: www.ksj.pl

Zobacz książki KSJ w katalogu książek i-ksiazka.pl

Zapowiedzi wyd.:
KSJ :: Księgarnia św. Jacka Sp. z o. o.

Wydawca: "KSJ" nie przekazał jeszcze informacji o zapowiedziach

Informacje o wydawcy:
KSJ :: Księgarnia św. Jacka Sp. z o. o.

Księgarnia św. Jacka jest kontynuacją "Księgarni i Drukarni katolickiej" założonej w roku 1925 dla nowo powstającej diecezji katowickiej. Wydawnictwo to w okresie międzywojennym osiągnęło znaczny rozwój -opublikowano wówczas 252 książki, broszury oraz kilka czasopism, w tym do dziś popularny - nie tylko na Śląsku - tygodnik "Gość Niedzielny".
Wydawnictwo stawiało sobie za cel podnoszenie poziomu wiedzy religijnej i kształtowanie postaw katolickich, integrowanie społeczeństwa Śląska, na który w poszukiwaniu pracy napływali liczni przybysze z różnych stron kraju, a także pielęgnowanie rodzimych tradycji, m.in. kultury śpiewaczej i teatru amatorskiego. Wiele troski poświęcono rodzinie, która na Śląsku odgrywała zawsze dużą rolę, publikowano książki o tematyce społecznej i dotyczącej historii regionu. W tym okresie powstał modlitewnik diecezjalny "Skarbiec modlitw i pieśni" do dziś wydawany w tysiącach egzemplarzy.

Książki wyd.:
KSJ :: Księgarnia św. Jacka Sp. z o. o.

  Dodaj komentarz

  Komentarze dla wyd.:
  KSJ :: Księgarnia św. Jacka Sp. z o. o.

  Wydawca niekomentowany
  Użytkownik: niezalogowany
  i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
  Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005