Dane wydawcy

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Skrót nazwy: WN UAM
61-734 Poznań, Nowowiejskiego 55
WWW: www.staff.amu.edu.pl/~press

Zobacz książki WN UAM w katalogu książek i-ksiazka.pl

Zapowiedzi wyd.:
WN UAM :: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Wydawca: "WN UAM" nie przekazał jeszcze informacji o zapowiedziach

Informacje o wydawcy:
WN UAM :: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Od początku powstania Uniwersytetu Poznańskiego władze uczelni przykładały dużą wagę do działalności wydawniczej. Już w lutym 1920 roku powołana została przez Senat specjalna Komisja Wydawnicza UP, która koordynowała publikowanie prac naukowych i poczyniła - uwieńczone sukcesem - starania o zapewnienie Uczelni własnej drukarni. Po wojnie pierwszą wewnątrzuczelnianą jednostką mającą na celu wydawanie publikacji pracowników Uniwersytetu była Redakcja Zeszytów Naukowych (1955-1958). W 1958 roku utworzono Sekcję, a następnie Dział Wydawnictw. Powołano Komitet Redakcyjny Wydawnictw UAM, który podjął decyzję (1959) o rozszerzeniu działalności (wydawanie prac habilitacyjnych, doktorskich oraz skryptów). Zadania te wymagały stworzenia wyspecjalizowanej placówki, toteż od 1960 roku rozpoczęto organizowanie Redakcji Naukowo-Technicznej. W 1962 roku powołano wydawnictwo jako jednostkę ogólnouczelnianą.
Lata siedemdziesiąte były okresem ukształtowania się struktury organizacyjnej Wydawnictwa (od 1972 roku działa ono pod nazwą Wydawnictwo Naukowe UAM), powiększenia i stabilizacji zespołu, znacznego wzrostu liczby wydawanych arkuszy wydawniczych, unowocześnienia i uatrakcyjnienia szaty graficznej. W tym czasie powstał również podstawowy zrąb serii wydawniczych i wypracowany został model wydawnictw ciągłych. Wydawnictwo Naukowe UAM stało się jednym z największych i najbardziej profesjonalnie działających wydawnictw uczelnianych w kraju.
Wydawnictwo publikuje przede wszystkim podręczniki, skrypty oraz monografie z wielu dziedzin wiedzy (w 40 seriach tematycznych), a także 20 czasopism naukowych (również w językach obcych). Są to tytuły w znacznej części niskonakładowe. Rocznie ukazuje się w Wydawnictwie ok. 90-100 pozycji o łącznej objętości ok. 1.100-1.300 ark. wydawniczych, co stawia je w czołówce wydawnictw uczelnianych. Rok 2002 był produkcyjnie szczególnie pomyślny - ukazało się 90 tytułów w łącznej objętości ponad 1.750 ark. wydawniczych.
Zespół Wydawnictwa składa się z pracowników o wieloletnim stażu, zwłaszcza w pionie redakcyjnym. Przykłada się wielką wagę do poziomu edytorskiego publikacji, co z pewnością przyczyniło się do sukcesów Wydawnictwa. Za piękne edytorsko i wartościowe książki nasza oficyna otrzymywała niejednokrotnie nagrody i wyróżnienia na najważniejszych imprezach poświęconych popularyzacji książki naukowej, takich jak: Krajowe Targi Książki Akademickiej ATENA w Warszawie (ostatnia nagroda z roku 2001), Wrocławskie Targi Książki Naukowej (ostatnie wyróżnienie z 2001 roku), czy Targi Książki Historycznej. Otrzymaliśmy też wyróżnienie Książka Jesieni 2001 Przeglądu Nowości Wydawniczych, organizowanego przez Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu. Wydawnictwo uczestniczy systematycznie w głównych imprezach targowych poświęconych książce naukowej, a od 1997 roku samo jest organizatorem Poznańskich Dni Książki Naukowej, które spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem wielu prestiżowych wydawnictw z całej Polski, zajmując trwałe i ważne miejsce w kalendarzu imprez poświęconych promowaniu publikacji naukowych. W 2002 roku zorganizowano targi po raz szósty - uczestniczyło w nich 68 wystawców, w tym wiele znaczących oficyn akademickich.
Wydawnictwo utrzymuje kontakty z licznymi księgarniami na terenie całej Polski. Publikacje - z uwagi na profil - dostępne są głównie w księgarniach naukowych. Na dużą skalę prowadzona jest również sprzedaż w siedzibie Wydawnictwa - zarówno bezpośrednia, jak i wysyłkowa. Wielu czytelników przysparza atrakcyjnie przygotowana internetowa witryna księgarska, która służy głównie popularyzacji aktualnej oferty wydawniczej oraz prezentacji nowości.
Wydawnictwo Naukowe UAM jest członkiem Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych, integrującego wydawnictwa uczelniane z całej Polski. Aktywnie uczestniczy w wystawach polskiej książki naukowej organizowanych przez to Stowarzyszenie za granicą (w Londynie, Paryżu, Lwowie, Rzymie, Wilnie, Sztokholmie, Pradze i Kijowie), prezentując na nich swoje najciekawsze publikacje. Poza tym w listopadzie 1999 roku Wydawnictwo było jednym ze współorganizatorów wystawy polskiej książki w Berlinie.
W ciągu swej dotychczasowej działalności Wydawnictwo opublikowało łącznie ponad 3.000 tytułów.

Książki wyd.:
WN UAM :: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Dodaj komentarz

Komentarze dla wyd.:
WN UAM :: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Wydawca niekomentowany
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005