Mein Kampf

POBIERZ
Już 3042 osoby pobrały tego Ebooka!

Mein Kampf to autobiograficzna książka lidera partii nazistowskiej Adolfa Hitlera z 1925 roku. Praca opisuje proces, w którym Hitler stał się antysemitą oraz nakreśla swoją ideologię polityczną i plany na przyszłość dla Niemiec. Tom 1 Mein Kampf ukazał się w 1925 roku, a tom 2 w 1926 roku. Książkę redagował zastępca Hitlera, Rudolf Hess.

przycisk do pobrania książki orwell

Hitler rozpoczął pracę nad Mein Kampf w więzieniu po tym, jak został skazany za to, co uważał za “zbrodnie polityczne” po tym, jak w listopadzie 1923 r. w Monachium poniósł klęskę zorganizowany przez niego pucz. Chociaż Hitler początkowo przyjmował wielu odwiedzających, wkrótce całkowicie poświęcił się książce. Hitler od początku zdawał sobie sprawę z tego, że będzie to utwór dwutomowy, a pierwszy tom ukaże się na początku 1925 roku. Gubernator Landsbergu zauważył wówczas, że “ma nadzieję, że książka ta ukaże się w wielu wydaniach, co pozwoli mu wywiązać się ze zobowiązań finansowych i pokryć wydatki poniesione w czasie procesu”. W latach 30. książka ta była bestsellerem w Niemczech.

Po śmierci Hitlera, prawa autorskie Mein Kampf przeszły na rząd Bawarii, który odmówił zgody na jakiekolwiek kopiowanie lub drukowanie książki w Niemczech

. W 2016 roku, po wygaśnięciu praw autorskich bawarskiego rządu, Mein Kampf został po raz pierwszy od 1945 roku ponownie opublikowany w Niemczech, co wywołało debatę publiczną i podzieliło reakcje grup żydowskich.

W Mein Kampf Hitler posłużył się główną tezą o “żydowskim niebezpieczeństwie”, która zakłada spisek żydowski w celu zdobycia światowego przywództwa. Narracja opisuje proces, w którym Hitler stawał się coraz bardziej antysemicki, zwłaszcza w okresie swojego pobytu w Wiedniu. Mówi o tym, że do pobytu w Wiedniu nigdy wcześniej nie spotkał Żyda, a jego postawa początkowo była liberalna i tolerancyjna. Kiedy po raz pierwszy natknął się na prasę antysemicką, podkreślił, że odrzucił ją jako nie godną poważnego zastanowienia. Później przyjął te same poglądy antysemickie, które stały się kluczowe dla jego programu odbudowy narodowej Niemiec.

Mein Kampf to książka która była badana jako praca nad teorią polityczną.

Na przykład Hitler głosił nienawiść do tego, co uważał za dwa zła świata: komunizm i judaizm.

W książce Hitler obwiniał Parlament Republiki Weimarskiej, Żydów i Socjaldemokratów, a także marksistów za niepowodzenie Niemców podczas I Wojny Światowej. Podkreślał z całą, że marksiści, socjaldemokraci i parlament działają na rzecz interesów żydowskich. Ogłosił, że chce całkowicie zniszczyć system parlamentarny, wierząc, że jest on zasadniczo skorumpowany, ponieważ ci, którzy osiągają władzę, są niezmiennymi oportunistami.

Chociaż Hitler pierwotnie pisał Mein Kampf głównie dla zwolenników narodowego socjalizmu, po dojściu do władzy książka zyskała na popularności.

Hitler zaczął dystansować się od książki po tym, jak w 1933 roku został kanclerzem Niemiec. Odrzucił ją jako “fantazje za kratami”, które były tylko serią artykułów dla jednego z niemieckich czasopism, a następnie powiedział Hansowi Frankowi, że “gdybym w 1924 roku miał pomysł, że stałbym się kanclerzem Rzeszy, nigdy bym nie napisał książki”. W latach 30. ubiegłego wieku Mein Kampf był jednak bestsellerem w Niemczech. W czasach Hitlera książka cieszyła się dużym zainteresowaniem w bibliotekach, często była recenzowana i cytowana w innych publikacjach. Do 1939 roku sprzedał 5,2 miliona egzemplarzy w jedenastu językach. Pod koniec wojny sprzedano lub rozprowadzono w Niemczech około 10 milionów egzemplarzy książki.

Mein Kampf to książka, do której powstania nigdy nie powinno dojść. Wpływ jaki miała na ludzi doskonale pokazała II Wojna Światowa.

POBIERZ
Już 3042 osoby pobrały tego Ebooka!